Start in noul sezon al administratiei locale. Cu 4(patru) HCL contestate!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 07.07.2016 10:38 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al municipiului Timişoara a fost convocat in şedinţa de plen pentru data de 7 iulie 2016, de la ora 15, in Sala de sedinte a Consiliului Local – Primarie, et. 1.
Pe ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei   de constituire a Consiliului Local din data de 24.06.2016 şi a Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare   din data de 01.07.2016.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, Piata Victoriei nr. 1B, SAD 1, catre Directia Fiscala si incheierea contractului de comodat.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii spatiului din Timisoara, str. Goethe nr. 2, SAD 1 catre Societatea Timisoara si incheierea contractului de inchiriere.
4. Proiect de hotarare privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara str. Turgheniev nr. 1.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea apartamentarii imobilului inscris in CF nr. 426643 – C1 Timisoara, situat in Timisoara, B-dul Tineretii, nr. 15.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre  Municipiul Timisoara a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre BIHOI ANA.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre S.C. BEGAINVEST S.A.
8. Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Timisoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil in care functioneaza cantina si spalatoria Colegiului Tehnic de Vest.
9. Proiect de  hotarare privind  funcţionarea in continuare in spaţiul cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 a Compartimentului Centrul  de Informare Turistica din cadrul Direcţiei de Comunicare.
10. Proiect de hotarare privind  modificarea şi completarea Hotararii Consiliului Local nr. 260/26.05.2015 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului ”Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.
11. Proiect de hotarare  privind   aprobarea  protocolului de colaborare intre Ministerul Apararii Naţionale şi Municipiul Timişoara in vederea punerii in aplicare a prevederilor art.3 alin.(1) din  H.G. nr. 162/2011.
12. Proiect de hotarare privind  aprobarea tarifelor percepute de catre operator pentru serviciile de curaţenie şi redevenţa datorata de operator in vederea aplicarii Hotararii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016, privind delegarea activitaţii de curaţenie a imobilelor in care işi desfaşoara activitatea aparatul de specialitate al primarului, a activitaţii de curaţenie a Complexului Sportiv Bega, a Salii Olimpia şi a activitaţii de curaţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, prin incheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin negociere directa cu S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
13. Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 138/28.09.2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”si aprobarea unui nou ”Regulament  local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului”.
14. Proiect de hotarare pentru abrogarea Hotararii Consiliului Local nr. 198/31.05.2011 privind procedura in vederea obtinerii Avizului de oportunitate necesar pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal si aprobarea unei noi proceduri in vederea obtinerii Avizului de oportunitate.
15. Proiect de hotarare privind  preluarea de catre SCM Timişoara a locului aparţinand CSU Politehnica Timişoara in Liga Naţionala de Handbal şi a locului in Cupa EHF.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Timişoara şi  Asociaţia Mondiala a Oraşelor şi Autoritaţilor Locale Unite/the World Association of United Cities and Local Governments(UCLG) pentru participarea la Programul  Oraşe Pilot Europa/Pilot Cities Europe 2015-2017 ”Cultura in Oraşele Sustenabile. Invaţare cu Acţiunile Cultura 21 in Europa/Culture in Sustainable Cities. Learning with Culture 21 Actions in Europe”.
17. Proiect de hotarare privind desemnarea viceprimarului de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara ca membru in Comisia municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor  Timisoara.
18. Proiect de hotarare privind  modificarea componenţei Comisiei de analiza a spaţiilor cu alta destinaţie  decat aceea de locuinţa situate in imobile proprietatea Municipiului Timişoara  precum şi in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,  constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2016 şi modificata prin  Hotararea Consiliului Local  nr. 386/01.08.2014, Hotararea Consiliului Local  nr. 543/31.10.2014  şi Hotararea Consiliului Local nr. 9/01.03.2016.
19. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor.
20. Adresa nr. SC2016 – 13864/08.06.2016 -  a  Uniunii Judeţene SANITAS Timiş  şi nr. SC2016 – 13862/08.06.2016  a Sindicatului SANITAS  al Spitalului Clinic de Urgenţa  ”Louis Ţurcanu” privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 108/05.04.2016 – privind infiintarea Serviciului Public Crese si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Serviciul  Public Crese Timisoara.
21. Adresa nr. SC2016 – 13109/30.05.2016 a   S.C. RETIM Ecologic Service S.A.  privind plangerea prealabila formulata  impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 143/05.04.2016  - privind modificarea Regulamentului Serviciului  de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţa ai Serviciului de Salubrizare  şi impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 127/05.04.2016 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare a localitaţilor ce se va incheia intre operatorul S.C. RETIM Ecologic  Service S.A. şi utilizator(persoane fizice/juridice, agenţi economici, instituţii publice).
22. Adresele nr. CP 2016 – 88/13.06.2016 a d-lui  Scherman Lucian, CP2016 – 90/14.06.2016 a d-nei Perici Lacramioara , www2016 – 1440/14.06.2016 a d-lui Serdean Mugur Lucian, SC2016 – 14256/14.06.2016 şi  SC2016 – 14257/14.06.2016 a d-lui Corneliu Vaida  privind plangerea prealabila formulata impotriva  Hotararii Consiliului Local nr. 216/2016 privind redenumirea unor poduri peste Bega  din Municipiul Timişoara  şi pastrarea denumirilor celorlalte poduri, atribuirea de denumiri la 4 strazi respectiv 4 tronsoane de prelungire strazi şi schimbarea de denumiri la strazi respectiv 1 piaţa din Municipiul Timişoara.
23. Adresa nr. SC2016 – 13437/02.06.2016  a  Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Timişoara privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 525/08.12.2015 – privind revocarea dreptului de administrare al Ministerului Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului – Club Sportiv nr.1 Timişoara.
24. Adresa nr. SC2016 – 013629/06.06.2016 din partea Asociatiei Memorialul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 Timisoara privind propunerea de incheiere a unui parteneriat cu Consiliul Local si cu  Primaria Municipiului Timisoara.
25. Adresa nr. SC2016 – 15972/01.07.2016 a Asociaţiei Timişoara – Capitala Culturala Europeana 2021 – privind Declaratia de asumare a angajamentelor aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014  şi Hotararea Consiliului Local nr. 395/22.09.2015

Proiectele de hotarare au fost iniţiate de primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.