Acte normative la sedinta de Guvern din 14 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 14.10.2015 17:19 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 14 octombrie:

I.   PROIECTE DE LEGE

1.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor
2.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Conventiei intre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnat la Riga, la 25 aprilie 2015
3.  PROIECT DE LEGE pentru transpunerea unor acte normative europene
4. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

II. ORDONANŢE DE URGENŢA

1.  ORDONANTA DE URGENTA privind acordarea unor facilitati fiscale
2.  ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

III. HOTARÂRI

1.  HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.980/2006 pentru aprobarea platii contributiei financiare a Romaniei la construirea noului Cartier General al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
2.  HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021 si a Planului de actiuni a Strategiei Arhivelor Nationale 2015-2021
3.  HOTARÂRE privind declasificarea sau trecerea in alta clasa ori nivel de secretizare a unor categorii de informatii referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne
4.  HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoasterea reciproca a calificarii de marinar obtinuta prin calificare profesionala, care completeaza Acordul administrativ prin recunoasterea reciproca a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrala pentru Navigatia pe Rin si Ministerul Transporturilor din Romania, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014
5.  HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia si in administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A., a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A. - Sucursalele Regionale CF Craiova, Brasov si Constanta, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
6.  HOTARÂRE pentru completarea art.10 din Hotararea Guvernului nr.652/2015 privind aplicarea de corectii financiare in cadrul Programului operational sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU) 2007-2013
7.  HOTARÂRE privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea in Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea
8.  HOTARÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Literaturii Romane Iasi, precum si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia
9.  HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE)
10. HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
11. HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrari destinate invatamantului
12. HOTARÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
13. HOTARÂRE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
14. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. ICTCM S.A. Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
15. HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva
16. HOTARÂRE pentru completarea Anexei nr. 64 la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures
17. HOTARÂRE privind transmiterea unei parti de imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si darea acesteia in folosinta gratuita Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane
18. HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de catre domnul Manta Felix Daniel
19. HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei de subprefect al judeţului Mehedinţi de catre domnul Stanişoara Andrei.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate
2.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului privind cooperarea in domeniul juridic, intre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Statului Qatar
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Acordului intre Romania si Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii de negocieri vizand incheierea unui Acord departamental de cooperare in domeniul turismului intre Romania si Republica Populara Chineza.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.