Venituri, cheltuieli, cotizatii, contributii si functii publice la CONSILIUL JUDETEAN TIMIS

Scris de Alex Neagoe | Publicat in 24.04.2017 15:19 | Publicat in LOCAL | Tipareste pagina

Preşedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a emis dispoziţia de convocare a CJT in şedinţa ordinara, care va avea loc in 26 aprilie, cu incepere de la ora 10.00, in Sala Multifuncţionala a Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a şedinţei este urmatoarea:
    Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.
    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Validare a Consiliului Judetean Timis.
    Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes judeţean la care se executa paza prin Direcţia de Prestari Servicii Timiş.
    Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a Normativului privind  dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti.
    Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis asupra intentiilor de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
    Proiect de hotarare privind aprobarea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
    Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judetului Timis pe trimestrul I 2017.
    Proiect de hotarare privind privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L. pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea SECURITY CONS PREST SRL pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Societatea AVIATIA UTILITARA S.A. pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din judetul Timis, din bugetul propriu al Judetului Timis pe anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de Colaborare intre Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Padurea Bistra, in scopul implementarii de proiecte care vizeaza protejarea şi promovarea mediului.
    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 al Direcţiei de Evidenţa a Persoanelor Timiş.
    Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Directiei de Prestari Servicii Timis.
    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Sistemului de Parcare cu Plata din Timişoara, strada Sfantul Ioan, nr. 3.
    Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţa ADIVEST pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest şi la funcţionarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontaliera Timişoara şi Oradea pentru anul 2017.
    Proiect de hotarare privind aprobarea plaţii cotizaţiei de membru in Adunarea Regiunilor Europei (ARE).
    Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice in vederea reprezentarii in fata instantelor de judecata din Romania si a instantelor comunitare competente a Judetului Timis, Consiliului Judetean Timis si a Presedintelui Consiliului Judetean Timis.
    Proiect de hotarare privind aprobarea promovarii proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management” pe programul transfrontalier INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020.
    Proiect de hotarare privind incredinţarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Timiş in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timiş, in vederea exprimarii consimţamantului pentru intrarea in Asociaţie a unui nou membru.
    Raport privind activitatea desfasurata in anul 2016.
    Intrebari, interpelari.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.