TAXIMETRISTII trebuie sa indeplineasca, conform LEGII, CONDITIA de ONORABILITATE!... PARLAMENTARII si PRIMARII, NU!...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 07.01.2018 16:40 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Potrivit art. 8 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata, autorizatia de transport se elibereaza de catre autoritatea de autorizare pe durata nedeterminata si este valabila cu conditia vizarii acesteia la fiecare 5 ani de catre aceasta, odata cu verificarea indeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii.

Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata, precizeaza ca autorizatia de transport in regim de taxi se elibereaza de autoritatea de autorizare din cadrul primariei localitatii de pe raza administrativ-teritoriala in care transportatorul isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, pe baza unei documentatii care trebuie sa contina urmatoarele:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de transport, stabilit de prezenta lege;
b) copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comertului ca transportator, respectiv persoana fizica autorizata, asociatie familiala autorizata sau persoana juridica, dupa caz;
c) dovada indeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv:
1. copie de pe certificatul de competenta profesionala pentru managerul de transport in regim de taxi si inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotarare a Guvernului, pentru transportatorul persoana juridica sau asociatie familiala;
2. copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata;
d) dovada indeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:
1. certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto si, dupa caz, ale managerului de transport in regim de taxi si inchiriere, din care sa rezulte ca acestia nu au fost condamnati pentru:
- infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice;
- infractiuni privind traficul si consumul de droguri;
- infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale;
- infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;
- infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale;
- infractiuni contra patrimoniului;
2. avizele medicale si psihologice ale conducatorilor auto si, dupa caz, avizele medicale si psihologice ale managerului de transport in regim de taxi si inchiriere, obtinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;
3. cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic;
4. declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de transport in regim de taxi sau de transport in regim de inchiriere, dupa caz, cu mentionarea intervalelor cand a avut interdictii si motivul acestora;
e) dovada indeplinirii capacitatii financiare, respectiv:
1. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, spatii detinute in proprietate sau prin contract de inchiriere;
2. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara de a detine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza in realizarea serviciului de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate indeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie.

Avand in vedere cele mai sus prezentate, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara solicita tuturor transportatorilor autorizati a caror autorizatii de transport trebuiesc vizate la data de 31.03.2018 sa depuna documentele mai sus solicitate (complete) pana la data de 31.01.2018 la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii (cam. 12) din cadrul Primariei Municipiului Timisoara in vederea vizarii acestora conform Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata.

In cazul in care transportatorii autorizati nu vor depune documentele solicitate in termenul de mai sus autorizatia de transport se va retrage si are drept consecinta pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.