Taranii de meseriasi de la Colegiul Tehnic de Vest au fost trimisi la periferie...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.07.2013 18:43 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Pe scurt, după epopeea Liceului de Arte Plastice care a fost mutat (prin vot de consiliu local) pe bv. Liviu Rebreanu, dar ... societatea civilă (timişoreană) şi-a manifestat dezacordul şi a dorit să plătească în continuare zeci de mii de euro drept chirie, decât să ajungă în condiţiile insalubre (psihosomatice) ale unei foste şcoli generale, iată că, în sfârşit, s-a găsit o soluţie.
Se mută Liceul de Arte Plastice în locul Colegiului Tehnic de Vest, iar Colegiul Tehnic de Vest se mută acolo unde nu a vrut Liceul de Arte Plastice, pentru că le scade inspiraţia dacă nu buchisesc în Cetate.
Şi aşa, ăia de la Colegiul Tehnic de Vest sunt falimentari, folosesc ”cuvinte urâte” (în Consiliul Local), sunt chiar aproape de desfiinţare (dacă mai fac gălăgie), că cine mai caută meseriaşi în ziua de astăzi...

Mai pe lung...

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a aprobat mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest din imobilul situat în Timişoara, Bv. General Dragalina nr. 8 / Bv.Regele Carol I nr. 11, proprietatea privată a Municipiului Timişoara, în imobilul situat în Timişoara Bv Liviu Rebreanu nr. 35, compus din clădire şcoală Sparţial+P+2E, sală de sport cu parter şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 7956 mp, proprietatea publică a municipiului Timişoara.
În acelaşi timp, s-a aprobat mutarea activităţii de învăţământ a Liceului de Arte Plastice Timişoara din imobilul situat în Timişoara, B-dul Mihai Eminescu nr. 2, proprietatea Fundaţiei Caritatea prin retrocedare, în imobilul situat Timişoara, Bv. General Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr. 11, compus din clădire cu D+P+2E şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1578 mp, proprietatea privată a Municipiului Timişoara precum şi în sala de sport situată în Bv.Regele Carol I nr. 11.

Scumpii de la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România –Cultul Mozaic...

Liceul de Arte Plastice îşi desfăşoară activitatea în imobilul situat în Timişoara, Bv. M Eminescu nr. 2, care a fost retrocedat în natură Fundaţiei Caritatea – Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România –Cultul Mozaic prin Decizia nr. 116/05.11.2003 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, emisă în baza O.U.G. 94/2000 aprobată cu modificări şi completări, prin legea nr. 501/2001.
Clădirea în regim P+ 1E dispune de 9 săli de clasă, 4 laboratoare, 16 ateliere de specialitate şi 8 încăperi auxiliare (cancelarie, birouri, cabinete, spaţii de depozitare materiale didactice etc), respectiv o sală de sport.
Clădirea în regim Sparţial+P +2E şi sala de sport situată în Timişoara str. Liviu Rebreanu nr. 35, aflată în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în care a funcţionat Şcoala Generală nr.9, a devenit disponibilă în urma comasării acesteia cu Liceul de Arte Plastice.

151.206 mii lei, campus şcolar, lipsă de fonduri...

Prin Hotărârea Guvernului nr. 454/2007, a fost aprobată repartizarea sumei de 151.206 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2007, pentru finanţarea unor lucrări pentru edificarea şi construirea de campusuri şcolare la unităţile de învăţământ preuniversitar, fiind inclus şi Liceul de Arte Plastice Timişoara.
Pentru construirea campusului şcolar în incinta Şcolii generale nr.9 a fost efectuat studiul de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Amenajare campus şcolar", aprobat prin HCL nr 434/27.11.2007 şi prin HCL nr. 273/13.05.2008 a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare campus şcolar", str. Liviu Rebreanu nr. 35, Timişoara, având ca beneficiar Primăria Municipiului Timişoara. Executarea lucrărilor de construcţii nu s-a mai realizat din lipsă de fonduri.

HCL nu a fost pusă în aplicare...

Clădirea din Bv. M Eminescu nr. 2 fiind retrocedată, a fost adoptată Hotărârea nr. 255/12.07.2011 a Consiliului Local prin care s-a aprobat funcţionarea Liceului de Arte Plastice în spaţiul Şcolii cu clasele I-VIII nr.9 din Timişoara, Bv. L. Rebreanu nr.35 şi funcţionarea claselor primare ale şcolii in spaţiul Scolii generale nr. 25 din Timişoara, str. Cosminului nr. 42.
Hotărârea nr. 255/12.07.2011 a Consiliului Local nu a fost pusă în aplicare, întrucât conducerea Liceului de Arte Plastice nu a acceptat mutarea în locaţia Scolii generală nr. 9, motivând că spaţiul alocat este insuficient pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, ţinând seama de activităţile specifice.

Soluţii pentru mutarea Liceului de Arte Plastice

În vederea găsiri unor soluţii pentru mutarea Liceului de Arte Plastice din clădirea retrocedată situată în Bv. M Eminescu nr. 2 a fost analizată situaţia mai multor spaţii din reţeaua şcolară şi s-a ajuns la concluzia că Colegiul Tehnic de Vest îşi desfăşoară activitatea în imobilul situat în Timişoara, Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11, imobilul care a fost dobândit în proprietatea privată a Municipiului Timişoara în urma schimbului imobiliar efectuat cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre Dame, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 206/04.04.2013 şi a contractului de schimb, încheiat în baza acesteia.
Clădirea în regim D+P+2E din Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11, dispune de 32 de săli de clasă care cuprind un număr de 4 ateliere situate la demisol şi 5 laboratoare, birourile funcţionând la parterul Căminului din Bv.Regele Carol I nr. 11.

Colegiul Tehnic de Vest nu şi-a făcut planul...

Din punct de vedere al planului de şcolarizare al Colegiului Tehnic de Vest pe anul 2013-2014 s-a aprobat un număr de 470 de elevi, cuprinşi în 20 de clase (a IX-a, aX-a, aXI-a , XII-a liceu zi, seral şi rută progresivă precum şi clasa a X-a şi a XI –a şcoală profesională), din care s-a realizat cifra de scolarizare de 401 elevi.
Clădirea în regim D+P +2 E din str. Liviu Rebreanu nr. 35 aflată în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în care a funcţionat Şcoala Generală nr.9 dispune de 22 de săli de clasă şi 13 încăperi auxiliare ( secretariat, birouri, cabinete , spaţii de depozitare), insumand un spaţiu care ar fi suficient pentru funcţionarea Colegiul Tehnic de Vest, având în vedere că cele 20 de clase preconizate pe anul şcolar 2013-2014 sunt cuprinse atât cursurile de zi cât şi cele de seral.
Clădirea in regim D+P+2E din Bv. Gen Dragalina nr. 8- Bv.Regele Carol I nr.11, rămasă disponibilă după mutarea activităţii Colegiul Tehnic de Vest în locaţia Şcolii generale nr. 9 poate asigura spaţiul suficient pentru funcţionarea Liceului de Arte Plastice.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a dat avizul favorabil pentru mutarea activităţii celor două unităţi de învăţământ conform adresei cu nr. 5704/23.07.2013 înregistrată la noi sub nr. SC2013 - 20980/23.07.2013.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.