Acte normative la Sedinta de Guvern din 16 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 16.04.2014 15:50 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 16 aprilie:

I.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pentru stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatii de privatizare pentru dezvoltarea activitatii economice in conditii de profitabilitate, a operatorilor economici cu capital de stat si pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la operatorii economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Aceasta Ordonanţa a fost amanata.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art. 192 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Aceasta Ordonanţa a fost discutata in prima lectura.

II.    HOTARARI

1.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare care asigura cadrul legislativ pentru derularea programelor naţionale de sanatate in sensul:
- obligaţiile unitaţilor sanitare se completeaza cu cele referitoare la dosarul electronic al pacientului;
- se asigura investigaţiile PET-CT pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice;
- se implementeaza prevederile punctului 81 al art. I, al OUG nr. 2/2014, prin asigurarea endoprotezelor mamare.
2.    HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai       obiectivului de investitii ''Extinderea sectiei de Oncologie cu compartiment de Radioterapie Oncologica'' - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Prin hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat valoarea totala a investiţiei, in suma de 150.224 mii lei, inclusiv TVA. Finanţarea obiectivului se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanataţii şi, in completare, din alte surse legal constituite.
3.      HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reglementeaza o noua structura organizatorica a ministerului, prin care activitatea se va gestiona mai flexibil şi se vor atinge recomandarile Biroului regional pentru Europa a OMS. Numarul de posturi aprobat pentru minister se menţine.
4.      HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta.
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma totala de 857.600 lei pentru acordarea de ajutoare de urgenţa pentru un numar total de 296 familii şi persoane singure, aflate in situaţii de necesitate.
5.    HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice are rolul de autoritate de implementare
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca sumele necesare pentru finalizarea proiectului PHARE, din sectorul mediu, in bugetul MMSC pentru anul 2014, dupa cum urmeaza:
- costurile ramase neacoperite din fondurile PHARE, ca urmare a nefinalizarii proiectelor in termenele stabilite prin Acordurile de finanţare.
- costurile declarate neeligibile din fonduri nerambursabile PHARE şi cofinanţarea de la bugetul de stat, costuri cauzate de finalizarea unor activitaţi dupa expirarea perioadei de implementare a proiectelor, costuri necesare finalizarii obiectivelor şi neimputabile contractorului.
- alte sume necesare finalizarii proiectelor PHARE.
Suma totala necesara este de 2.810 mii lei.
6.    HOTARARE privind aprobarea Acordului incheiat intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice din Romania si Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene - EUROCONTROL privind accesul la datele si informatiile continute in Facilitatea de Suport pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ETS – Suport Facility), semnat la Bruxelles la data de 14 octombrie 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARARE privind organizarea la Bucuresti, in perioada 15-16 mai 2014 a Reuniunii conducatorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Finanţarea cheltuielilor necesare se suporta din prevederile bugetare aprobate pentru MFP, in limita sumei de 200 mii lei.
8.      HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului, privind cooperarea economica, semnat la Bucuresti, la 27 noiembrie 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ''Baita''-S.A Stei, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Baiţa” S.A., Ştei, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 13.174 mii lei, iar cheltuielile totale, la 11.597 mii lei.
MEMORANDUM cu tema: numarul de personal prevazut pentru anul 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli al SC Baita SA
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea numarului de personal la S.C. „Baiţa” S.A., Ştei, pentru anul 2014, cu 61 de persoane, in vederea extinderii activitaţii de producţie.
10.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Santierul Naval 2 Mai -S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Şantierul Naval 2 Mai S.A., Mangalia, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 17.624 mii lei, iar cheltuielile totale, la 17.523 mii lei.
11.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala "ELECTRICA" - S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „ELECTRICA” S.A., pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 564.320 mii lei, iar cheltuielile totale, la 528.755 mii lei.
12.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Electrocentrale Grup” S.A., pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 17.361 mii lei, iar cheltuielile totale, la 17.195 mii lei.
13.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii si a numarului maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar  2013-2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din Romania S.A., pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 6.725.184,88 mii lei, iar cheltuielile totale, la 6.497.502,22 mii lei.
15.    HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Branesti si Clinceni, judetul Ilfov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.    HOTARARE privind aprobarea stemei municipiului Iasi, judetul Iasi
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Aceasta Hotarare a fost amanata.
18.     HOTARARE privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se stabileste ca ziua de duminica, 25 mai 2014, ca data pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale din judetul Arges.
19.     HOTARARE pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale din data de 25 mai 2014.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.    HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera
Prin Hotararea adoptata de Guvern se stabilesc tipurile de asistenţa medicala ce fac obiectul autorizarii prealabile, condiţiile de autorizare şi termenul de raspuns la cererile de autorizare.
21.    HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare prin care se asigura aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind infiintarea unei structuri in cadrul aparatului central ce va avea atributii de reglementare a vanzarii-cumpararii agricole situate in extravilan.
22.    HOTARARE privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si a producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
23.    HOTARARE privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
Prin Hotararea adoptata de Guvern se asigura o gestionare unitara a politicilor şi strategiilor in domeniul protecţiei şi promovarii drepturilor copilului şi adopţiei. Numarul maxim de posturi al Autoritaţii este de 69, exclusiv preşedintele, posturile fiind preluate din aparatul propriu al MMFPSPV.
24.    HOTARARE pentru aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate si autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati si a listei spitalelor publice beneficiare a acestor sume.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare, prin care se aproba transferarea sumei de 3240 mii lei din bugetul aprobat pe anul 2014 al Ministerului Sanatatii catre bugetul local al Consiliului Judetean Arges pentru dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti cu un angiograf.

III. MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti, in perioada 24-26 noiembrie 2014, a celei de-a doua editii a Conferintei internationale ''Future of Higher Education-Bologna Process Researchers‘ Conference''
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Finanţarea evenimentelor se va face din proiecte prin Fondul Social European.
2.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti a Conferintei ''Diaspora din Cercetarea Stiintifica si Invatamantul Superior din Romania'' in perioada 23-26 septembrie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Finanţarea evenimentelor se va face din proiecte prin Fondul Social European şi din sponsorizari.
3.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea la Bucuresti, in perioada 9-12 septembrie 2014, al celui de-al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii ''Protocolului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Republica Armenia privind cooperarea in domeniul pregatirii personalului militar si civil''
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului de cooperare in domeniile culturii, educatiei, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru  perioada 2014-2016
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: numarul de personal prognozat la finele anului 2014 in conditiile extinderii activitatii la S.C. Medserv Min S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea numarului de personal la S.C. Medserv Min S.A., pentru anul 2014, cu 27 de persoane, ca urmare a creşterii activitaţii.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European. Pana la termenul de 10 aprilie, au fost tiparite listele electorale permanente. Autoritatea Electorala Permanenta a stabilit numerotarea celor 18.532 de secţii de votare care vor fi organizate pe teritoriul naţional. De asemenea, s-a stabilit necesarul de ştampile cu menţiunea Votat. Pana la 25 aprilie 2014 vor fi aduse la cunoştinţa publica delimitarea şi numerotarea fiecarei secţii de votare din ţara. Totodata, pana la 25 aprilie 2014, urmeaza sa fie comunicate de catre MAE datele corespunzatoare numarului de secţii de votare ce vor fi organizate in strainatate. De asemenea, pana pe 16 aprilie, se vor soluţiona toate contestaţiile, astfel incat sa fie stabilite candidaturile definitive.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa  intitulata „Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala”, initiata de domnul deputat PSD Anghel Stanciu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PD-L, PC, PNL, PP-DD, Minoritatilor Nationale (Bp. 838/2013)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bona provenit dintr-o propunere legislativa, initiata doamna deputat Tamara Dorina Ciofu (PSD) impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PD-L, PC, PP-DD (L 581/2013; Plx. 75/2014)
Aviz favorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul deputat Vlad Alexandru Cosma – PSD - impreuna cu alti 23 de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PDL si Minoritati (Plx.74/2014)
Aviz favorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea  executarii lucrarilor de constructii”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnii deputati Daniel Ionut Barbulescu si Constantin Stelian Emil Mot  si de domnul senator Darius Bogdan Valcov – Grupurile parlamentare ale PSD (Bp. 426/2013, Plx.519/2013)
Aviz favorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru declararea zilei de 10 februarie Ziua egalitatii de sanse intre femei si barbati”, initiata de doamna senator UDMR Rozalia - Ibolya Biró si un grup de senatori apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, UDMR, PP-DD, PNL (Bp. 21/2014)
Aviz favorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind imbunatatirea structurii rezervelor internationale ale Romaniei”, initiata de domnul senator PNL Ioan Ghise  (L. 677/2013)
Aviz nefavorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind completarea Art. 118 al Ordonantei de urgenta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice”, initiata de domnul senator independent Valeriu Todirascu (Bp. 871/2013)
Aviz nefavorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012”, initiata de domnul senator PSD Ovidiu Liviu Dontu (Bp. 870/2013)
Aviz nefavorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de Lege pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, provenit dintr-o propunere legislativa, initiata de domnul deputat neafiliat Dumitru Ovidiu Ioan impreuna cu un grup de parlamentari – PSD, PNL, PP-DD, PC, Independenti (Plx. 566/2013, L 176/2014)
Aviz nefavorabil.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, initiata de  domnii deputati Moldovan Jozsef, Kerekes Karoly si Erdei Doloczki Istvan – UDMR precum si la amendamentele Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor asupra acestei propuneri legislative (L.405/2013,  Plx.561/2013)
Amanat.
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea  art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003”, initiata de domnul deputat independent Remus Florinel Cernea (Bp. 20/2014)
Aviz nefavorabil.
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”, initiata de domnul deputat independent Petru Movila ( Bp. 817/2013)
Aviz nefavorabil.
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind instituirea unor masuri de protectie si sustinere a elevilor incadrati in munca pe perioada vacantei de vara, initiata de domnii deputati PC Ovidiu Alexandru Raetchi, Andrei Tanasescu, Catalin Dragusanu, Vicentiu Mircea Irimie, Constantin Avram, Dinu Giurescu si Aurelian Ionescu (Bp. 723/2013)
Aviz nefavorabil.
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”, initiata de domnul deputat PD-L Romeo Radulescu si un  grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PD-L, PP-DD, independenti (Bp. 874/2013)
Aviz nefavorabil.
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Literaturii Romane, initiata de domnii deputati PC Ovidiu Alexandru Raetchi, Dinu Giurescu si Bogdan Ciuca (Bp. 681/2013)
Aviz nefavorabil.
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane”, initiata de domnul deputat PSD Valeriu Stefan Zgonea si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, PC, Minoritatilor Nationale (Bp. 835/2013)
Aviz nefavorabil.
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei precum si a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, initiata de domnul senator PNL Sebastian Grapa si un grup de parlamentari – PSD, PNL, PD-L, PC, UDMR, PP-DD (Bp.846/2013)
Aviz nefavorabil.
18.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea         drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul deputat Mircea Gheorghe Draghici - PSD (Bp. 555/2013, Plx. 71/2014)
Aviz favorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.