Start la stagiunea de toamna de la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.08.2013 12:27 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara se va reuni în şedinţă ordinară în data de 3.09.2013, de la ora 15, în Sala de Consiliu a Primăriei  Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1.
Ordinea de zi cuprinde următoarele:
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 02.08.2013.
3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru PURCELD MIRCEA OCTAVIAN.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru CAPREA VASILE.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului FOLICĂ PETRICĂ.
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului STOIAN FLORIAN.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
8. Adresa nr. 2032/29.07.2013 a Curţii de Conturi- Camera de Conturi a Judeţului Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013 – 022375/05.08.2013 –referitoare la Decizia nr. 79/29.07.2013 privind Raportul de audit financiar nr. 019100/05.07.2013 încheiat în urma misiunii de „Audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pe anul 2012” la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, str. Cermena nr.16.
12. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B3-B4-B5 înscris în C.F. nr. 434345 – C1 Timişoara, nr. top 434345, situat în Timişoara, Str. Miloia.
13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B6 înscris în C.F. nr. 434344 – C1 Timişoara, nr. top 434344, situat în Timişoara, Str. Miloia.
14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B7 înscris în C.F. nr. 434343 – C1 Timişoara, nr. top 434343, situat în Timişoara, Str. Miloia.
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 10, la preţul de 30.000 euro şi SAD 11, la preţul de 30.000 euro, situate în imobilul din str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5.
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Oituz nr.5, la preţul de 50.000 euro.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/5, din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. General E. Grigorescu nr.1, la preţul de 18.000 euro.
18. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246 Timişoara, CF nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma alipirii, a unei suprafeţe de 114 mp, în vederea transmiterii în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Parteneriat activ, mediu economic – şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, proiect propus de Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”, din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de afaceri, hosting, cercetare , învăţământ şi cultura în regim S+P+2E şi parcări”, str. Ştefan cel Mare nr. 42, Timişoara.
21. Adresa nr. SC2013 – 21536/29.07.2013 a Direcţiei Urbanism privind nominalizarea unui consilier în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Pieţe.
22. Adresa nr.SC2013 -18253/01.08.2013 a Direcţiei Tehnice privind intenţia de denunţare a Contractului nr. 324/20.01.1999 încheiat între RATT şi S.C. MEDIATIM S.R.L.
23. Adresa nr. SC2013 – 023535/20.08.2013 a Sindicatului Exploatare CET CENTRU privind concedierea colectivă.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.