Acte normative la sedinta de Guvern din 14 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.09.2016 10:15 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 14.09.2016:

I. ORDONANŢE DE URGENŢA
1. ORDONANŢA DE URGENŢA privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credite pentru consumatori
2. ORDONANŢA DE URGENŢA privind modificarea si completarea art. 14 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
3. ORDONANŢA DE URGENŢA privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule
4. ORDONANŢA DE URGENŢA privind reorganizarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A si infiintarea Companiei Nationale de Investitii Rutiere S.A, precum si de modificare si completare a unor acte normative

II. HOTARÂRI
1. HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-2020 si a Planului operational privind implementarea strategiei nationale "O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati" 2016-2020
2. HOTARÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzand categoriile de informatii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si de catre institutiile si structurile aflate in subordinea sau sub autoritatea acestuia si termenele de clasificare aferente acestora
3. HOTARÂRE privind instituirea regimului de arie naturala protejata si declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania
4. HOTARÂRE privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Confederatiei Europene de Probatiune si a Conferintei ''Alternative la detentie'' la Bucuresti, in perioada 5-7 octombrie 2016
5. HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa ''C.F.R-Marfa''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
7. HOTARÂRE privind acordarea cetateniei romane domnului "Letra Da Costa Ferreira Paulo Josue"
8. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava
9. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2016-2017
10. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2016-2017
11. HOTARÂRE pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al Romaniei
12. HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea de Guvern nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrana pentru consumurile colective din unitaţile sanitare publice

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de catre Romania a Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Noua Zeelanda, pe de alta parte
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea Conventiei intre Romania si Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor si a Protocolului anexa la conventie
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din Romania si Organizatia pentru Protectia Mediului Inconjurator din Republica Islamica Iran privind cooperarea in domeniul mediului
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Raul Calin Pop – secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor, in calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societaţii Conversim S.A.
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unor cereri catre Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Consiliul Local al Municipiului Constanţa, privind emiterea unor hotarari care au ca obiect transmiterea unor imobile din domeniul public al Municipiului Braşov şi din domeniul public al Municipiului Constanţa in domeniul public al statului, in vederea darii lor in administrarea Ministerului Justiţiei
6. MEMORANDUM cu tema: Crearea parcului National Muntii Fagaras ca un parc emblematic al Romaniei si Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Masuri de eficientizare a mecanismului de derulare al acţiunilor din Programul de promovare a Exporturilor administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.