Acte normative la Sedinta de Guvern din 12 februarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 14.02.2014 14:20 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 12 februarie:

I.    PROIECTE DE ORDONANTA DE URGENTA

1.    PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea  unor acte normative
Guvernul a amanat aprobarea acestui proiect de Ordonanţa de urgenţa.
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind organizarea si funcţionarea Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenţa
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa care reglementeaza mecanismele interinstituţionale şi parghiile prin care acest comitet işi exercita atribuţiile şi competentele de coordonare in cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de UrgenţaAstfel, sunt enumerate ministerele si instituţiile publice centrale reprezentate in cadrul Comitetului National pentru Situaţii Speciale de Urgenta si este prezentata schema fluxului informaţional-decizional aferenta.

II.    HOTARARI

1.    HOTARARE pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2013
Actul normativ stabileşte mecanismul şi condiţiile in care se realizeaza compensarea cu bunuri in echivalent a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Astfel:
•        bunurile care pot face obiectul compensarii sunt atat terenuri cat şi/sau construcţii;
•        la soluţionarea cererii persoanei indreptaţite se va avea in vedere echivalenţa valorica intre bunurile care au facut obiectul cererii şi bunurile care pot face obiectul compensarii;
•        masura compensarii se aplica numai cu acordul persoanei indreptaţite
2.    HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 16 iulie 2013, 4 septembrie 2013 si, respectiv 30 septembrie 2013, la Acordul de imprumut in valoare de 60 milioane dolari SUA, dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului ''Economia bazata pe cunoastere'', semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005    
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care din imprumutul din titlu se anuleaza suma netrasa, respectiv 144.066,56 dolari SUA, şi se inchide Contul Imprumutului. Prin aceste amendamente nu se determina noi condiţionalitaţi economice faţa de cele convenite iniţial şi nu cresc obligaţiile financiare ale Romaniei faţa de BIRD.
3.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A.
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al CN „Imprimeria Naţionala” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 421.006 mii lei  iar cheltuielile totale, la 337.083,95 mii lei.
4.    HOTARARE pentru aprobarea Protocolului celei de-a noua reuniuni a Comisiei mixte romano-ungare, semnat la Budapesta, la 26 noiembrie 2013, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti, la 26 mai 1997
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Prin adoptarea actului normativ, Romania işi respecta obligaţiile privind cooperarea in domeniul protecţiei mediului şi consolidarea relaţiilor bilaterale cu Republica Ungara.
5.    HOTARARE privind aprobarea metodologiei de acordare, utilizare si control a ajutorului de stat pentru compensatii reprezentand contravaloarea masei  lemnoase pe care proprietarii nu o recolteaza datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabila a padurilor situate in siturile de importanta comunitara Natura 2000
Actul normativ reglementeaza deblocarea situaţiei de pana acum, in care acordarea compensaţiilor prevazute de legislaţia naţionala şi liniile directoare comunitare nu era posibila. Proprietarii vor putea suporta cheltuielile de amenajare, de administrare şi de ingrijire a arboretelor care, in lipsa veniturilor provenite din proprietatea forestiera, erau suportate din bugetul propriu. Actul normativ va conduce la asigurarea unei bune parţi din resursele necesare pentru gestionarea durabila a padurilor. Ajutorul de stat se acorda proprietarilor de padure, anual şi pe hectar, şi se incadreaza intre limitele de 40 euro/ha/an şi 200 euro/ha/an.
6.    HOTARARE privind masurile de gestionare a mercurului metalic considerat deseu, respectiv pentru aprobarea criteriilor specifice de depozitare a acestuia Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care Romania işi aliniaza legislaţia la Directiva 2011/97/UE.
7.    HOTARARE privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii prin hotarare judecatoreasca a Asociatiei Internationale a Apei din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Prin acest act normativ se creeaza cadrul necesar pentru infiinţarea in Romania a Centrului regional al Asociaţiei Internaţionale a Apei pentru regiunea Dunarii şi a Marii Negre.
8.    HOTARARE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat nivelul tarifelor de publicare in Monitorul Oficial, pentru 2014.
9.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al RAAPPS. Veniturile totale estimate se ridica la 433.301,78 mii lei iar cheltuielile totale, la 432.460,20 mii lei.
10.    HOTARARE privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru de televiziune
Prin Hotararea adoptata de Guvern se stabilesc:
•        Tipul de procedura de selecţie prin care vor fi acordate licenţele de utilizare a frecvenţelor radio in sistem digital terestru;
•        Condiţiile de acordare a drepturilor de utilizare;
•        Asigurarea cadrului legislativ pentru acordarea licenţelor.
11.    HOTARARE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul     public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Botosani si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care o parte dintr-un imobil se transfera Consiliului Local al Municipiului Botoşani, pentru construirea de locuinţe. Transferul este condiţionat de transmiterea in domeniul public al statului şi in administrarea MApN a 50% din locuinţele ce vor fi realizate pe acest amplasament.
12.    HOTARARE pentru completarea Hotararii de Guvern nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi si pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Prin mutarea sediului DPIIS, este necesara aprobarea prin Hotarare a pazei la noul sediu.   
13.    HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Boita, Cartisoara, Loamnes, Marpod, Pauca, Poplaca si Sura Mica, judetul Sibiu
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.    HOTARARE pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-media, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia, semnat la Skopje, la 3 iulie 2013
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
15.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare
Prin Hotararea adoptata de Guvern se modifica HG nr. 416/2007 in sensul prevederii in cuprinsul acesteia a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţa.
16.    HOTARARE privind aprobarea ajutorului de stat care se acorda producatorilor de cartofi afectaţi de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului şi suma alocata acestui ajutor de stat
Actul normativ adoptat de Guvern stabileşte valoarea ajutorului financiar pentru recolta anului 2012, in suma de 2.000 mii lei şi se asigura de la bugetul de stat in limita prevederilor bugetare aprobate pentru MADR pentru anul 2014.

III.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea art. 9 si alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”, initiata de domnul deputat PSD Gheorghe Fraticiu impreuna cu un grup de deputati PSD (Plx. 364/2013, L 719/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului”, initiata de domnii deputati Marko Attila Gabor si Marton Arpad Francisc – UDMR (Plx. 578/2013);
AVIZ NEFAVORABIL
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 21 din 1 martie 1991 a cetateniei romane, initiata de domnul senator PDL Viorel Riceard Badea si de domnul deputat PDL Eugen Tomac impreuna cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD, PSD, PNL şi independenţi (Bp. 620/2013)
Parlamentul va decide.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judeţean şi local”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de Coca Laurentiu-Florian - senator PSD; Birchall Ana - deputat PSD; Gaina Mihaita - deputat PSD; Iriza Scarlat - deputat PSD; Khraibani Camelia - deputat PSD; Popeanga Vasile – deputat PSD; Weber Mihai – deputat PSD (Plx.599/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 Codul muncii”, initiata de doamna deputat  Simona Bucura-Oprescu  şi domnii senatori şi deputaţi Serban-Constantin Valeca, Alexandru Cordos, Constantin Tamaga, Mircea-Gheorghe Draghici, Gheorghe Marin, Bogdan Nicolae Niculescu Duvaz, Catalin-Marian Radulescu, Radu Costin Vasilica – Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 794/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru şi Catalin-Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 844/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata  „Lege privind unele masuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei”, initiata de domnul deputat PC Dan Cristian Popescu (Bp 749/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca”, initiata de domnul deputat PP-DD Razvan Andrei Condurateanu (Bp. 806/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema tarii si sigiliul statului”, initiata de domnul deputat PNL Grigore Craciunescu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL, PSD (Bp. 534/2013)
Parlamentul va decide
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata "Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale", initiata de domnul senator PSD Marius Sorin Ovidiu Bota impreuna cu un grup de parlamentari - PSD, PNL (Bp. 822/2013)
AVIZ FAVORABIL 

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.