Acte normative la sedinta de Guvern din 10 decembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.12.2014 12:27 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 10 decembrie:

I.    ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA  pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
     Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitaţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa
4.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr 135/2010 privind Codul de procedura penala.
Aceasta Ordonanţa a fost adoptata de Guvern

Declaratii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul sedintei de guvern

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2015
Acest act normativ a fost amanat
2.    HOTARÂRE privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a articolelor pirotehnice
Prin Hotararea adoptata de Guvern, legislaţia romaneasca in domeniu se aliniaza la cadrul legislativ european, respectiv la prevederile Regulamentului 765/2008 şi Decizia 768/2008.In acest sens, actul normativ:
- stabileşte obligaţii clare pentru toţi operatorii economici implicaţi;
- asigura trasabilitatea produselor pe piaţa;
- stabileşte cerinţe pentru autoritaţile de notificare şi pentru organismele notificate;
- stabileşte procedura de informare cu privire la riscurile pentru sanatatea şi securitatea persoanelor, precum şi alte aspecte de protecţie a interesului public.
3.    HOTARÂRE pentru stabilirea elementelor necesare acordarii de majorari salariale in temeiul Legii nr.490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate Romaniei prin Programul general ''Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii''
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1, alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014, cu modificarile şi completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva – Clubul Copiilor Vulcan
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului  nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrarii Produselor Agricole'' la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ''Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 40.359 mii lei.
8.    HOTARÂRE pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Prin Hotararea adoptata de Guvern, salariul minim brut pe ţara garantat in plata, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna, se majoreaza dupa cum urmeaza:
- la 975 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, majorarea fiind de 8,333% faţa de anul 2014;
- la 1.050 lei lunar, incepand cu data de 1 iulie 2015, majorarea fiind de 16,666% faţa de anul 2014.
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se stabilesc detaliat obligaţiile ce revin autoritaţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi in prevenirea şi intervenţia in cazurile de copii aflaţi in situaţie de risc sau parasiţi in unitaţi sanitare, secţii sau compartimente de specialitate obstetrica-ginecologie şi neonatologie, pediatrie sau alte unitaţi sanitare. De asemenea, actul normativ prevede şi termenele in care trebuie realizate respectivele acţiuni, astfel incat sa nu se prelungeasca nejustificat şederea copiilor in maternitaţi sau unitaţi sanitare.
10.    HOTARÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei ramasa necheltuita din suma prevazuta la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 842/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Reabilitare DN 2 D Focsani - Ojdula km 0+000 - km 118+873", precum si suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 842/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Reabilitarea DN2D Focşani-Ojdula km 0+000-km 118+873”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Suma prevazuta ca justa despagubire a fost suplimentata cu 7 mii lei.
11.     HOTARÂRE privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de actiuni emise de Societatea Electrocentrale Bucuresti S.A, din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie in proprietatea privata a Municipiului Bucuresti
Acest act normativ a fost amanat
12.     HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Demolare zoobaza existenta si construire cladire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia", la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţa” Cluj-Napoca
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 29.663 mii lei.
13.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale "Biroul de Turism si Tineret" S.A. Aflata sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 5.509 mii lei, iar cheltuielile totale de 5.280 mii lei.
14.     HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.244/2007 privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu
Hotararea adoptata de Guvern actualizeaza legislaţia romaneasca in domeniu cu modificarile din legislaţia europeana, respectiv cu Regulamentul (UE) nr. 954/2011.
15.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor -Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
Acest act normativ a fost amanat
16.     HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
Acest act normativ a fost amanat
18.     HOTARÂRE privind stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se stabilesc ca zile libere zilele de 24 şi 31 decembrie 2014, pentru salariaţii din sectorul public. Aceste zile se vor recupera fie prin activitatea in program normal in zilele de 13 şi 20 decembrie 2014, fie prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru, pana la data de 31 ianuarie 2015.
19.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a procedurii energiei din surse regenerabile de energie
Aceasta Hotarare a fost adoptata de Guvern.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Alinierea salariilor personalului din cadrul organismelor intermediare cu cele ale personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    NOTE

1.    NOTA privind indeplinirea obligatiei de transpunere si notificare a masurilor de transpunere a directivelor UE
Guvernul a luat act de aceasta Nota

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege    pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006”, initiata de domnul senator PSD Leonard Cadar (Bp. 343/2014)
Aviz favorabil cu amendamente.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.