Tu vrei sa fii mili..., pardon, politist?

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 11.06.2012 11:25 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

În perioada 14 – 22.06.2010, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş recrutează candidaţi la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii,care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor, forma de învăţământ de zi.
În perioada 14.06–10.08.2012 Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş recrutează candidaţi la concursul de admitere în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.
Recrutarea se realizează în raport de locul de domiciliu sau de reşedinţă al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora.
Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
Criterii specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la Academia Tehnică Militară şi Institutul Medico – Militar:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.
Examinarea psihologică se efectuează de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor în perioada 25 iunie – 04 iulie 2012, pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, şi în perioada 13 – 24 august 2012 pentru candidaţii înscrişi la concursul de admitere la unităţile de învăţământ postliceal, în perioada.
Pentru candidaţii care au fost declaraţi "inapt" la examinarea psihologică sau au fost declaraţi "inapt medical" în fişa medicală, activitatea de recrutare încetează.
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2012 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” poate fi obţinut de pe site-ul http://www.academiadepolitie.ro/.
Pentru înscriere candidaţii trebuie să se prezinte la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş – Serviciul Resurse Umane, din Timişoara, Bulevardul Take Ionescu, nr. 44 – 46, de luni până joi între orele 09.30 – 14.00, iar vineri între orele 9.30 – 12.30.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.