Timisoara va fi anti-Petre Tutea sau anti-Elie Wiesel, aceasta-i intrebarea!

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 21.02.2014 20:50 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Timişoara - Membrii Consiliului Local al municipiului Timisoara au fost convocaţi in şedinţa ordinara data de 25.02.2014, ora 15, in Sala de Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara din B-dul C.D. Loga nr.1.
Ordinea de zi a şedintei cuprinde:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 28.01.2014.
2. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii la Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de Functii pentru Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara.
4. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Politiei Locale Timisoara.
5. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 7/03.05.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si S.C. PIETE S.A. Timisoara.
6. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Timisoara si aprobarea documentatiei de atribuire.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea pentru scoaterea la licitatie publica deschisa, in vederea inchirierii, a unor spatii disponibile, situate in incinta Salii Polivalente Olimpia din Timisoara.
8. Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilelor cu nr.top 9411, nr.top 9412, nr.top 9413, nr. top 9416/1 si nr. top 9408/1/1 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii terenului aferent caminului studentesc nr.13 C al Universitatii de Vest Timisoara.
9. Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilelor cu nr. Top 9441, nr. Top 9442, nr. Top 9444, nr. Top 9445, nr. Top 9436/2/1, nr. Top 9486 si nr. Top. 9487 si alipirea imobilelor nou create in urma dezlipirii in vederea reglementarii terenurilor aferente caminului nr.12 C si caminului nr. 4G ale Universitatii de Vest Timisoara.
10. Proiect de hotarare privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevazute la nr. Crt.9 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Timisoara, atestat prin HG nr.977/2002, Anexa nr.2.
11. Proiect de hotarare privind reambularea zonei Stadion cuprinse intre Stadionul Dan Paltinisanu – str. Prof.dr. Aurel Paunescu – Podeanu – str. Cerna – Bv. Dr. Iosif Bulbuca.
12. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului situat in Timisoara, str. Sfantul Iosif cel Nou nr.3.
13. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia Ministerului Sanatatii a unei suprafete de teren aflata in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deseurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasca”
14. Proiect de hotarare privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a propunerii privind modificarea pozitiei nr. 3937 din Anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis.
15. Proiect privind spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Tebea nr. 2.
16. Proiect de hotarare privind inchirierea de catre Fundatia Rudolf Steiner a spatiilor din cladirile proprietate a fundatiei.
17. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta..
18. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, incheiat in baza Hotararii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directa printr-un contract de concesiune a unor bunuri catre S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
19. Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor in Municipiul Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotararile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotararea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013, respectiv Hotararea Consiliului Local nr. 613/10.12.2013.
20. Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a Contractului de inchiriere, incheiat intre Fundatia Caritatea si Spitalul Clinic Municipal De Urgenta Timisoara, pentru imobilul situat in Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 24 in care functioneaza Sectia de Obstetrica si Ginecologie.
21. Proiect de hotarare privind atribuirea unei suprafete de 660 m.p. teren din imobilul din Timisoara, str. Pastorilor nr. 1 catre Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Formatiunea de Interventie Rapida pe baza de Volutariat “SALVO”.
22. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiilor cu alta destinatie decat aceeea de locuinta SAD 5 si S.R.10, la pretul de 50.000 euro, situate in imobilul din Piata Traian nr.6.
23. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 5, situat in imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.1, la pretul de 747.000 lei.
24. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta detinatie decat aceea de locuinta, ap 3/I- Sad, situat in imobilul din str. Marasesti nr. 12, la pretul de 70.000 euro.
25. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, ap. 5- SAD, situat in imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la pretul de 68.500 euro.
26. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta SAD 2, situat in imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, la pretul de 102000 euro+ TVA.
27. Proiect de hotarare privind stabilirea ordinii de prioritate si a modalitatii de repartizare a locuintelor care vor fi proprietatea Municipiului Timisoara situate in str. Polona nr.19.
28. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.6 din str. Miloia bl. B1 Sc. B.
29. Proiect de hotarare privind repartizarea ap.18 din str. Miloia bl. B1 sc. A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc. B si ap. 18 situat in str. Miloia bl. B2.
30. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de locuinta dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriasa a ap.5 din str. Miloia bl. B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia , chiriasa a ap.2 din str. Miloia bl B3.
31. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2014, intocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat al orasului Timisoara.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare in Municipiul Timisoara.
33. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006 .
34. Proiect de hotarare privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare si a tarifelor pentru permisele de lucru si a locurilor de veci practicate in cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timisoara.
35. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a cladirilor din programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de cladiri istorice din zona de actiune prioritara a Municipiului Timisoara.
36. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de cladiri istorice din zona de actiune prioritara a Municipiului, pe anul 2014.
37. Proiect de hotarare privind incheierea actului aditional de modificare si prelungire a Conventiei – anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 96/26.02.2013 incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Asociatia Evanghelistica si de Caritate „Isus Speranta Romaniei” pentru sustinerea Centrului Fratii lui Onisim – Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstitutionalizati.
38. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local nr.132/24.03.2009 privind conferirea unei identitati culturale, artistice, turistice si educative Timisoarei prin realizarea in Parcul Central a unei Alei a Personalitatilor.
39. Proiect de hoarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de cladiri cu functiune mixta (birouri si servicii)”, str. Siemens F.N. , Timisoara.
40. Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru persoane varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara.
41. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronica a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data.
42. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timisoara si Uniunea Scriitorilor din Romania in vederea tiparirii revistei "Orizont”.
43. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timisoara si Federatia Romana de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014.
44. Proiect de hotarare privind inlocuirea reprezentantului Municipiului Timisoara in Consiliul Director al Asociatiei „ACS Poli Timisoara”.
45. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala din partea Municipiului Timisoara pentru Asociatia Sportiva „Clubul de Handbal Politehnica Timisoara”.
46. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de constructii la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Banat.
47. Adresa nr. SC2014 – 002989/05.02.2014 a Retim Ecologic Service S.A. cu privire la Hotararea Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 – privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, in privinta salarizarii directorilor, personalului din subordine si membrilor Consiliilor de administratie.
48. Adresa nr. SC2014 – 003877/14.02.2014 a S.C. Colterm S.A. privind punerea in aplicare a Hotararii Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 – privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliului Local al Municipiului Timisoara, este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, in privinta salarizarii directorilor, personalului din subordine si membrilor Consiliilor de Administratie.
49. Adresa nr. SC2014 – 002025/28.01.2014 a d-lui Robert Reisz referitoare la propunere denumire strada „Petre Tutea”.
50. Adresa nr. SC2014 – 002981/05.02.2014 a Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” referitoare la atribuirea denumirii „Petre Tutea” unei strazi din Municipiul Timisoara.
51. Adresa nr. CS2014- 000014/07.02.2014 a S.C. Electrometal S.A. referitoare la plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr. 294/2012 privind prelungirea inchirierii terenurilor aflate in folosinta persoanelor juridice.
52. Informarea nr. SC2014- 2781/04.02.2014 - Raport de activitate privind deplasarea la Novi Sad, in Serbia, in perioada 1-2 februarie 2014.
53. Interpelarile consilierilor locali.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.