Acte normative la sedinta de Guvern din 13 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.04.2016 18:25 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiecte şi acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 13.04.2016:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.  PROIECT DE LEGE pentru aderarea Romaniei la cel de al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959
2.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti, la 05 iunie 2015 si la Chisinau, la 21 iulie 2015

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului financiar
2.    HOTARÂRE privind aprobarea valorii cotizatiilor si plafonul in limita caruia se deconteaza serviciile lingvistice, precum si procedura de acordare, verificare si control pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar
3.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
4.    HOTARÂRE  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod km 47+128, Linia C.F. 418A Beclean-Saratel, intre statiile Magherus si Saratel''
5.    HOTARÂRE  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod km 197+557, Linia C.F. 101 Chitila-Craiova, intre Statiile Slatina si Piatra Olt''
6.  HOTARÂRE  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea liniei C.F. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614 - Gurasada si Tronsonul 3: Gurasada-Simeria"
7.  HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 12 noiembrie 2015 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2015 la Contractul de credit in cadrul Facilitatii de cofinantare CSNR dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2008
8.    HOTARÂRE privind aprobarea obiectivului de investitii "Punerea in siguranta a Nodului Hidrotehnic Sanmihaiu Roman, judetul Timis", precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia
9.    HOTARÂRE privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militara 0901 Botosani, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
10.  HOTARÂRE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0657 Oradea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului
12.    HOTARÂRE privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Camerei Deputatilor
13.    HOTARÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-IV
14.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Bilbor, judetul Harghita
15.    HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Tulghes, judetul Harghita
16.    HOTARÂRE privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020
17.    HOTARÂRE privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat si pentru invatamantul superior de stat in anul scolar/universitar 2016-2017
18.   HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii ''C.N.I''-S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
19.   HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, precum si a altor acte normative
20.    HOTARÂRI privind numiri/eliberari de prefecti si/sau subprefecti

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aplicarea in Romania a principiilor Small Business Act¹. Masuri pentru eficientizarea aplicarii ''Testului IMM''²
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Programului National de Reforma 2016
3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Acordului de cooperare in domeniul arhivistic intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Arhivele Nationale si Serviciul de Stat de Arhiva din Ucraina
4.    MEMORANDUM cu tema: Incheierea unui acord cu partea egipteana, prin schimb de note verbale, privind interpretarea unui acord bilateral si privind confirmarea scutirii reciproce de TVA si taxe asimilabile a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale celor doua parti, inclusiv in cazul tranzactiilor privind bunuri imobiliare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.