Timisoara: Sedinta cu lifturi si misiune astrala la Consiliul Local

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 30.10.2015 13:37 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a fost convocat in ŞEDINŢA EXTRAORDINARA, in data de  30.10.2015, ora 14,00, in Sala Filarmonicii Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr.2.
Pe ordinea de zi:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 16.10.2015.
2. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara in domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate in administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara, in vederea scoaterii din funcţiune, dezmembrarii, casarii şi valorificarii materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii in executare a Sentinţei Civile 4512/18.12.2014 pronunţata de Tribunalul Timiş, in dosarul nr.4449/30/2014, in contradictoriu cu S.C. Body Building Fitness S.R.L. şi incheierea unui act adiţional la Contractul de Inchiriere nr. 527/02.08.2000.
4. Proiect de hotarare privind prelungirea prin act adiţional a contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Timişoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30, imobil in care funcţioneaza cantina şi spalatoria Colegiului Tehnic de Vest.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţarii la dreptul de proprietate de catre S.C. SINERGY EST S.R.L.
6. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.1 din str. Miloia bl.B2, catre Buftea Adina.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea, reamenajarea şi echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere”.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor şi realizarea obiectivului de investiţii ”Construire şi montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa, str. V. Babeş nr.22, Timişoara”.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrarilor şi realizarea obiectivului de investiţii ”Reabilitare imobil Clinica ORL +lift – Spitalul Clinic Municipal de Urgenţa B-dul Revoluţiei, nr.6 Timişoara”.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Extindere zona industriala/depozitare; Construcţii administrative şi pentru producţie mecanica fina”, Calea Moşniţei, nr.21; C.F. nr.439071, Timişoara.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Casa multifamiliala P+1E+POD, imprejmuire, amenajare locuri de parcare in curte”, str. Nicolae Ivan, nr. 8, Timişoara.
12. Proiect de hotarare privind reglementarea procedurilor de parcurs in vederea acordarii subvenţiilor din bugetul local in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridica, care infiinţeaza şi administreaza unitaţi de asistenţa sociala.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva şi a contribuţiilor financiare acordate de la bugetul local, prin contracte de finanţare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii fara scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015.
14. Proiect de hotarare privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale a Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 52/13.02.2015.
15. Adresa nr.SC2015 – 27488/16.10.2015 a Misiunii Astrale Romania Altruista şi Inţeleapta.
16. Adresa nr. SC2015- 027711/20.10.2015 a d-lui Orza Adrian referitoare la demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local in Adunarea Generala a Asociaţilor S.C.UBIT S.R.L.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.