Acte normative la sedinta de Guvern din 15 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.07.2015 16:05 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 15 iulie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014
2.    PROIECT DE LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
3.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha la protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

II.    ORDONANŢE

1.    ORDONANŢA pentru modificarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987, nr. 341/2004
2.    ORDONANŢA privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative
3.    ORDONANŢA pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Declaratii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
2.    HOTARÂRE  privind aprobarea Strategiei Nationale pentru invatamant tertiar 2015-2020
3.    HOTARÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015-2016
4.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor
5.    HOTARÂRE privind aprobarea continutului si formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor si personalului didactic din sistemul national de invatamant preuniversitar
6.    HOTARÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala 2015 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul national de bacalaureat 2015
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat
8.    HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei Nationale pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor varstnice pentru perioada 2015-2020 si a Planului strategic de actiuni pentru perioada 2015-2020
9.    HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene
10.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 461/2011 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog
11.    HOTARÂRE privind utilizarea sumei alocate de la bugetul de stat pentru finantarea lucrarilor de finalizare a proiectului Phare RO 2004/016-772.03.04.02 C1 lot 4 - Repararea si reabilitarea centrelor de instruire ale Politiei de Frontiera - Agigea - Constanta
12.    HOTARÂRE privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile, aflate in proprietatea privata a statului, intre Ministerul Afacerilor Interne si Consiliul Superior al Magistraturii
13.    HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Paris la 27 noiembrie 2014 si la Bucuresti la 18 noiembrie 2014 si la 5 decembrie 2014, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la acordul-cadru de imprumut F/P 1579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, precum si pentru completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de imprumut F/P 1.579 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007
14.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
15.    HOTARÂRE pentru modificarea si completare Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si a Hotararii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
16.    HOTARÂRE privind stabilirea responsabilitatilor specifice ale autoritatilor publice precum si a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spatiale si aprobarea masurilor necesare pentru punerea in comun a acestora
17.    HOTARÂRE privind recunoasterea Fundatiei Grupul de Initiativa Ecologica si Dezvoltare Durabila ca fiind de utilitate publica
18.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
19.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Nationala "PLAFAR" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului
20.    HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
21.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Arges, Mures, Vrancea, Calarasi, Tulcea si Dolj in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
22.    HOTARÂRE pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba
23.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 55 la Hotararea Guvernului nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
24.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si dupa caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru unele unitati din subordine
25.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acestora
26.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" S.A. Giurgiu aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
27.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
28.    HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrari de arta vizuala
29.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii
30.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, in administrarea Ministerului Culturii si in folosinta gratuita a Uniunii Scriitorilor din Romania
31.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea Anexei numarul 6 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
32.    HOTARÂRE privind incetarea exercitarii cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de catre domnul Codrean Dan-Cristian
33.    HOTARÂRE privind aplicarea mobilitaţii pentru domnul Györke Zoltan, din funcţia publica de inspector guvernamental in funcţia publica de subprefect al judeţului Cluj
34.    HOTARÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de catre domnul Kiszely Fabius-Tiberiu.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Irak privind cooperarea in prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope sau precursori ai acestora, a terorismului si a altor infractiuni grave
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Protocolului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Canadei privind Cooperarea in Dezvoltarea si Folosirea Energiei Atomice in Scopuri Pasnice, semnat la Ottawa, la 24 octombrie 1977
3.    MEMORANDUM cu tema: Propuneri in urma participarii delegatiei romane, conduse de ministrul energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, la Conferinta Ministeriala pentru adoptarea si semnarea Cartei Internationale a Energiei (Haga, 20-21 mai 2015)
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind desfiintarea reciproca a vizelor, incheiat prin schimb de scrisori la Bucuresti, in data de 22 mai 1996, prin incheierea unui acord in forma simplificata a schimbului de scrisori intre ministrii afacerilor externe ai Romaniei si Republicii Coreea
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativitatii vizei pentru titularii de pasapoarte de serviciu
6.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea sumei de 4.000 mii de lei pentru luna iulie din bugetul alocat Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, capitolul 86.01 "Cercetare dezvoltare in domeniul economic", titlul 55 "Alte transferuri", art. 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.49 "Transferuri pentru finantare cercetare in domeniul economic".

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.