ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 11 mai 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.05.2017 20:21 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiecte şi acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 11 mai 2017:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizarii şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
2.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea de catre Romania a Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
3.    PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman
4.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi in timpul alimentarii autovehiculelor la staţiile de benzina

II.    ORDONANŢE DE URGENŢA
1.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind schimbarea titularilor drepturilor de administrare asupra unor imobile-teren fara construcţii aflate in proprietatea publica a statului

III.    HOTARÂRI
1.    HOTARÂRE pentru aprobarea programului manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017
2.    HOTARÂRE privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila
3.    HOTARÂRE privind bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţionala ”Imprimeria Naţionala - SA”
4.    HOTARÂRE a Guvernului pentru aprobarea cuantumului şi a plaţii cotizaţiei anuale de participare a Romaniei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017
5.    HOTARÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor parţii romane in Comisia mixta de frontiera romano-ucraineana
6.    HOTARÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei parţi dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Iaşi, ca urmare a restituirii acesteia catre persoanele indreptaţite
7.    HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
8.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Targu Jiu, in domeniul public al Municipiului Targu Jiu, judeţul Gorj
9.    HOTARÂRE privind bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Midia –SA, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei
10.    HOTARÂRE privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat” şi pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
11.    HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri imobile constand in foraje piezometrice in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora in administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Romane”, instituţie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor şi Padurilor, pentru Administraţiile Bazinale de Apa Argeş – Vedea, Banat, Buzau-Ialomiţa, Prut-Barlad şi Someş-Tisa
12.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Economiei precum şi a unitaţilor aflate in subordinea şi coordonarea acestuia
13.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunarii Fluviale” SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
15.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
16.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţionala de Radiocomunicaţii SA, aflata sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale
17.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţionala Poşta Romana
18.     HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitaţi administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale produse de inundaţii
19.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum şi pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor cap VIII “Masuri pentru facilitarea accesului la finanţarea acordata beneficiarilor din sectorul agricol şi alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor activitaţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana şi Fondul Monetar Internaţional

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea condiţiilor contractuale generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie publica aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea convenţiei multilaterale pentru implementarea in cadrul tratatelor fiscale a masurilor legate de prevenirea erodarii bazei impozabile şi a transferului profiturilor
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Protocolului de cooperare in domeniile educaţiei şi formarii intre Ministerul Educaţiei Naţionale din Romania şi Ministerul Dezvoltarii Resurselor Umane din Republica India
4.    MEMORANDUM cu tema: Infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Servicii Electronice şi Cloud (ANSEC), instituţie publica de specialitate a administraţiei publice centrale, in subordinea Guvernului şi in coordonarea Secretariatului General al Guvernului
5.    MEMORANDUM cu tema: Masuri de creare a unui mecanism de reprezentare independenta pentru persoanele cu dizabilitaţi, in executarea hotararii Centrul de Resurse Juridice (in numele lui Valentin Campeanu) impotriva Romaniei a Curţii Europene a Drepturilor Omului
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri in vederea asigurarii spaţiilor de lucru necesare Reprezentanţei Romaniei pe langa Uniunea Europeana, pe perioada pregatirii şi exercitarii Preşedinţiei Consiliului UE

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.