60 de salarii de baza la pensionare la ROMATSA!...

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 29.03.2014 14:59 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Guvernul Romaniei a dat publicitaţii o nota de informare privind angajarea in cadrul Regiei Autonome Administraţia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, cu incalcarea prevederilor legale, a anumitor colaboratori, consilieri sau rude ale unor demnitari.
Este vorba, de fapt, de acelaşi duel al premierului Victor Ponta cu fostul premier Emil Boc.
Cand problema este ca instituţiile statului, de-a lungul şi de-a latul Romaniei, sunt supraaglomerate de colaboratori, consilieri sau rude ale unor demnitari, primari, de cele mai multe ori incompetenţi, corupţi, aroganţi şi hraniţi cu salarii confidenţiale şi uriaşe din buzunarele cetaţeanului roman.

Pana la urma, şi Emil Boc a facut la fel cum a fost şi pe vremea guvernelor Calin Popescu-Tariceanu sau Adrian Nastase, dar şi cum se intampla chiar şi in prezent, sub chiar guvernul lui Victor Ponta.

I. Date generale despre ROMATSA

A. Activitatea ROMATSA a fost reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 74/1991 privind infiinţarea Regiei autonome 'Administraţia romana a serviciilor de trafic aerian' — ROMATSA, republicata, şi se realizeaza prin exploatarea spaţiului aerian al Romaniei, bun proprietate publica a statului roman.

B. Potrivit datelor comunicate Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA, cu adresa nr. 1425/24.01.2014, Regia are 1552 de angajaţi, dupa cum urmeaza:
* controlori de trafic aerian — 584 de angajaţi, respectiv 38%;
* personal de administraţie — 404 angajaţi, respectiv 26%;
* personal de protecţie tehnica a navigaţiei aeriene — 347 de angajaţi, respectiv 22%;
* personal meteorologic aeronautic — 123 de angajaţi, respectiv 8%;
* controlori de informare trafic aerian — 79 de angajaţi, respectiv 5%; s personal de telecomunicaţii aeronautice—15 angajaţi, respectiv 1%.

C. Din datele transmise Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA, cu adresa nr. 1814/29.01.2014, a rezultat faptul ca Regia a efectuat, in perioada 2010 — 2013, cheltuieli cu personalul in suma totala de 1.722.883.433 RON, respectiv salarii şi contribuţii aferente acestora.
Din conţinutul adresei menţionate a mai rezultat faptul ca, in perioada 2010 — 2013, cel mai mare venit brut anual a fost de 698.934 RON, iar cel mai mic venit brut anual a fost de 20.809 RON.

D. Prin contractele colective de munca, in vigoare la nivelul ROMATSA in perioada 2009 — 2013, s-a stabilit ca angajaţii Regiei sa beneficieze, pe langa salariul de baza, şi de alte drepturi baneşti, cum ar fi:
* prime de fidelitate, de vacanţa, de Paşti, de Craciun;
* decontarea costului prestaţiilor turistice de care beneficiaza angajaţii şi familiile acestora in perioada concediului de odihna;
* decontarea unei calatorii pe cursele aeriene internaţionale şi a 12 calatorii pe cursele aeriene interne efectuate de angajaţi şi familiile acestora;
* acordarea a 60 de salarii de baza la pensionare;
* ajutoare acordate cu ocazia primei casatorii, a naşterii/adopţiei unui copil;
* spor de vechime, pentru condiţii grele, de complexitate, pentru lucru in ture, de evidenţa statistica, de continuitate, indemnizaţie de conducere;
* adaos lunar pentru intarirea rezistenţei organismului.

E. Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei autonome 'Administraţia romana a serviciilor de trafic aerian' — ROMATSA, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 74/1991, republicata, precum şi ale contractelor colective de munca aplicabile in cadrul ROMATSA, in vigoare in perioada 2009 — 2013, competenţa de angajare a personalului a fost prevazuta printre atribuţiile directorului general al Regiei, fiind obligatorie organizarea unor concursuri/examene cu publicarea prealabila, cu cel puţin 15 zile inainte, prin afişare la unitate/subunitate şi/sau in mass-media a datei, locului, tematicii, bibliografiei şi condiţiilor de angajare.
Condiţiile de angajare au fost prevazute in normele interne ale ROMATSA, respectiv Procedura privind angajarea, avansarea şi promovarea personalului (ediţia 0.1 din 01.11.2006 şi ediţia 0.2 din 01.10.2010).
Conform Procedurii, concursurile/examenele trebuie sa fie organizate la sediul Administraţiei Centrale a Regiei sau la sediile subunitaţilor acesteia, secretarul comisiei de examinare avand obligaţia de a asigura sala, prezenţa, de a verifica identitatea candidaţilor şi de a ştampila foile inmanate acestora.

II. Despre angajarea in cadrul ROMATSA a unor consilieri personali ai fostului prim-ministru, domnul Emil BOC

La data de 16.02.2011, doi consilieri personali ai fostului prim-ministru, domnul Emil BOC, respectiv domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius, au formulat cereri de angajare in cadrul ROMATSA, inregistrate cu nr. 2993 şi nr. 2994.
La data depunerii cererilor de angajare in cadrul ROMATSA, domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius ocupau funcţia de consilier personal la cabinetul fostului prim-ministru, domnul Emil BOC. Fişele postului aferente funcţiilor de 'consilier personal', ocupate de domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius, au fost avizate, prin semnare, de catre fostul prim-ministru, domnul Emil BOC. La rubrica 'Relaţii ierarhice' s-au menţionat urmatoarele: 'subordonat faţa de: Emil Boc', respectiv 'subordonat faţa de: primul-ministru'.

II.1. Aprobarea cererilor de angajare cu incalcarea competentei legale de catre secretarul general ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Cu adresa nr. 3080/13.02.2014, reprezentanţii ROMATSA au comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul ca 'scrisorile de intenţie ale celor doua persoane (domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius — n.n.) depuse in vederea angajarii in cadrul regiei, au fost aprobate de catre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, menţiunea olografa 'De acord' şi semnatura aparţinand Secretarului general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii de la acea data', (s.n.)
Din inscrisurile anexate adresei nr. 3080/13.02.2014 a rezultat faptul ca cererile formulate de catre domnul PINTILIE Darius Cristian si domnul BUZEA Marius au fost aprobate de catre secretarul general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul DOBRE Gheorghe, numit in funcţia publica prin Decizia primului-ministru nr. 221/08.09.2010.
Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei autonome 'Administraţia romana a serviciilor de trafic aerian' — ROMATSA, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 74/1991, republicata, 'Directorul general al ROMATSA (...) angajeaza şi concediaza personalul aparatului propriu (...)'. (s.n.)
De asemenea, conform prevederilor art. 115 din Contractele colective de munca aplicabile in cadrul ROMATSA, in vigoare in perioada 2011 — 2013, competenţa de a stabili condiţiile de ocupare a posturilor vacante din cadrul ROMATSA şi de a angaja, revenea, in mod exclusiv, directorului general al ROMATSA, prin emiterea unor decizii in acest sens, cu respectarea legii şi a prevederilor din contractul colectiv de munca.
Avand in vedere prevederile menţionate anterior, rezulta ca aprobarea de catre secretarul general din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul DOBRE Gheorghe, a cererilor de angajare in cadrul ROMATSA formulate de catre domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius la data de 16.02.2011, s-a facut prin incalcarea competenţei de angajare in cadrul ROMATSA, care revenea, in mod exclusiv, directorului general al Regiei.

II.2. Despre experienţa profesionala in domeniul aeronautic a domnilor consilieri personali PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius

Din datele transmise Corpului de control al primului-ministru de catre Inspecţia Muncii — Inspectoratul Teritorial de Munca Bucureşti, ROMATSA şi Secretariatul General al Guvernului au rezultat urmatoarele aspecte:
i) in perioada 22.04.1999 — 01.03.2000, domnul PINTILIE Darius Cristian a fost angajat al S.C. Halogen Service S.R.L. Cluj-Napoca, in calitate de 'fotograf', iar in perioada 01.08.2003 — 01.10.2005 a fost angajat ca 'agent de vanzari' la S.C. Metaleuroest S.R.L. Campina şi S.C. Neptun Trading S.R.L. Campina.
In perioada 01.10.2004 — 21.01.2009, domnul PINTILIE Darius Cristian a fost angajat la Primaria Municipiului Cluj-Napoca, unde a ocupat, succesiv, funcţiile de inspector debutant, inspector de specialitate, director.
in anul 2005, domnul PINTILIE Darius Cristian a absolvit Facultatea de mecanica din cadrul Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca, specializarea 'mecanica fina'.
In perioada 21.01.2009 — 08.05.2012, domnul PINTILIE Darius Cristian a fost angajat la Cancelaria Primului-Ministru şi Secretariatul General al Guvernului in funcţia de 'consilier personal'.
Incepand cu data de 01.03.2011, domnul PINTILIE Darius Cristian a fost angajat la ROMATSA in postul de 'inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert in serviciile de trafic aerian'.
ii) in perioada 01.03.2004 — 01.01.2009, domnul BUZEA Marius a fost angajat la 'Partidul Democrat — BPM', avand ocupaţia de 'şofer'.
In anul 2007, domnul BUZEA Marius a absolvit Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Universitaţii Bioterra din Bucureşti, specializarea 'ingineria produselor alimentare'.
In perioada 21.01.2009 — 08.05.2012, domnul BUZEA Marius a fost angajat la Cancelaria Primului-Ministru şi Secretariatul General al Guvernului in funcţia de 'consilier personal'.
Incepand cu data de 01.03.2011, domnul BUZEA Marius a fost angajat la ROMATSA in postul de 'inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert in serviciile de trafic aerian'.

II.3. Atestarea unor imprejurari necorespunzatoare adevarului cu privire la examinarea domnilor consilieri personali PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius in vederea angajarii la ROMATSA


La data de 16.02.2011, in aceeaşi zi cu depunerea cererilor de angajare de catre domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius a fost inregistrat referatul nr. 2992, intocmit de Direcţia Juridica, Achiziţii şi Administrativ şi aprobat de catre directorul general al ROMATSA, domnul DONCIU Bogdan, prin care s-a solicitat 'distribuirea a doua posturi vacante din cadrul regiei, de expert f precum şi ocuparea acestor posturi 'din exterior prin organizarea unor examene de angajare in data de 28.02.2011 (proba scrisa).'
In cadrul acţiunii de control s-a constatat faptul ca membrii comisiei de examinare au consemnat in Procesul-verbal nr. 3708 din 28.02.2011, privind examinarea domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius urmatoarele: 'in data de 28.02.2011 ora 10:00, la sediul Administraţiei Centrale s-a organizat examinare pentru ocuparea posturilor vacante de expert I (...) ca urmare a verificarii lucrarilor scrise ale domnilor Pintilie Darius Cristian şi Buzea Marius, apreciaza rezultatele obţinute de aceştia', acordand nota 9,75 ambelor lucrari.
Din datele consemnate in inscrisul menţionat, rezulta ca in data de 28.02.2011, la sediul ROMATSA — Administraţia Centrala ar fi avut loc examinarea, in scris, a domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius.
Verificarile efectuate de catre Corpul de control al primului-ministru au evidenţiat faptul ca membrii comisiei de examinare au atestat imprejurari necorespunzatoare adevarului cu prilejul intocmirii Procesului-verbal nr. 3708 din 28.02.2011, concluzia fiind susţinuta de urmatoarele constatari:
i) Potrivit 'Deciziei directorului general al R.A. ROMATSA nr. 126/25.02.2011', examinarea in scris a celor doi candidaţi, domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius, impunea in mod necesar şi obligatoriu, prezenţa celor doi candidaţi, in data de 28.02.2011, la sediul ROMATSA—Administraţia Centrala, intrucat examinarea consta in 'verificarea cunoştinţelor profesionale prin susţinerea unei iucrari scrise', (s.n.)
ii) Data menţionata in Procesul-verbal nr. 3708 din 28.02.2011, ca fiind data evaluarii 'lucrarilor scrise' ale domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius a fost 28.02.2011, iar locul examinarii a fost sediul ROMATSA — Administraţia Centrala.
iii) Datorita specificului activitaţii, accesul persoanelor din afara entitaţii in sediul ROMATSA-Administraţia Centrala este limitat şi riguros reglementat, astfel ca orice acces este menţionat intr-un registru special, respectiv Registrul de evidenţa a accesului persoanelor.
Conform datelor inscrise in registrul special, transmise Corpului de control al primului-ministru, s-a constatat faptul ca, in data de 28.02.2011, respectiv data la care ar fi avut loc examinarea scrisa a domnului PINTILIE Darius Cristian şi a domnului BUZEA Marius, aceştia nu au intrat in sediul ROMATSA—Administraţia Centrala.
Pentru clarificarea aspectelor privind prezenţa la examinarea pentru angajare, menţionam faptul ca, in conformitate cu Rapoartele de acces in sediul ROMATSA, domnii consilieri personali PINTILIE Darius
Cristian şi BUZEA Marius au intrat pentru prima data in incinta ROMATSA — Administraţia Centrala abia la circa un an şi doua luni mai tarziu de data la care ar fi avut loc examinarea, respectiv in ziua de 08.05.2012.
Procesul-verbal nr. 3708 din 28.02.2011 a fost semnat de catre urmatoarele persoane: PETRAŞCU Florin Doru — preşedinte, RADOI Marian — membru, DRAGOSTIN Lidia — membru şi LASLEA Rodica — secretar.
iv) La dosarele de resurse umane ale domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius, au fost identificate 'lucrarile scrise' ale acestora, iar din examinarea comparativa a celor doua lucrari au fost evidenţiate urmatoarele:
* Niciuna dintre lucrari nu conţine menţiuni privind locul, data şi ora examinarii, nu conţine datele de identificare a autorilor, fiind doar semnate olograf pe ultima pagina.
* Subiectele la proba scrisa au fost diferite, cu excepţia subiectului privind 'cota de impozit pe cladiri datorat de persoanele juridice' care a fost tratat in mod identic de catre domnul PINTILIE Darius Cristian si domnul BUZEA Marius, respectiv prin utilizarea aceloraşi informaţii şi idei, fiind identificate inclusiv aceleaşi greşeli de punctuaţie.
* Ambele 'lucrari scrise' au fost tehnoredactate, nefiind scrise olograf, o trasatura comuna fiind neutilizarea semnelor diacritice.

II.4 Favorizarea domnilor consilieri personali PINTILIE Darius Cristian si BUZEA Marius in privinţa incadrarii pe funcţie

In baza rezultatelor obţinute la examenul scris, la data de 01.03.2011, intre angajatorul ROMATSA şi domnul PINTILIE Darius Cristian a fost incheiat contractul individual de munca nr. 465, pe durata nedeterminata, cu un salariu de baza brut lunar de 9.910 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 10%. in aceleaşi condiţii a fost incheiat contractul individual de munca nr. 466 din 01.03.2011 cu domnul BUZEA Marius.
Cuantumul salariului de baza brut lunar prevazut in contractele individuale de munca ale domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius a fost modificat succesiv, in mod identic pentru ambii angajaţi, astfel ca incepand cu data de 01.06.2013 acesta a fost de 11.777 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 10% pentru domnul BUZEA Marius, respectiv de 15% pentru domnul PINTILIE Darius Cristian.
La data de 01.03.2011, conform datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA, cu adresa nr. 2652/07.02.2014, in cadrul Serviciului administrativ-patrimoniu — Direcţia Juridica, Achiziţii şi Administrativ existau doar doua funcţii de 'Expert f ambele fiind ocupate de catre domnii PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius, consilieri personali ai fostului prim-ministru domnul Emil BOC.
Astfel, incadrarea consilierilor personali s-a realizat direct pe funcţii de 'Expert I', prevazute cu un coeficient de salarizare egal cu cel aferent funcţiei de şef serviciu, deşi in cadrul serviciului işi desfaşurau activitatea persoane cu experienţa de 3, 7 sau chiar 15 ani şi care ocupau funcţii cu nivel de salarizare inferior celui aferent funcţiilor de 'Expert I'.

II.5. Despre plata nelegala a drepturilor salariale in cazul domnilor consilieri personali PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius

A. in legatura cu evoluţia raporturilor de munca ale domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius, din datele transmise Corpului de control al primului-ministru de catre Secretariatul General al Guvernului au rezultat urmatoarele aspecte:
* In perioada 21.01.2009 — 09.03.2009, aceştia au fost angajaţi pe posturi de 'consilier personal' in cadrul Cabinetului primului-ministru — Cancelaria Primului-Ministru, iar in perioada 09.03.2009 — 28.02.2011 au fost angajaţi pe postul de 'consilier personal' la Cabinetul primului-ministru din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru;
* In perioada 01.03.2011 — 16.03.2011, cei doi au fost angajaţi pe posturi de 'consilier' la Cabinetul primuIui-ministru din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, prin detaşare de la ROMATSA;
* In perioada 16.03.2011 — 06.02.2012, aceştia au fost angajaţi pe posturi de 'consilier' la Cabinetul primului-ministru din cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, prin cumul de funcţii cu o durata a timpului de lucru de 4 ore pe zi;
* In perioada 06.02.2012 — 08.05.2012, cei doi au fost angajaţi pe posturi de 'consilier' la Cabinetul secretarului general adjunct in cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu o durata a timpului de lucru de 4 ore pe zi.
Astfel, in perioada 16.03.2011 — 08.05.2012, domnii PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius au fost angajaţi, in acelaşi timp, la doua entitaţi publice:
* In funcţia de 'consilier' la Cabinetul fostului prim-ministru, domnul Emil BOC, pana la data de 06.02.2012, iar ulterior la Cabinetul secretarului general adjunct in cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu timp de lucru de 4 ore pe zi;
* Pe posturi de 'Expert I' in cadrul ROMATSA, cu timp de lucru de 8 ore pe zi.

B. Reprezentanţii ROMATSA au transmis Corpului de control al primului-ministru documente care conţin date privind accesul in unitate, respectiv datele de intrare/ieşire in/din sediul ROMATSA — Administraţia Centrala a domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius, aferente perioadei 01.03.2011 — 06.02.2013.
Din analiza datelor conţinute in rapoartele de acces a rezultat ca prima inregistrare a intrarii/ieşirii in/din sediul ROMATSA a celor doi angajaţi a fost efectuata la data de 08.05.2012, adica la circa un an şi doua luni de la angajare.
De asemenea, s-a constatat faptul ca documentele intocmite la nivelul ROMATSA pentru emiterea legitimaţiei de identificare şi acces pentru domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius au fost intocmite, de asemenea, la data de 08.05.2012.
In consecinţa, rezulta, cu certitudine, ca in perioada 16.03.2011—07.05.2012, domnii PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius nu au fost prezenţi la locul de munca din cadrul ROMATSA — Administraţia Centrala, Serviciul administrativ-patrimoniu.
In acest sens este relevanta imprejurarea ca domnul PINTILIE Darius Cristian şi domnul BUZEA Marius au fost angajaţi in cadrul Secretariatului General al Guvernului pana la data de 08.05.2012.

C. Din datele inscrise in foile colective de prezenţa, transmise Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA cu adresa nr. 2428/05.02.2014, a rezultat ca in aceste inscrisuri a fost atestata, in mod necorespunzator adevarului, prezenţa la serviciu a domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius in zilele lucratoare aferente perioadei 16.03.2011 — 07.05.2012.

D. Cu adresa nr. 2528/06.02.2014, ROMATSA a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul ca, in perioada 01.03.2011 — 31.12.2013, domnii PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius au obţinut urmatoarele venituri:
i) Domnul PINTILIE Darius Cristian a realizat venituri brute in cuantum total de 542.211 RON, din care suma de 195.627 RON a fost obţinuta in perioada 16.03.2011 — 30.04.2012, cand acesta nu a desfaşurat activitaţi in cadrul ROMATSA, nefiind prezent la serviciu.
In perioada menţionata, domnul PINTILIE Darius Cristian a beneficiat de prime de vacanţa astfel: in luna septembrie 2011 — 18.018 RON, in luna august 2012 — 22.532 RON şi in luna iunie 2013 — 23.554 RON.
ii) Domnul BUZEA Marius a realizat venituri brute in cuantum total de 526.024 RON, din care suma de 220.523 RON a fost obţinuta in perioada 16.03.2011 — 30.04.2012, cand nu a desfaşurat activitaţi in cadrul ROMATSA, nefiind prezent la serviciu.
In perioada menţionata domnul BUZEA Marius a beneficiat de prime de vacanţa astfel: in luna mai 2011 — 18.018 RON, in luna februarie 2012 — 21.622 RON şi in luna ianuarie 2013 — 22.532 RON.
In concluzie, s-a constatat faptul ca ROMATSA a inregistrat, in mod netemeinic şi nelegal, in perioada 16.03.2011 — 30.04.2012, cheltuieli in cuantum total de 473.808 RON aferente veniturilor platite domnilor PINTILIE Darius Cristian şi BUZEA Marius, care nu au fost prezenţi la locul de munca.

III. Incalcarea competenţelor legale de catre fostul ministru al transporturilor şi infrastructurii, domnul BERCEANU Radu Mircea, in legatura cu angajarea in cadrul ROMATSA a directorului sau de cabinet

A. Cu adresa nr. 5922/11.02.2014, Ministerul Transporturilor a comunicat Corpului de control al primului-ministru faptul ca doamna PALLOŞ Cristina 'a fost angajata la cabinetul demnitarului (ministru Radu Mircea Berceanu)' (s.n.) in perioada 14.06.2006-12.04.2007 şi in perioada 30.12.2008-07.09.2010, fiind anexate documente (fişele de post aprobate de ministrul transporturilor şi infrastructurii) din care rezulta ca aceasta a fost incadrata pe funcţia de director de cabinet al ministrului.
Conform datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre Ministerul Transporturilor, cu adresa nr. 5922/11.02.2014, doamna PALLOŞ Cristina a fost membru al consiliului de administraţie ROMATSA in perioada 21.09.2006 — 22.05.2007 şi in perioada 26.01.2009 — 09.03.2009, fiind numita in aceasta calitate prin mai multe ordine emise şi semnate de catre domnul BERCEANU Radu Mircea (ordinele ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1720/21.09.2006, nr. 94/24.01.2007, nr. 190/07.02.2007 şi nr. 234/12.02.2007 şi ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 81/26.01.2009).

B. Prin referatul de necesitate nr. 3398 din 18.02.2009, directorul general adjunct strategii, coordonare programe şi relaţii internaţionale, domnul FRANCU Aleodor Marian a propus spre aprobare suplimentarea numarului de posturi aferente direcţiei pe care o conducea cu un post de 'Expert I', solicitarea fiind aprobata de catre directorul general al ROMATSA, domnul DONCIU Bogdan.
La data de 27.02.2009, doamna PALLOŞ Cristina a formulat cererea de angajare in cadrul ROMATSA (cu numarul de inregistrare 4293 din 04.03.2009), prin care a solicitat angajarea pe o funcţie corespunzatoare pregatirii profesionale.
Cererea de angajare are formula de adresare 'Domnule ministru' şi rezoluţia 'Da' insoţita de o semnatura olografa.
in legatura cu aprobarea cererii de angajare, reprezentanţii ROMATSA au comunicat Corpului de control al primului-ministru, cu adresa nr. 3080/13.02.2014, faptul ca 'cererea de angajare (a doamnei PALLOŞ Cristina — n.n.) depusa la registratura regiei a fost aprobata de catre ministrul transporturilor şi infrastructurii de la acea data' (s.n.), respectiv de domnul BERCEANU Radu Mircea.
Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei autonome 'Administraţia romana a serviciilor de trafic aerian' — ROMATSA, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 74/1991, 'Directorul general al ROMATSA (...) angajeaza şi concediaza personalul aparatului propriu (...)'. (s.n.)
Totodata, conform prevederilor art. 115 din Contractele colective de munca aplicabile in cadrul ROMATSA, in vigoare in perioada 2009 — 2013, competenţa de angajare in cadrul ROMATSA, revenea, in mod exclusiv, directorului general al ROMATSA.
Avand in vedere prevederile menţionate anterior, rezulta ca aprobarea de catre fostul ministru al transporturilor şi infrastructurii, domnul BERCEANU Radu Mircea, a cererii de angajare in cadrul ROMATSA formulata de catre doamna PALLOŞ Cristina la data de 27.02.2009, s-a facut prin incalcarea competenţei de angajare in cadrul ROMATSA, care revenea, in mod exclusiv, directorului general al Regiei.

C. Prin 'Decizia directorului generai al R.A. ROMATSA nr. 104/03.03.2009' s-a dispus constituirea comisiei de examinare a candidaţilor pentru ocuparea postului vacant 'Expert f din cadrul Serviciului SES (Single European Sky) — Departamentul Strategii, Coordonare Programe şi Relaţii Internaţionale, in data de 06.03.2009, ora 10:00.
La dosarul de resurse umane al doamnei PALLOŞ Cristina, transmis Corpului de control al primului-ministru cu adresa nr. 2510/06.02.2014, a fost identificata 'lucrarea scrisa' care poarta data de 06.03.2009, compusa din 8 (opt) file tehnoredactate, semnata pe ultima pagina.
In data de 09.03.2009 a fost incheiat contractul individual de munca nr. 439 pe durata nedeterminata cu urmatoarele drepturi salariale: salariul de baza brut lunar de 14.963 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 20%.
Deşi a fost angajata cu norma intreaga la ROMATSA, doamna PALLOŞ Cristina a continuat sa indeplineasca, in paralel, funcţia de director de cabinet al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cu jumatate de norma, conform pontajelor aprobate de domnul ministru, pana la data de 07.09.2010.
Prin actele adiţionale ulterioare, contractul individual de munca a fost modificat in sensul majorarii salariului de baza brut lunar, care la data de 16.03.2012, a fost de 17.489 RON la care se adauga un spor de 25% pentru vechimea in munca.
Prin 'Decizia directorului general al R.A. ROMATSA nr. 140/15.03.2012', postul ocupat de doamna PALLOŞ Cristina a fost mutat de la Serviciul SES la Serviciul Managementul Activitaţii de Ruta din cadrul Direcţiei ATM, cu consecinţa majorarii salariului de baza brut lunar, care la data de 01.06.2013, a fost de 19.051 RON la care se adauga un spor de 25% pentru vechimea in munca.

IV. Atestarea unor imprejurari necorespunzatoare adevarului cu privire la angajarea in cadrul ROMATSA a soţiei şi fiicei secretarului general din cadrul Ministerului Transporturilor, domnul BARBULEŢIU Tiberiu
Prin Decizia primului-ministru nr. 330/05.06.2012, domnul BARBULEŢIU Tiberiu a fost numit, cu caracter temporar, prin detaşare, sa exercite funcţia publica vacanta corespunzatoare categoriei inalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Prin Decizia primului-ministru nr. 39/15.01.2013 domnul BARBULEŢIU Tiberiu a fost numit in funcţia publica de secretar general al Ministerului Transporturilor.

IV.1. Despre angajarea doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica

A. in baza referatului nr. 9520/30.05.2012, intocmit de Serviciul organizare şi relaţii, aprobat de directorul general al ROMATSA, domnul FRANCU Aleodor Marian, s-a propus şi aprobat organizarea unei examinari in data de 11.06.2012, in vederea ocuparii postului temporar vacant de 'Referent de specialitate I'.
Conform carnetului de munca, identificat, in copie, la dosarul de resurse umane, doamna BARBULEŢIU Mihaela Monica este soţia domnului BARBULEŢIU Tiberiu.
In data de 31.05.2012, doamna BARBULEŢIU Mihaela Monica a formulat o cerere de angajare in cadrul ROMATSA, care a fost inregistrata la Regie sub nr. 9631/31.05.2012. Pe cerere directorul general al ROMATSA a pus urmatoarea rezoluţie: 'SRU cu examinare pe un post temporar vacant'.
In cuprinsul Procesului-verbal nr. 10.070/11.06.2012, membrii comisiei de examinare constituita in baza 'Deciziei directorului general al R.A. ROMATSA nr. 328/01.06.2012' au consemnat urmatoarele:
'In vederea ocuparii postului temporar vacant de referent de specialitate I din cadrul serviciului Organizare şi Relaţii din Administraţia Centrala, fn data de 11.06.2012, ora 12,00, la sediul Administraţiei Centrale s-a organizat examen.
Comisia de examinare constituita in baza Deciziei directorului general al R.A. ROMATSA nr. 328 din 01.06.2012 a notat lucrarea scrisa a doamnei Barbuleţiu Monica Mihaela cu nota 9,50 (...)'.
Procesul-verbal nr. 10.070/11.06.2012 a fost semnat de catre membrii comisiei de examinare, respectiv de catre urmatoarele persoane: OPRIŞAN Dana — preşedinte, MEHEŞ Ruxandra — membru, DRAGOSTIN Lidia — membru şi LASLEA Rodica — secretar.
Din datele consemnate pe lucrarea scrisa a doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica şi in documentele intocmite in legatura cu organizarea şi desfaşurarea examenului pentru ocuparea postului vacant de 'Referent de specialitate I', rezulta ca examinarea ar fi avut loc in data de 11.06.2012, ora 12:00, la sediul ROMATSA — Administraţia Centrala.
Cu Procesul-verbal de predare-primire nr. 3092/13.02.2014, ROMATSA a transmis Corpului de control al primului-ministru extras din registrul de evidenţa a accesului persoanelor in sediul ROMATSA — Administraţia Centrala, pentru perioada 09-13.06.2012, din care rezulta ca doamna BARBULEŢIU Mihaela Monica nu a intrat in sediul ROMATSA — Administraţia Centrala in data de 11.06.2012, respectiv data cand ar fi avut loc examinarea.
Prin urmare, datele consemnate pe lucrarea scrisa a doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica, respectiv 'ROMATSA 11.06.2012', precum şi cele din conţinutul Procesului-verbal nr. 10.070/11.06.2012 din care rezulta ca in data de 11.06.2012 ar fi avut loc examinarea, in scris, a doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica, sunt necorespunzatoare adevarului.

B. In baza rezultatului obţinut la examenul scris, prin 'Decizia directorului general al R.A. ROMATSA nr. 357/13.06.2012' s-a dispus angajarea doamnei BARBULEŢIU Monica Mihaela, incepand cu data de 16.06.2012, cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe postul temporar vacant de 'Referent de specialitate I', in acest sens fiind incheiat contractul individual de munca nr. 479/16.06.2012, cu un salariu de baza lunar brut de 9.720 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 20%.
Ulterior, la nivelul Serviciului organizare şi relaţii a fost intocmit referatul nr. 13871/06.08.2012, prin care s-a propus angajarea doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, 'avand in vedere volumul mare de lucrari din cadrul Serviciului Organizare şi Relaţii, precum şi complexitatea acestora'. Referatul a fost aprobat de catre conducerea ROMATSA.
In consecinţa, a fost emisa 'Decizia directorului general al R.A. ROMATSA nr. 503/07.08.2012', prin care s-a dispus angajarea doamnei BARBULEŢIU Monica Mihaela cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, incepand cu data de 16.08.2012, fiind incheiat contractul individual de munca nr. 481/16.08.2012, cu un salariu de baza lunar brut de 9.720 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 20%.
Prin actul adiţional din 01.06.2013 la contractul individual de munca s-a majorat salariul de baza lunar brut la 10.160 RON, la care se adauga un spor pentru vechimea in munca de 20%.
La data de 27.11.2013, cu cererea nr. 23877, doamna BARBULEŢIU Mihaela Monica a solicitat incetarea contractului individual de munca, incepand cu data de 31.12.2013.

C. La data de 31.07.2012 secretarul general adjunct din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, domnul BUZATU Dan Horaţiu, a transmis catre ROMATSA adresa nr. 33563/31.07.2012, solicitand analizarea posibilitaţii '(...) detaşarii unui specialist din cadrul unitaţii dvs'. (s.n.)
Pe adresa menţionata directorul general al ROMATSA a pus urmatoarea rezoluţie: 'SRU Rog pregatiţi documentele necesare detaşarii doamnei Monica Barbuleţiu din cadrul SOR'.
Ca urmare a solicitarii menţionate, la data de 10.08.2012, cu adresa nr. 14.179, ROMATSA a transmis catre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii—domnului secretar general adjunct BUZATU Dan Horaţiu acordul cu privire la 'delegarea la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru o perioada de 60 de zile, incepand cu data de 01.09.2012, a doamnei Barbuleţiu Monica Mihaela (...) cu pastrarea in cadrul regiei a funcţiei şi a drepturilor salariale'. (s.n.)
Ulterior, la solicitarea domnului secretar general adjunct BUZATU Dan Horaţiu din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, invocandu-se 'numarul redus de personal din MV, directorul general al ROMATSA a transmis acordul pentru prelungirea 'delegarii' doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica, in mod succesiv, pana la data de 23.12.2013.
Potrivit datelor expuse, in perioada 01.09.2012 — 23.12.2013, doamna BARBULEŢIU Mihaela Monica nu a desfaşurat activitaţi in cadrul ROMATSA — Administraţia Centrala, Serviciul organizare şi relaţii, fiind 'delegata' sa işi desfaşoare activitatea la cabinetul secretarului general adjunct din cadrul Ministerului Transporturilor, domnul BUZATU Dan Horaţiu.
Conform datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA, cu adresa nr. 2724/10.02.2014, in perioada iunie 2012 — decembrie 2013, ROMATSA a inregistrat cheltuieli cu veniturile brute ale doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica in cuantum total de 289.787 RON, din care suma de 10.800 RON a reprezentat prima de vacanţa in luna august 2012, suma de 20.320 RON, prima de vacanţa in luna septembrie 2013, iar suma de 14.216 RON, 'bilete free' in luna septembrie 2012.

IV.2. Despre angajarea domnişoarei BARBULEŢIU Dana

A. La data de 06.12.2013, a fost inregistrata cererea nr. 24684 formulata de domnişoara BARBULEŢIU Dana, fiica doamnei BARBULEŢIU Mihaela Monica şi a domnului BARBULEŢIU Tiberiu, conform actelor de stare civila identificate, in copie, la dosarul de resurse umane, prin care a solicitat inscrierea la examenul/concursul din data de 20.12.2013.
Prin 'Decizia directorului general la R.A. ROMATSA nr. 778/19.12.2013' s-a dispus organizarea examenului-concursului pentru ocuparea postului vacant de 'Referent de specialitate II', in data de 20.12.2013, ora 11:00.
In cuprinsul Procesului-verbal nr. 25.987/20.12.2013, membrii comisiei de examinare constituita in baza 'Deciziei directorului general al R.A. ROMATSA nr. 778/19.12.2013' au consemnat urmatoarele:
'(...) in data de 20.12.2013 ora 11:00, la sediul Administraţiei Centrale s-a organizat examinare pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate din cadrul Serviciului ORGANIZARE ŞI RELAŢII din structura Directorului General.
Ca urmare a lucrarii scrise, notate cu nota 9.00, la intrebarile formulate de catre comisie a dat raspunsuri prin care dovedeşte o buna pregatire profesionala, comisia considera ca sunt indeplinite condiţiile pentru angajare, conform CCM 2012/2013, drept pentru care va propune sa aprobaţi emiterea deciziei de angajare pentru domnişoara Barbuleţiu Dana, incepand cu data de 01.01.2014.'
Procesul verbal nr. 25.987/20.12.2013 a fost semnat de catre membrii comisiei de examinare, respectiv de catre urmatoarele persoane: OPRIŞAN Dana — preşedinte, VASILIU Ion — membru, DRAGOSTIN Lidia — membru şi LASLEA Rodica — secretar.
Procesul-verbal nr. 25.987/20.12.2013 a fost aprobat de catre directorul general al ROMATSA, domnul FRANCU Aleodor Marian.
Din conţinutul Procesului-verbal nr. 25.987/20.12.2013, rezulta ca in data de 20.12.2013, la sediul ROMATSA — Administraţia Centrala ar fi avut loc examinarea, in scris, şi interviul pentru angajare la care ar fi participat domnişoara BARBULEŢIU Dana care 'la intrebarile formulate de catre comisie a dat raspunsuri prin care dovedeşte o buna pregatire profesionala'.
Cu Procesul-verbal de predare-primire nr. 3092/13.02.2014, ROMATSA a transmis Corpului de control al primului-ministru un extras din registrul de evidenţa a accesului persoanelor in sediul ROMATSA — Administraţia Centrala, pentru perioada 18-22.12.2013, din care rezulta ca, in data de 20.12.2013, domnişoara BARBULEŢIU Dana nu a intrat in sediul ROMATSA — Administraţia Centrala.
Prin urmare, imprejurarile consemnate de catre comisia de examinare in Procesul-verbal nr. 25.987/20.12.2013, din care rezulta ca domnişoara BARBULEŢIU Dana a fost prezenta la examinarea care ar fi avut loc, in data de 20.12.2013, la sediul ROMATSA — Administraţia Centrala, sunt necorespunzatoare adevarului.

B. In baza rezultatului obţinut la examenul scris şi interviul din data de 20.12.2013, prin 'Decizia directorului general al R.A. ROMATSA nr. 779/20.12.2013' s-a dispus angajarea domnişoarei BARBULEŢIU Dana, incepand cu data de 01.01.2014, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pe postul de 'Referent de specialitate II' din cadrul Serviciului organizare şi relaţii subordonat directorului general al ROMATSA, fiind incheiat contractul individual de munca nr. 497/01.01.2014, cu un salariu de baza lunar brut de 9.814 RON.
In fişa aferenta postului de 'Referent de specialitate II', semnata de catre domnişoara BARBULEŢIU Dana şi aprobata de catre directorul general al ROMATSA, domnul FRANCU Aleodor Marian, la rubrica 'Experienţa' s-au prevazut urmatoarele 'Fara condiţii exprese; sunt esenţiale calitaţile personale şi nivelul pregatirii, determinate prin interviu', (s.n.)
Conform datelor transmise Corpului de control al primului-ministru de catre ROMATSA cu adresa nr. 2724/10.02.2014, in luna ianuarie 2014 ROMATSA a inregistrat cheltuieli cu veniturile salariate brute ale domnişoarei BARBULEŢIU Dana in cuantum total de 7.945 RON.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.