ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 12 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 12.04.2017 19:25 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 12 aprilie 2017:

I.               HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare
2.    HOTARÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor in cogenerare de inalta eficienta
3.    HOTARÂRE privind aprobarea Schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei de energie din surse regenerabile mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz, energie geotermala
4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1093/2013 privind declararea de interes public si de importanta nationala a Campionatului European de Fotbal 2020, precum si a candidaturii Romaniei pentru organizarea la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului final
5.    HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare
6.    HOTARÂRE privind declararea anului 2017 ca ''Anul Marasti, Marasesti, Oituz-100''
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale ''Romtehnica ''-S.A, aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale
8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului
10.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Senatului si bugetului Camerei Deputatilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2017, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti, in perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO
11.HOTARÂRE privind revocarea si numirea unui membru in Consiliul director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala
12.HOTARÂRE pentru aprobarea procedurii privind asigurarea Fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
13.HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrarii ''Zilele concurentei in Romania-20 ani'', in perioada 17-18 mai 2017
14.HOTARÂRE pentru modificarea si abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe si tarife
15.HOTARÂRE privind prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţa lemn şi produse din lemn
16.HOTARÂRI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti
 
II.            MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Pregatirea preluarii Presedintiei Conferintei Cartei Energiei de catre Romania in anul 2018
2.    MEMORANDUM cu tema: Solutii privind organizarea managementului apei grele pe intreaga perioada de operare a unitatilor de la CNE Cernavoda
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii si semnarii "Intelegerii tehnice intre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (ANRSPS), prin Directia Controlul Armamentelor si Verificare (DCAV) din Romania si Agentia de Verificare Finlandeza (FACB), din Republica Finlanda, privind folosirea avionului de observare AN-30 al Romaniei in vederea executarii unui zbor de observare Cer Deschis al Republicii Finlanda in anul 2017"
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii si semnarii "Intelegerii tehnice intre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (ANRSPS), prin Directia Controlul Armamentelor si Verificare (DCAV) din Romania si Divizia 3 Politici si Planificare Militara/Oficiul Neproliferare si Control Armamente si Verificare (UCVAC), din Republica Italia privind folosirea avionului de observare AN-30 al Romaniei in vederea executarii unor zboruri de observare Cer deschis ale Republicii Italia deasupra teritoriului Grupului de state parti format din Republica Belarus si Federatia Rusa si deasupra teritoriului Republicii Bosnia si Hertegovina, in anul 2017"
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii si semnarii "Intelegerii tehnice intre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (ANRSPS), prin Directia Controlul Armamentelor si Verificare (DCAV) din Romania si Unitatea de Verificare Franceza (UVF), din Republica Franceza privind folosirea avionului de observare AN-30 al Romaniei in vederea executarii unor zboruri de observare Cer Deschis ale Republicii Franceze deasupra teritoriului Grupului de state parti format din Republica Belarus si Federatia Rusa si deasupra teritoriului Ucrainei, in anul 2017"
6.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea unui Protocol aditional al Acordului incheiat intre Guvernul Republicii Arabe Egipt si Guvernul Romaniei privind dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de catre doua state, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 2011
7.              MEMORANDUM cu tema: Infiintarea Consiliului de Programare Economica
 
 III.         PUNCTE DE VEDERE

1.    Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" in domeniul public al comunelor Crisan si Maliuc, judetul Tulcea si in administrarea consiliilor locale ale acestora, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator PSD Trifon Belacurencu (BP. 22/2013, Plx. 160/2013)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului cuminist in Romania, initiata de domnul senator UDMR Tanczos Barna si de domnul deputat UDMR Korodi Attila impreuna cu un grup de parlamentari UDMR (Bp. 2/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind parteneriatul dintre stat si culte in domeniul serviciilor sociale, aflata la Senat in procedura de reexaminare la cererea Presedintelui Romaniei, provenita dintr-o propunere legislative initiata de doamna deputat PDL Raluca Turcan impreuna cu un grup de parlamentari PDL (Bp.222/2009, Plx. 630/2009)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, initiata de domnul senator UDMR Tanczos Barna si domnul deputat UDMR Korodi Attila(Bp.35/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, initiata de domnul senator PSD Paul Stanescu si domnul deputat PNL Gigel-Sorinel Stirbu (Bp.27/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.