Acte normative la sedinta de Guvern din 15 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 15.10.2014 19:18 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 15 octombrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– SE VOR TRIMITE CATRE PARLAMENT
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Uniunea Europeana si Statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiana, pe de alta parte, privind programele europene de radionavigatie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Acordul va contribui la extinderea utilizarii serviciilor EGNOS şi Galileo pe teritoriul Elveţiei.
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte si Regatul Norvegiei, pe de alta parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum si a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranta Maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
Prin aprobarea acestui Proiect de Lege, Romania se aliniaza la norma internaţionala pentru unitaţile mobile de foraj marin nou construite, norma care faciliteaza deplasarea şi exploatarea acestor unitaţi şi care asigura un nivel standardizat de siguranţa pentru personalul de la bord şi pentru funcţionarea echipamentelor.
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
Prin acest Proiect de Lege se actualizeaza anexa cu lista substanţelor periculoase a Legii apelor, in conformitate cu anexa II din Directiva 2008/105/CE.
5.    PROIECT DE LEGE privind unele masuri vizand republicarea actelor normative
Acest proiect de lege a fost amanat.

Declaraţii susţinute de primul-ministru Victor Ponta şi primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, la inceputul şedinţei de Guvern


II.    ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.
Guvernul a aprobat acest act normativ.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a aprobat acest act normativ.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituţiile şi unitaţile publice de asistenţa sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitaţi şi persoanelor varstnice
Hotararea adoptata de Guvern majoreaza cu 100% nivelurile zilnice ale alocaţiei de hrana pentru instituţiile şi unitaţile publice de asistenţa sociala.
2.    HOTARÂRE privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata
Hotararea adoptata de Guvern majoreaza cu 100% cuantumul alocaţiei de hrana pentru copiii din serviciile de zi publice.
3.    HOTARÂRE privind aprobarea schemei de minimis ''Achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci de reproductie din rase specializate si de juninci din rase specializate''
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca producatorilor agricoli, pana la un plafon maxim de 15.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciţii financiare, sume pentru achiziţionarea de berbeci din rase specializate (maxim 2.500 lei/cap) şi de juninci din rase specializate (maxim 5.000 lei/cap).
4.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 şi 2014
Actul normativ adoptat de Guvern asigura cadrul legal pentru punerea in aplicare a unui obiectiv strategic din domeniul prevenirii şi creşterii capacitaţii de intervenţie in combaterea infecţiilor cu virus hemoragic Ebola. De asemenea, in cadrul Programului naţional de oncologie, se introduce un subprogram nou „Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiilor acute”.
5.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MS pe 2014 cu suma de 3.069 mii lei.
6.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2014 pentru Compania Nationala "Unifarm" - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale Companiei se estimeaza la 20.095 mii lei, iar cheltuielile totale la 18.570 mii lei.
-MEMORANDUM cu tema: Majorarea numarului de personal si a cheltuielilor de natura salariala aferente in anul 2014 de catre Compania Nationala "Unifarm" - S.A.
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune majorarea numarului de personal al CN „Unifarm” – SA cu cinci persoane, ca urmare a extinderii activitaţii.
7.    HOTARÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 239/2008 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii "Reabilitare DN 6     Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, intre km 358 + 000 si km 495 + 800" din cadrul obiectivului de investiţie ”Varianta de ocolire Domaşnea”
Prin actul normativ adoptat se realoca suma de 14 mii lei in vederea achitarii despagubirilor persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul localitaţii Domaşnea, care nu au fost inca despagubite.
8.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 348/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Drum de centura in municipiul Oradea, etapa a II-a, judetul Bihor"
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se aloca suma de 1.099 mii lei ca justa despagubire pentru exproprierea unor imobile, in cauza de utilitate publica.
9.    HOTARÂRE privind darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Hunedoara (UM 0451), a unui imobil trecut in proprietatea publica a statului, precum si inscrierea acestuia in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.     HOTARÂRE privind actualizarea datelor din Anexa nr.1 la HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare, precum si a denumirii unor bunuri imobile
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-25 Luceafarul, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1022/2011.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
12.     HOTARÂRE privind aprobarea Programului Statistic National Anual 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.    HOTARÂRE privind prorogarea unui termen prevazut de Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern, se are in vedere eficientizarea instituţiei printr-o reorganizare interna. Numarul total de posturi ramane acelaşi. Totodata, avand in vedere numarul foarte mare de solicitari de control din partea cetaţenilor, se revine la masura alocarii unui consum lunar normat de combustibil de 360 litri/luna/autoturism pentru parcul auto al ANPC.
15.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor Statului in Energie - S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor Statului in Energie SA.
Veniturile totale sunt de 3.440 mii lei, iar cheltuielile totale de 14.796 mii lei.
16.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Dunarii Fluviale''- S.A Giurgiu aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale Companiei se estimeaza la 12.459,11 mii lei, iar cheltuielile totale la 12.403,26 mii lei.
17.     HOTARÂRE privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane" pentru administratiile bazinale de apa
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 537 din 26 iunie 2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor
Hotararea adoptata de Guvern clarifica, completeaza şi detaliaza procedurile legate de restituirile din titlu.
19.     HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020 si constituirea Comitetului National pentru Coordonarea Implementarii Strategiei pentru Consolidarea Administratiei Publice 2014-2020
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.     HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", B-dul. Stirbei Voda nr. 34, municipiul Craiova, judetul Dolj, realizat prin Compania Nationala de Investiţii ”C.N.I.” – S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 241.634,73 mii lei.
21.     HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere capacitate Stadionul Municipal Targu Jiu", str. Constantin Brancusi nr. 6, municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 96.272,52 mii lei.
22.     HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Complex Sportiv National de Tenis", B-dul. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucuresti, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 56.896,59 mii lei.
23.     HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sala de Sport Multifunctionala cu 3000 de locuri", str. Lunca Oltului in, municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei este de 85.359,93 mii lei.
24.     HOTARÂRE privind transmiterea imobilului-teren, situat in orasul Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura in domeniul public al orasului Nasaud
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
25.     HOTARÂRE pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
26.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
27.     HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cenade si Noslac, judetul Alba
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
28.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Frumoasa, judetul Teleorman
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
29.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Zlatna, judetul Alba
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
30.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Mosnita Noua, judetul Timiş
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
31.     HOTARÂRE privind aprobarea stemei orasului Draganesti-Olt, judetul Olt
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
32.     HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
33.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare: veniturile totale prevazute in bugetul rectificat pentru anul 2014 sunt in suma de 1.200.865 mii lei, cu 0,6% mai mari decat cele prevazute in bugetul aprobat. Cheltuielile totale scad cu 0,2% in bugetul rectificat fata de bugetul aprobat, pana la suma de 1.181.062 mii lei.
34.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului MDRAP pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este suplimentat bugetul MDRAP cu suma de 85.000 mii lei, ce va fi alocata Municipiului Bucuresti pentru asigurarea, in conditiile legii, a continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sezonul rece 2014-2015.
35.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului MAPN pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este suplimentat bugetul MAPN cu suma de 100.000 mii lei.  
36.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului MTS pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Federaţia Romana de Tenis are oportunitatea de a organiza in Romania un important turneu de tenis feminin, respectiv Turneul WTA.
Prin Hotararea aprobata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezerva al Guvernului cu suma de 1.128 mii lei, in vederea organizarii Turneului Internaţional feminin de tenis in Romania, care se va desfaşura in anul 2015.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Apararii din Republica Italia, Ministerul Apararii din Republica Ceha, Ministerul de Interne din Republica Franceza, Ministerul Apararii Nationale din Republica Poloneza, Ministerul Afacerilor Interne din Romania, Ministerul Apararii din Regatul Spaniei, Ministerul Apararii din Regatul Olandei, Guvernul Republicii Turcia si Comandametul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relatia functionala privind Centrul de Excelenta NATO pentru Operatii de stabilitate (NATO SP COE) si a Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Apararii din Republica Italia, Ministerul Apararii din Republica Ceha, Ministerul de Interne din Republica Franceza, Ministerul Apararii Nationale din Republica Poloneza, Ministerul Afacerilor Interne din Romania, Ministerul Apararii din Regatul Spaniei, Ministerul Apararii din Regatul Olandei şi Guvernul Republicii Turcia referitor la organizarea, administrarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţa NATO pentru Operaţii de Stabilitate (NATO SP COE)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema:
1. Aprobarea participarii delegatiei Romaniei la cea de-a 19-a Conferinta a Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT) care se va desfasura in Busan, Republica Coreea, in perioada 20 octombrie-7 noiembrie 2014
2. Aprobarea sprijinirii candidaturilor pentru care Romania a incheiat acorduri de     sustinere reciproca si continuarea negocierilor in vederea promovarii candidaturii
    tarii noastre
3. Aprobarea negocierii si semnarii Actelor Finale ale celei de-a 19-a Conferinte a     Plenipotentiarilor UIT
4. Aprobarea menţinerii contribuţie Romaniei la bugetul UIT pentru perioada 2016-2019, clasa Romaniei de contribuţie fiind de 1 unitate contributiva
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Tratatului intre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului  ce vizeaza neexecutarea sau executarea cu intarziere a hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierilor pentru incheierea unui Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Australiei privind intrarea in scop turistic a cetatenilor celor doua state posesori de pasapoarte simple cu posibilitatea desfaşurarii de activitaţi lucrative
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorarii cheltuielilor de natura salariala peste limita indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2014, la Societatea Hidroelectrica Serv SA ca urmare a extinderii, la nivel de an, a realizarilor anului 2013 (4,84 luni).
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de catre Guvernul Romaniei a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, ca urmare a comentariilor primite de la Comisia Europeana si mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sa realizeze modificarile ulterioare solicitate in urma procesului de negociere  cu Comisia Europeana si sa retransmita documentul catre Comisia Europeana
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    NOTE

1.    NOTA privind analiza impactului reglementarilor in vigoare in sectoare cheie ale economiei romanesti in perioada 2014-2015 – Un parteneriat intre OCDE, Guvernul Romaniei si Consiliul Concurentei
Guvernul a primit aceasta Nota. Sectoarele propuse pentru a fi analizate sunt: procesarea produselor agro-alimentare, transportul terestru de marfa, construcţiile.
2.    NOTA privind procedura de autorizare a delegarii obligatiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligatia de constituire a stocurilor de urgenta
Guvernul a primit aceasta Nota.

VI.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, BEC a emis Decizia nr. 50D/09.10.2014, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legii de catre organismele electorale. De asemenea, in BEC a fost prezentata, de catre reprezentanţii RA Monitorul Oficial, macheta buletinului de vot. De la inceputul campaniei au avut loc 128 manifestari electorale. De asemenea, s-au raportat 47 incidente/evenimente, dintre care 29 sunt infracţiuni pentru care sunt cercetate 14 persoane. In perioada menţionata au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale in valoare totala de 5.400 lei.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.