ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 1 noiembrie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 01.11.2017 17:53 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 1 noiembrie 2017.
 
     I.          PROIECTE DE LEGI
 
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Conventiei intre Romania si Bosnia si Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Sarajevo, la 6 decembrie 2016
 
  II.          HOTARÂRI
 
1.    HOTARÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2.    HOTARÂRE privind exceptarea unilaterala a unor categorii de straini de la obligativitatea obtinerii vizei de intrare in Romania
3.    HOTARÂRE pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internationala Anticoruptie, pentru anul 2017
4.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat in domeniul public al statului si pentru transmiterea imobilelor 1242 si 5075, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administarea Ministerului Justitiei pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor
5.    HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administarea Ministerului Sanatatii
6.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonoma de interes naţional aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
8.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri in vederea realizarii unor programe de construire de locuinţe şi a Hotatarii Guvernului nr.291/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor parţi de imobile aflate in proprietatea publica a statului.
 
 
III.          MEMORANDUMURI
 
1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea initierii negocierii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul turismului
2.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea initierii demersurilor in vederea identificarii de solutii de finantare pentru construirea a cinci spitale regionale conform Programului de Guvernare
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Protocolului de cooperare in domeniul educatiei intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Armenia
4.    MEMORANDUM cu tema: Elemente generale d epoziţionare a Romaniei privind propunerea de Directiva a Parlamentului European şia  Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE in ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducatorilor auto in sectorul transportului rutier.
 
IV.          NOTE
 
1.    NOTA privind stadiul etapelor procesului de capitalizare a Companiei Naţionale „Poşta Romana”.
 
   V.          INFORMARI
 
1.    INFORMARE privind vizita in China (RAS Hong Kong), Japonia si Korea a domnului Harry-Ilan Laufer, Ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in perioada 16-23 septembrie 2017
2.    INFORMARE privind participarea Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, domnul Harry-Ilan Laufer la sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Republicii Bulgaria din data de 03 octombrie 2017
3.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017-30 octombrie 2017.
 
VI.          PUNCTE DE VEDERE
 
1.    Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic (Bp. 341/2017)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata (Bp. 232/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal (Bp. 309/2017)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societaţilor comerciale ce deţin in administrare terenuri proprietate publica şi privata a statului cu destinaţie agricola şi infiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (Bp. 205/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind infiintarea si functionarea Registrului Electronic National al Lucrarilor Stiintifice(Bp. 503/2015, Plx. 147/2016)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx. 255/2017)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 282/2017)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind instituirea zilei de 15 mai – Ziua ardelenilor (Bp. 233/2017)
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind consacrarea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitaţii maghiare din Romania (Bp. 97/2017)
11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa intitulata Lege privind adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului (Plx. 336/2017).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.