80.850 de copii au parasit sistemul de educatie in anul scolar 2008/2009

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 17.11.2011 19:03 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Organizaţia Salvaţi Copiii România atrage public atenţia asupra finanţării deficitare a sistemului educaţional, care, deşi reprezintă fundamentul unei societăţi sănătoase, nu beneficiază de un buget suficient, de minim 6% din PIB,conform art.8 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În acelaşi timp, Salvaţi Copiii solicită autorităţilor decizionale asigurarea fondurilor de bază, complementare şi suplimentare pentru educaţie, aşa cum sunt ele menţionate în art.104, 105 şi 109 ale legii.

Începând cu ziua de miercuri, 16 noiembrie, Salvaţi Copiii România a dat startul unui sondaj on-line, pe interfaţa web a organizaţiei (www.salvaticopiii.ro), a cărui temă este tocmai alocarea celor 6 procente din PIB educaţiei, în acord cu legislaţia în vigoare.
Alocarea fondurilor necesare constituie o componentă indispensabilă a reuşitei reformei educaţionale în România, a cărei complexitate impune un buget superior anilor precendenţi. Procentul de minim 6% va permite implementarea conceptului de educaţie incluzivă şi de calitate pentru toţi copiii şi tinerii din România. Renunţarea la această reglementare necesară, în contextul actual al unui nivel scăzut al calităţii educaţiei şi al extinderii învăţământului general obligatoriu va cauza disfuncţionalităţi inevitabile şi o amânare nepermisă, pentru alţi câţiva ani, a modernizării educaţiei în România.
Încă din anul 2008, prin semnarea Pactului Naţional pentru Educaţie, lideri ai partidelor parlamentare, Academia Română şi reprezentanţi ai societăţii civile, interesaţi de bunul mers al educaţiei şi cercetării în România, şi-au exprimat în mod direct angajamentul pentru alocarea a 6% din PIB pentru educaţie.
Importanţa transpunerii prevederilor Legii Educaţiei Naţionale în planul alocărilor financiare a fost recunoscută şi de Guvernul României. Astfel, în Programul Naţional de Reformă (2011 – 2013), aprobat în primăvara acestui an, se prevede: „Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale (…) S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie, dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului naţional de educaţie. Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare .”
România este una dintre cele 191 de ţări care şi-au asumat atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului , în septembrie 2000 şi, prin urmare, este responsabilă ca Obiectivul de Dezvoltare nr. 2 care prevede ca „până în 2015, copiii de pretutindeni, indiferent că sunt fete sau băieţi, vor putea să încheie un ciclu primar complet de studii” să fie atins şi în ţara noastră. De asemenea, România este semnatară şi a obiectivelor Educaţiei pentru Toţi, reafirmate la Dakar, în anul 2000. Acestea completează Obiectivul de Dezvoltare nr.2, afirmând necesitatea de a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie de bază, obligatorie, completă, gratuită şi de calitate.
Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului atrăgea atenţia, în anul 2009, că educaţia gratuită din România ascunde o serie de costuri indirecte suportate de părinţi şi cerea Guvernului să adopte măsuri pentru ca învăţământul obligatoriu să fie cu adevărat gratuit pentru toţi copiii, prin eliminarea „costurilor ascunse”, inclusiv alocarea unor fonduri suficiente.

Educaţia în cifre

•În anul şcolar 2008/2009, 80.850 de copii au părăsit sistemul de educaţie (prin abandon şcolar sau netrecere din ciclul gimnazial spre liceu/învăţământ profesional).
•În anul 2010, 362.062 de copii nu erau cuprinşi în sistemul de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, liceal sau profesional), deşi aveau vârsta corespunzătoare (3-17 ani împliniţi).
•În Romania, în 2009, procentul elevilor de 15 ani cu performanţe slabe la citit era de 40,4 %. Performanţe slabe la citit înseamnă nivelul 1 sau mai puţin din 5 niveluri posibile. La nivelul Uniunii Europene, media este de 19,6%, ţinta europeană fiind scăderea la o medie sub 15%. Romania nu a atins această ţintă, obţinând doar o îmbunătăţire nesemnificativă din punct de vedere statistic, în condiţiile în care, în 2000, procentul era de 41,3%. La matematică, procentul celor cu performanţe slabe era, în România, în 2009, de 47%, media UE fiind de 22.2%.
•România este statul care alocă cea mai mică sumă per elev din toată Uniunea Europeană: costul anual global per elev/student în România a fost de 1,5 mii Euro în 2006, an în care media europeană se situa la 5,7 mii Euro. Aşadar, valoarea înregistrată în ţara noastră este mai mică decât cea din Bulgaria (2,1 mii), aflându-se la o distanţă considerabilă faţă de ţări precum Franţa (6,7 mii), Spania (7,1 mii), Belgia (7,5 mii), Danemarca (8,3 mii) ori Luxemburg (14 mii).
•Cheltuielile publice pentru învăţământ ca procent din PIB au scăzut considerabil, de la 5,5% în 2007 şi chiar 6% în 2008, ajungând la 4,2% în 2009 (valori mai mici chiar şi decât cea din 2006).
Salvaţi Copiii consideră că prin aplicarea articolului 8 din Legea Educatiei Naţionale şi alocarea fondurilor la un nivel minim de 6% din PIB pentru educaţie se vor obţine rezultate extrem de importante, dintre care menţionăm:
•creşterea gradului de înscriere şi participare şcolară; reducerea absenteismului şi abandonului şcolar;
•îmbunătăţirea nivelului de pregătire şcolară a elevilor din România, mult prea scăzut în comparaţie cu rezultatele din alte ţări; asigurarea unei resurse umane mediu si superior calificate;
•extinderea programului de şcoală al copiilor, asigurând şi pentru categoria copiilor săraci o masă zilnica la şcoală, suport în pregătirea lecţiilor, transport spre şi dinspre şcoală;
•îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi emoţională a copiilor;
•îmbunătăţirea relaţiei şcoală-părinte-copil, prin promovarea şi aplicarea strategiei şi planurilor de acţiune privind dezvoltarea abilităţilor parentale, precum şi prin creşterea investiţiei în educaţia timpurie;
•stimularea unităţilor de învăţământ în atragerea şi integrarea copiilor din comunităţi dezavantajate, eliminarea discriminării şi dezvoltarea unui învăţământ inclusiv, de calitate, în care toţi copiii să se simtă apreciaţi;
•creşterea încrederii în educaţie şi aprecierea acesteia de catre cei direct implicaţi dar şi de publicul larg;
•aplicarea întocmai a prevederilor Pactului Naţional pentru Educaţie şi a Strategiei Naţionale în Domeniul Protecţiei şi Promovării Drepturilor Copilului 2008-2013.
Persoană de contact: George Roman, Director Programe, Organizaţia Salvaţi Copiii, tel: 021 316 61 76, fax: 021 312 44 86, e-mail:george_roman@salvaticopiii.ro
Salvaţi Copiii promovează de 20 ani drepturile copilului, în acord cu principiile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului.
În această perioadă 500.000 de copii au fost incluşi în programe educative, de protecţie şi asistenţă medico-socială, de stimulare a participării lor în acţiuni de promovare şi recunoaştere a drepturilor lor. Este membră a Save the Children International, cea maimare organizaţie independentă din lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 29 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări. Salvaţi Copiii România esteimplicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii dinfamilii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin muncă, copiiistrăzii, copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii şi familiile acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor lanuri de viitor. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii. Este asociaţie de utilitate publică.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.