Acte normative la SEDINTA de GUVERN din 16 martie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 16.03.2017 18:52 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 16 martie 2016
 
I.               ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru completarea Legii nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii in afara teritoriului statului roman
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii
 
II.            HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acorda producatorilor de lapte pentru reducerea productiei de lapte
2.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila
3.    HOTARÂRE privind abrogarea Hotararii Guvernului nr.906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumstantelor si procedurii specifice programului strategic de inzestrare ''Corveta multifunctionala''
4.    HOTARÂRE privind acordarea cetateniei romane domnului ''Humet Gaminde Javier''
5.    HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul National George Enescu "Palatul Cantacuzino", Bucuresti
6.    HOTARÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu si imobilelor cu destinatia de locuinta, propuse in vederea vanzarii, din fondul locativ administrat de Regia Autonoma ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2017
7.    HOTARÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, si pentru trecerea unei constructii din domeniul public al statului, in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
8.    HOTARÂRI privind eliberari/numiri de prefecti si/sau subprefecti
9.    HOTARÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotararea Guvernului nr.992/2016 privind rechemarea si numirea unui consul general
10.HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.996/2016 privind numirea unui consul general
11.HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.986/2016 privind numirea unui consul general
12.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului naţional de dezvoltare rurala cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala şi de la bugetul de stat, precum şi pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin programul Naţional de Dezvoltare Rurala pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calitaţii vieţii şi diversificarii economiei in zonele rurale
13.HOTARÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializarilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de invaţamant superior pentru anul universitar 2017-2018
14.HOTARÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru invaţamantul preuniversitar de stat şi pentru invaţamantul superior de stat in anul şcolar/universitar 2017-2018
15.HOTARÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numarul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi in anul universitar 2017-2018
 
III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului privind schimbul de informaţii si bune practici in lupta impotriva criminalitaţii organizate transnaţionale, a traficului de droguri si a infracţiunilor conexe intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite Mexicane

2.    MEMORANDUM cu tema:  Desfasurarea lucrarilor celei de-a 18-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale romano-indiene de cooperare economica

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea elaborarii si execuţiei conceptului de participare a Romaniei la expoziţia internaţionala 2017 ''Energia Viitorului'', Astana, Kazahstan de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ''Horia Hulubei''

 

IV.           NOTE

1.    NOTA cu tema: Stadiul operationalizarii Catalogului Organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta, Consultare si Transparenta (CONECT)

2.    NOTA privind Planul Anual de Lucru al Guvernului

3.    Programului legislativ al Guvernului pentru perioada 2017-2020

4.    Listei prioritatilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinara parlamentara a anului 2017

5.    NOTA privind amendamentele propuse de Ministerul Finantelor Publice la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (Plx.133/2017)

 
V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate

2.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege initiate de guvernele anterioare aflate in procedura parlamentara la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile initiatoare

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.