ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 11 octombrie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 11.10.2017 18:58 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 11 octombrie 2017

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnate la Zagreb, la 12 iunie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului parteneriat strategic intre Uniunea Europeana şi statele sale membre, pe de o parte, şi Canada, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
5. PROIECT DE LEGE privind unele masuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. ORDONANŢE DE URGENŢA
1. ORDONANŢA DE URGENŢA privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa ca unitate de achiziţii centralizata pentru achiziţia centralizata de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţa, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa, pentru serviciile de ambulanţa judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţa Bucureşti-Ilfov
2. ORDONANŢA DE URGENŢA privind infiinţarea Societaţii Editura Didactica şi Pedagogica S.A. ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome ”Editura Didactica şi Pedagogica”

III. HOTARÂRI
1. HOTARÂRE pentru modificarea si inlocuirea Anexei 5-Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii-la Hotararea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
2. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
3. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.556/2011 privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari
4. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.522/ 1996 privind organizarea anuala a cursurilor de vara de limba, literatura, istoria si civilizatia romaneasca
5. HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.304/2014
6. HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.313/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabila
7. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping
8. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Lugoj-Deva", aflate pe raza localitatii Branisca, din judetul Hunedoara
9. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000, sector km 93+500 - km 126+000"
10.HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ''Varianta de ocolire a municipiului Caracal''
11.HOTARÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Marinei Romane si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia
12.HOTARÂRE privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1666/2004
14.HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' prin Administratia Bazinala de Apa Siret, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile inregistrate in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
17.HOTARÂRE pentru modificarea anexelor nr.1, 1a, 1b si 2b la Hotararea Guvernului nr.146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
18.HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţa familiilor afectate de evenimentul care a avut loc in data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Miniera Lupeni, judeţul Hunedoara
19.HOTARÂRE privind aprobarea masurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţa ale Sistemului Electroenergetic Naţional in ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apa din lacurilor de acumulare, denumit Programul de iarna in domeniul energetic pentru asigurarea funcţionarii in condiţii de siguranţa şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional in perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum şi alte masuri privind nivelul de siguranţa şi securitate in funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional
20.HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.327 din 20 martie 2013, privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finanţare incheiate din fonduri publice, cu modificarile şi completarile ulterioare
21.HOTARÂRE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindina şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
22.HOTARÂRE privind constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 şi pentru urmatoarele cadre financiare multianuale, şi pentru completarea Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
23.HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terţ, altul decat Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda şi Statele Unite ale Americii
24.HOTARÂRE privind prorogarea termenului prevazut la art.3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr.1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.955/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţa lemn şi produse din lemn

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificarilor la ''Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Indiei privind serviciile aeriene'', semnat la New Delhi, la 4 decembrie 1993, si incheierea Acordului in forma simplificata
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ''Programului de colaborare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ghana in domeniile educatiei, culturii si in alte domenii conexe''
3. MEMORANDUM cu tema: Situatia activelor cu caracter social aflate in patrimoniul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. Propuneri de transfer cu titlu gratuit a acestor active
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocarii unor posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor-Autoritatea pentru Reforma Feroviara
5. MEMORANDUM cu tema: Acordarea si plata drepturilor de pensie stabilite in temeiul Hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauzele conexate C-401/13 si C-432/13 Balazs de la data depunerii cererii in Grecia, sub rezerva indeplinirii conditiilor legale de varsta de pensionare si stagiu de cotizare si a altor conditii administrative si medicale impuse de legislatia nationala in materie de pensii
6. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 16-lea raport national privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Parţii romane in Comisia interguvernamentala de colaborare economica Romania-Republica Moldova

V. NOTE
1. NOTA privind discutiile bilaterale din domeniul energetic care au avut loc cu ocazia sedintei comune a Guvernelor Romaniei si Bulgariei-3 octombrie 2017
2. NOTA de informare privind proiectul Legii tineretului

VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alin. (1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, iniţiata de doamna deputat PNL Raluca Turcan impreuna cu un grup de parlamentari PNL (Bp.198/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, iniţiata de domnii deputaţi PMP Petru Movila şi Adrian Mocanu (Bp.284/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice, iniţiata de domnul deputat PNL Glad-Aurel Varga impreuna cu un grup de parlamentari PNL (Bp.231/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, iniţiata de domnul deputat Kelemen Hunor impreuna cu un grup de parlamentari UDMR (Plx. 210/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, provenit dintr-o propunere legislativa iniţiata de domnul deputat UDMR Marton Arpad-Francisc impreuna cu parlamentari PSD, PNL, UDMR, ALDR, PMP, Minoritaţi Naţionale (Plx. 155/2017, L 137/2017

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.