Acte normative la sedinta de Guvern din 17 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.09.2014 21:47 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 17 septembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-imbunataţirea calitaţii şi eficienţiei sistemului sanitar) intre Romania şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege, care va fi dezbatut in procedura de urgenta de catre Parlament. Imprumutul contractat este in valoare de 250 milioane euro şi va finanţa: raţionalizarea reţelei de spitale, intarirea serviciilor de ingrijiri in ambulatoriu şi imbunataţirea guvernarii şi administrarii sectorului de sanatate.
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protoculului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea nr.156/2000 privind protecţia cetaţenilor romani care lucreaza in strainatate
Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizeaza imbunataţirea cadrului legal pentru desfaşurarea activitaţii de mediere a forţei de munca in strainatate, stabileşte masuri de gestionare şi coordonare a mobilitaţii forţei de munca in strainatate, precum şi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern


II.    HOTARÂRE

1.    HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitaţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru protecţia polulaţiei afectate de inundaţii in perioada 12-15 septembrie 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat şi acordarea ca ajutor umanitar de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectata de inundaţii din judeţul Mehedinţi, a unor cantitaţi de produse (motorina, conserve, apa minerala, saltele, paturi, cearşafuri), in limita sumei de 141 mii lei.
2.    HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectata de calamitaţile inregistrate in luna iulie 2014 in judeţul Valcea
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat şi acordarea ca ajutor umanitar de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectata de inundaţii din judeţul Valcea, a unor materiale de construcţii (ciment, oţel-beton, BCA, cherestea etc.), in limita sumei de 1000,1 mii lei.
3.    HOTARÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major in economie
Hotararea adoptata de Guvern vizeaza masuri pentru dezvoltarea regionala prin promovarea investiţiilor. Noua schema de ajutor de stat are in vedere finanţarea sub forma de sume nerambursabile a costurilor cu active corporale şi necorporale aferente investiţiei iniţiale. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, pentru perioada 2015-2023, iar bugetul maxim anual este de 450 milioane lei.
4.    HOTARÂRE privind abrogarea alineatelor (2), (3) şi (5) ale art. 565 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei
Prin Hotararea adoptata de Guvern, Romania se aliniaza la prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului European.
5.    HOTARÂRE privind modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii  şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania
Prin Hotararea adoptata de Guvern se completeaza lista organismelor daunatoare din HG nr. 563/2007 şi se stabilesc tarifele pentru analizele de laborator.
6.    HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producatorii din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare, prin care, in Programul Naţional de Sprijin al Romaniei in sectorul viti-vinicol 2014-2018, se introduce şi domeniul de distilare a subproduselor de vinificaţie.
7.    HOTARÂRE privind aprobarea inchirierii unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie in Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul protecţiei mediului, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea mecanismului de alocare anuala finala cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferenta instalaţiilor staţionare
Acest proiect de Hotarare a fost amanat.
10.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”RADIOACTIV MINERAL MAGURELE”-SA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „Radioactiv Mineral Magurele” S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 756 mii lei, iar cheltuielile totale de 756 mii lei.
11.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”SANEVIT 2003”-SA Arad, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „SANEVIT 2003” S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 114 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.434 mii lei.
12.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC COMALEX SA Alexandria, aflata in portofoliul Autoritaţii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „COMALEX” S.A., Alexandria, aflata sub autoritatea AAAS.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 608 mii lei, iar cheltuielile totale de 537 mii lei.
13.     HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea imobilelor aflate in domeniul public al statului, din administrarea Bibliotecii Naţionale a Romaniei şi a Ministerului Culturii in administrarea Muzeului Naţional de Arta Contemporana a Romaniei
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.     HOTARÂRE pentru aprobarea masurilor privind derularea programului naţional Cantus Mundi, gestionat de Corul Naţional de Camera ”Madrigal”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza, in cadrul Corului Naţional de Camera „Madrigal”, a departamentului „Cantus Mundi”, al carui scop este integrarea sociala a copiilor prin activitatea corala.
16.     HOTARÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri, in domeniul public al judeţului Bistriţa-Nasaud şi in administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Nasaud
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului, prevazut in Bugetul de stat pe anul 2014, pentru unitaţi administrativ-teritoriale afectate de calamitaţi naturale produse de inundaţii
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba alocarea sumei de 169.361 mii lei pentru remedierea pagubelor produse de inundaţii in judeţele Argeş, Botoşani, Buzau, Caraş-Severin, Constanţa, Covasna, Damboviţa, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Prahova, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Valcea şi Vrancea.
18.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014.
Aceasta Hotarare a fost aprobata.
19.     HOTARÂRE privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale.
Prin aceasta Hotarare se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.500 mii lei pentru finantarea Festivalului National de Teatru organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2014. Totodata, se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 80 mii lei pentru finantarea turneului desfasurat de corul de copii „Theotokos” in Japonia.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Jersey privind schimbul de informaţii in domeniul fiscal
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Subscrierea suplimentara de catre Romania a acţiunilor nealocate in cadrul creşterii selective de capital a Corporaţiei Financiare Internaţionale (IFC)
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune ca Romania sa nu subscrie pentru acţiunile suplimentare in cadrul IFC, intrucat influenţa subscrierii pentru aceste acţiuni ar fi neglijabila.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Memorandumului de Implementare: “Aranjamente intre statele membre implicate in Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2014-2020” de catre Guvernul Romaniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii de catre Romania a Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 precum şi aprobarea semnarii Acordului intre Statele Membre şi Autoritatea de Management privind implementarea acestuia
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii, de catre Romania, a Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Republica Serbia 2014-2020, precum şi aprobarea semnarii scrisorii de angajament, in vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeana şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice sa realizeze modificarile solicitate in urma procesului de negociere cu Comisia Europeana şi sa retransmita documentul catre Comisia Europeana
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea competenţei Comitetului interministerial pentru identificarea soluţiilor de reorganizare şi relansare a activitaţilor desfaşurate de catre Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino”
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a luat act de aceasta Informare. Pana la aceasta data, au fost constituite Comisia tehnica centrala şi Biroul Electoral Central, care au emis primele hotarari. Bugetul alocat alegerilor pentru Preşedintele Romaniei este de 192.400 mii lei.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de incalcare a unor norme de convieţuire sociala, a ordinii şi liniştii publice”, iniţiata de domnul senator PSD Darius-Bogdan Valcov şi un grup de parlamentari PSD, PNL (Bp. 99/2014)
Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege privind stabilirea unor masuri pentru buna desfaşurare a alegerilor şi a referendumului din Romania”, iniţiata de domnul deputat PD-L Cristian Constantin Roman şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor Parlamentare ale PD-L, PNL, UMDR, PP-DD, Minoritaţi Naţionale şi Independenţi (Bp. 68/2014)
Aviz nefavorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”,  iniţiata de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu  şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor Parlamentare ale PSD şi PNL (Bp. 88/2014)
Aviz nefavorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege pentru modificarea şi completarea Legii 46/2008 – Codul Silvic” iniţiata de domnul deputat PSD Ion Calin şi un grup de deputaţi aparţinand Grupului Parlamentar al PSD (Bp. 155/2014, L 360/2014)
Aviz nefavorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Legea pentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autoritaţilor administraţiei publice locale”, iniţiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 216/2014)
Aviz nefavorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “Lege privind modificarea şi completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006”, iniţiata de domnul deputat Cornel Itu impreuna cu un grup de parlamentari – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 144/2014)
Aviz nefavorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata “ Legea pentru modificarea art. 19 şi art. 47 din Legea 14/2003 a partidelor politice”, iniţiata de doamna senator PD-L Maria-Andreea Paul impreuna cu un grup de parlamentari aparţinand grupurilor parlamentare al PD-L, PP-DD, PNL, independenţi (Bp. 106/2014)
Aviz nefavorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru desemnarea activului funcţional al societaţii comerciale Fortus SA Iaşi unitate stategica de importanţa naţionala şi suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice din fondul de rezerva bugetara al Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014”, iniţiata de domnul deputat PD-L Petru Movila (Bp. 138/2014)
Aviz nefavorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal”, iniţiata de domnul senator Darius-Bogdan Valcov şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor parlamentare ale PSD (Bp. 66/2014)
Aviz nefavorabil.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind modificarea şi completare Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, iniţiaţa de domnul senator PNL Sebastian Grapa (Bp. 213/2014)
Aviz nefavorabil.
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind modificarea şi completare Legii 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritaţilor şi instituţiile publice”, iniţiata de domnii senatori PNL Dobra Dorin-Mircea şi Obreja Marius –Lucian impreuna cu un grup de parlamentari din grupurile parlamentare ale PNL şi PSD (Bp. 83/2014)
Aviz nefavorabil.
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat ”Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori”, iniţiata de doamna deputat Ana Birchall şi un grup de parlamentari aparţinand grupurilor  parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, PC, UNPR, Minoritaţilor Naţionale (Bp.48/2014, Plx. 345/2014)
Aviz favorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.