Timisoara: 27 de negri mititei incaltau opinci, Toanca si Jichici au alunecat si-au ramas doar 25...

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 20.11.2015 12:08 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timisoara se va reuni in SEDINTA ORDINARA, in data de 20.11.2015, ora 14, in Sala Filarmonicii "Banatul" a Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr. 2.

Pe ordinea de zi a sedintei:
1. Aprobarea Proceselor-Verbale ale sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 30.10.2015 şi 06.11.2015.
2. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului JICHICI CIPRIAN CORNELIU.
3. Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ŢOANCA RADU-DANIEL.
4. Proiect de hotarare privind Modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 405/16.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Timişoara pentru anul 2016.
5. Proiect de hotarare privind completarea art.2 lit.a) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 193/23.11.2012 – privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfaşurare a activitaţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestari servicii in perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 428/12.09.2014.
6. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Politiei Locale Timisoara.
7. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara in domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţa, situat in Timişoara, str. Eroilor nr. 8.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara a drumului de exploatare cu nr.cad. De312.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Doda Elena, Dumitrov Maria, Doda Ioan Sebastian Miron, Toader Adrian Marius, Antal Olga Claudia, Giura Roxana Doris Monica şi Doda Gabriel Sabin Liviu.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Luca Petru Adrian.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre Tomoni Ionel, Tomoni Domnica, Scarlatescu Cristian –Constantin şi Scarlatescu Laura.
12. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timisoara la intenţia de instrainare a spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa, situat in imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr.1 , ap. S.A.D. 11/C/I la preţul de 400.000 euro.
13. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a cotei de 2/9 din imobilul situat in str. 3 August 1919 nr. 25 din Timisoara la pretul de 100.000 euro.
14. Proiect de hotarare privind atribuirea spaţiului cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa din Timişoara, Bv. Regele Carol I, nr.23, catre Partidul Blocul Unitaţii Naţionale Filiala Judeţeana Timiş.
15. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 35/25.11.2013 pentru spaţiul cu alta destinaţie decat aceea de locuinţa situat in Timişoara, Calea Şagului nr.16, incheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.
16. Proiect de hotarare privind prelungirea prin act adiţional a contractului de inchiriere pentru imobilele situate in Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 26, imobilele in care funcţioneaza Colegiul Naţional Banaţean şi Liceul Teoretic ”D. Obradovici”.
17. Proiect de hotarare privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
18. Proiect de hotarare privind infiinţarea administraţiei portuare de cale navigabila interioara pentru Canalul Bega.
19. Proiect de hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent apartamentelor nr. 2/b şi nr.2/c situate in Timişoara, str. Timotei Cipariu nr. 3, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2015, Fundaţiei Estera.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitaţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local.
21. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 300/2006 – privind structura pe specialitaţi a membrilor Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse de catre petenţi in vederea repartizarii unei locuinţe realizate de catre Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri in varsta de pana la 35 de ani in cadrul Programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate inchirierii.
22. Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Local nr.461/15.12.2009 privind aprobarea aderarii Municipiului Timişoara, prin Infocentrul Turistic, la Asociaţia ”European Cities Marketing” şi a achitarii taxei de membru pentru municipiul Timişoara in cadrul acestei asociaţii.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi incheierea unui act adiţional la Convenţia-anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 – privind aprobarea colaborarii intre Direcţia de Asistenţa Sociala Comunitara Timişoara – Serviciul pentru Protecţia persoanelor cu Handicap şi Regia Autonoma de Transport Timişoara pentru realizarea activitaţii de transport a persoanelor cu dizabilitaţi locomotorii din Municipiul Timişoara.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitaţii de acordare a gratuitaţii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, modificata şi completata.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru punerea in valoare a vestigiilor arheologice descoperite, in cadrul proiectului ”Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara” – Reabilitare, conservare, restaurare şi amenajari adiacente informaţional-culturale cod SMIS 31507.
26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere hala de producţie/depozitare şi anexe aferente”, Calea Aradului DN 69 km 6+625 stg, Timişoara.
27. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Complex Park Plaza”, Calea Aradului nr.1, Timişoara.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere hala de producţie şi birouri, extindere parcare, reţele de incinta, racorduri la drumurile publice, casa poarta, extindere anexe tehnice”, str. Siemens nr.1, Timişoara.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire imobil S+P+2E cu servicii la parter şi birouri la etajele 1+2”, str. Liniştei nr. 17/A, Timişoara.
30. Adresa nr. CS2015 – 84/09.11.2015 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş privind plangerile prealabile formulate impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 424/2015 – privind interzicerea organizarii de evenimente pe raza municipiului Timişoara care aduc atingere ordinii şi liniştii publice, Hotararii Consiliului Local nr. 433/2015 – privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate ”Reconfigurarea traseului de cale ferata pe teritoriul Municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF in subteran” şi Hotararii Consiliului Local nr. 442/2015 – privind protecţia atmosferei şi sanatatea locuitorilor in Municipiul Timişoara.
31. Adresa nr. SC2015-028834/02.11.2015 a Asociaţiei Culturala Salvaţi Patrimoniul Timişoarei privind Plingerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.427/16.10.2015 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Reorganizarea circulaţiei rutiere pe Inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj P-ţa Victoriei)”.
32. Adresa nr. SC2015-028007/23.10.2015 a Asociaţiei Salvaţi Patrimoniul Timişoarei privind Plingerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 389/2015 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Modernizarea strazilor din piatra cubica din Municipiul Timişoara”.
33. Adresa nr. SC2015 – 29698/10.11.2015 a Camerei de Conturi Timis privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Deciziei nr. 7/25.02.2010.
34. Adresa nr. SC2015 – 29699/10.11.2015 a Camerei de Conturi Timis privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Deciziei nr. 6/25.02.2010.
35. Adresa nr. SC2015 – 028895/03.11.2015 a Aviaţiei Utilitare Timişoara privind solicitare sprijin financiar pentru imprejmuirea aerodromului Cioca.
36. Adresa nr. CS2015 -000086/13.11.2015 a Autoritaţii Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor referitoare la circulaţia, gestionarea, intocmirea documentelor şi evidenţelor sanitare veterinare necesare in cazul activitaţii de neutralizare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman.
37. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.