Acte normative la sedinta de guvern din 13 februarie

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 13.02.2013 17:18 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 13 februarie 2013:
I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 31 octombrie 2012 şi la Bruxelles la 26 noiembrie 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar-faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care amendamentul la Acordul de împrumut dintre România şi BIRD extinde data limită de tragere până la 15 martie 2013. În plus amendamentul prevede că se vor putea efectua trageri în cadrul împrumutului până la 15 iulie 2013 pentru plata bunurilor lucrărilor şi serviciilor furnizate anterior datei limită de 15 martie 2013.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia
Guvernul a aprobat această Hotărâre. În hotărâre este prezentată strategia propusă în Raportul final de consultanţă privind privatizarea CFR Marfă.
Astfel, se propune vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni unui investitor strategic sau unui consorţiu format din investitori strategici şi financiari. Selecţia investitorului se va realiza prin metode combinate cu criterii de precalificare a investitorilor, şi anume negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante urmată de licitaţie cu ofertă în plic, conform legislaţiei în vigoare. Singurul criteriu de adjudecare a licitaţiei va fi preţul oferit.
Toate condiţiile care vor fi incluse în contractul de vânzare-cumpărare vor putea fi cunoscute de potenţialii investitori înainte de data ţinerii licitaţiei, într-un mod transparent, întrucât proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni va face parte din dosarul de prezentare – document de referinţă al tranzacţiei, a cărui achiziţionare va fi obligatorie şi va preceda licitaţia.
Pentru pregătirea procesului de privatizare se vor parcurge următorii paşi:
• Notificarea creditorilor CFR Marfă cu privire la posibilitatea modificării structurii acţionariatului, ca urmare a privatizării, şi obţinerea acordului acestora
• Obţinerea avizelor de mediu pentru privatizare
• Obţinerea certificatelor de obligaţii bugetare
• Întocmirea unui dosar de prezentare (inclusiv a proiectului contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni)
• Asigurarea accesului potenţialilor investitori la date şi informaţii despre CFR Marfă (inclusiv prin organizare unui Camere de Date)
• Publicarea ofertei de vânzare a acţiunilor
3. HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Secretariatul de Stat pentru Culte va asigura sprijinul financiar pentru cultele recunoscute şi va avea ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cultele religioase recunoscute de lege prin promovarea în beneficiul întregii societăţi a relaţiei de respect şi cooperare între culte. SSC va avea un număr de 33 de posturi, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.
III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului privind Curtea unică în materie de brevete
Guvernul a aprobat acest Memorandum întocmit de Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Memorandumul propune aprobarea semnării Acordului privind Curtea unică în materie de brevete şi eliberarea deplinelor puteri pentru semnarea Acordului menţionat pentru ministrul Economiei sau pentru o persoană desemnată de acesta.
Acordul privind Curtea unică în materie de brevete este un acord internaţional deschis spre semnare tuturor statelor UE. Semnarea Acordului de către România asigură participarea ţării noastre la un sistem de brevete care implică o reducere semnificativă a taxelor de brevetare pe plan european şi a celor legate de protecţia drepturilor rezultate din brevet.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Mihai Adrian Albulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport a Gazelor Naturale Transgaz SA Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
IV. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul şi perspectivele Strategiei UE pentru regiunea Dunării la nivel UE şi naţional
Guvernul a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe această Informare, în care, în vederea atingerii obiectivelor care decurg din priorităţile SUERD pentru 2013, se propun:
• Reafirmarea angajamentului politic al Guvernului României faţă de obiectivele SUERD;
• Reflectarea obiectivelor SUERD în Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană şi în construcţia programelor operaţionale naţionale pentru perioada 2014-2020;
• Asigurarea continuităţii resurselor, structurilor şi a experţilor în gestionarea SUERD în structura actuală a Guvernului;
• Declanşarea demersurilor concrete de organizare de către România în toamna acestui an a Forumului Anual SUERD.
2. INFORMARE privind:
- Programul de redimensionare ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii Dunării şi finanţarea acestuia
- Programul de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia
Guvernul a aprobat această Informare întocmită de ministrul delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. Informarea propune adoptarea unei soluţii mixte privind redimensionarea ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii Dunării prin stocarea apei în unele incinte agricole şi renaturarea altor incinte agricole. De asemenea, Informarea solicită aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.