Terase sezoniere, preemtiune si bani pentru cultele religioase la Consiliul Local Timisoara

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 03.04.2015 12:55 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timisoara a fost convocat in SEDINTA ORDINARA, in data de 07.04.2015, ora 15,00, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara  din B-dul C.D. Loga nr.1.
Pe ordinea de zi figureaza:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 20.03.2015.
2. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea Statului Roman in proprietatea privata a Municipiului Timisoara a terenurilor din Anexa 1 (pozitiile 425-432).
3. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unor imobile situate in Timisoara, aflate in domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in vederea realizarii unor proiecte de investitii.
4. Proiect de hotarare privind transmiterea din proprietatea publica a Statului Roman si din administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA in proprietatea publica a Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sectorului de drum DN 69 km 3+300 – 6+400 (pana la intrarea in sensul giratoriu de la centura).
5. Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei inscrisa in C.F. nr. 414043, top A641/b de la 24699 mp. la 24730 mp si modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 604/10.12.2013 - privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in administrarea Ministerului Apararii Nationale, a terenului inscris in CF. nr. 414043 Timisoara, nr. cadastral 414043, in suprafata de 24.699 mp.
6. Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, catre Partidul Poporului – Dan Diaconescu Organizatia Judeteana Timis.
7. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxa Romana- Timisoara a terenului, aferent Capelei Ecumenice in suprafata de 400 mp inscrisa in C.F. nr. 439168, situat in Timisoara, Bulevardul C.D. Loga nr.37.
8. Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, catre Partidul Noua Republica Filiala Timisoara.
9. Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului situat in Timisoara str. Ariadna nr. 10.
10. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal- terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa , a amplasamentelor propuse , aprobarea Caietului de sarcini.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/13.02.2015 al Municipiului Timisoara pentru imobilul in care se desfasoara activitatea Gradinitei cu program prelungit nr.19 si a Cresei nr.6, fara personalitate juridica.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional de modificare a Contractului de Inchiriere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 116/03.03.2015 al Municipiului Timisoara pentru imobilul in care se desfasoara activitatea Gradinitei cu program prelungit nr.16 fara personalitate juridica.
13. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta ,situat in Timisoara, strada Piata Victoriei nr.8,nr.ap. S.A.D 4, inscris in C.F. nr. 402321-C1-U1(provenit din C.F vechi nr.138047,nr.topo 1192/XXIII, la pretul de 250.000 euro.
14. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuita S.AD, identificat cu C.F nr.413344-C1-U2 si nr.topo 413344-C1-U2, a terenului aferent SAD identificat cu C.F nr. 413444 si nr.topo 10337 in cota de 20/80 din suprafata de 737 mp, a terenului intravilan identificat cu C.F nr.430738 si nr.topo 430738 in suprafata de 486 mp si a gradinii identificata cu C.F nr.430737 in suprafata de 675 mp, la pretul de 130.000 euro ,situate in Timisoara, strada Memorandului nr.12.
15. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a imobilului “ Casa cu etaj” situat in Timisoara, str. 16 Decembrie 1989 nr.25, inscris in C.F. nr. 412506, nr. Topo 12275, la  pretul de 330.000 euro.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Gabor Moise si Gabor Ghizela-Lenuta.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timisoara, a terenului ce face obiectul renuntarii la dreptul de proprietate de catre Spinu Eugenia.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al SC Compania Locala de Termoficarea Colterm S.A.
19. Proiect de hotarare privind incheierea Actului aditional de prelungire a Conventiei, anexa la HCLMT nr.150/25.03.2008 privind colaborarea intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia Umanitara „Chosen”.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si contributiei proprii a Municipiului Timisoara in cadrul proiectului „Kuncz – cartier in criza” finantat in cadrul programului „Anul participarii si responsabilizarii cetatenilor II” gestionat de catre Agentia Nationala pentru Romi.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
22. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii sirtuate in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany.
23. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei “Pentru Voi”.
24. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara str. Iosif Nemoianu nr. 3, datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald.
25. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2015, datorata bugetului local al Municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara.
26. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului aferent cladirii situate in Timisoara, str. Gheorghe Baritiu, nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015, Asociatiei „Serviciul de Ajutor Maltez in Romania Filiala Timisoara”.
27. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent cladirii situate in Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 10- 12, , datorat bugetului local al Municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2015, formulata de Uniunea Adam Muller Guttenbrunn.
28. Proiect de hotarare privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului aferent cladirii, situate in Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2015 de catre Asociatia Oncohelp.
29. Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.431/24.11.2009 privind numirea Comisiei de Cenzori la S.C. Piete S.A. Timisoara.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru obiectivul de investitie „Largire la 4 benzi Calea Martirilor”.
31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective, servicii si comert” str. Titan – Enric Baader nr.11/a, Timisoara.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte si functiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timisoara.
33. Raportul de activitate al Viceprimarului Municipiului Timisoara – domnul Dan Diaconu, pe anul 2014, inregistrat cu nr. SC2015-8834/02.04.2015.
34. Adresa nr. SC2015-007380/19.03.2015 a Societatii Nationale de Imbunatatiri Funciare S.A. – Sucursala Banat privind plangerea formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 167/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. Albinelor nr.70 A-B, inscris in C.F. nr. 408581 Timisoara nr. Topo 3450/1, in vederea reglementarii situatiei cu privire la folosinta acestuia de catre ALFA & QUANTUM SPRL.
35. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.