Acte normative la Sedinta de Guvern din 18 decembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.12.2013 20:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 18 decembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE SI ORDONANTE DE URGENTA

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul  Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice  administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Prin actul normativ adoptat de Guvern se aproba scoaterea de la ANRSPS (Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale), cu titlu de imprumut, pana la data de 31 octombrie 2014, a unor cantitati de carbune energetic si pacura pentru operatori economici producatori de energie electrica pentru Sistemul Electroenergetic National si de energie termica, precum si/sau de energie termica pentru populatie, aflati sub autoritatea Departamentului pentru Energie sau in administratia Consiliilor judetene sau locale.
Actul normativ adoptat de Guvern mai reglementeaza:
•    Indicii de corectie pentru drepturile de pensie ale unor persoane care s-au pensionat, dupa cum urmeaza: 1,12 pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 si 1,17 pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis intre 1 ianuarie 2012 si 22 ianuarie 2013.
•    Asigurarea cadrului legal care sa permita suplimentarea surselor de finantare a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat in anul 2013 pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii;
•    Modificarea OUG nr.4/2009 in sensul largirii sferei actelor care pot fi executate de la capitolul de despagubiri civile prin adaugarea la hotararile judecatoresti pronuntate in sistemele judiciare nationale si pe acelea pronuntate de tribunale sau curti arbitrale, nationale sau internationale. Modificarea este necesara si urgenta intrucat statul roman a fost condamnat de catre astfel de instante la plata unor despagubiri in cuantum insemnat, purtatoare de dobanzi extrem de mari;
•    Compensarea de drept a obligatiilor de plata ale statului roman, rezultate din hotarari judecatoresti/arbitrale, pronuntate de instantele nationale sau internationale, cu obligatiile creditorilor sau cesionarilor acestora fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.
Ordonanta de Urgenta modifica si completeaza OUG nr.99/2006, dupa cum urmeaza:
•    Introducerea de prevederi referitoare la o guvernanta corporativa eficace in cadrul institutiilor de credit, menita sa contribuie la evitarea asumarii de riscuri excesive
•    Introducerea unor prevederi privind obligatia institutiilor de credit de a dispune de fonduri proprii care sa acopere amortizoarele de capital destinate managementului riscului sistemic
•    Introducerea de prevederi referitoare la detalierea procesului de supraveghere prudentiala in privinta institutiilor de credit pe care BNR le supravegheaza
•    Introducerea de prevederi referitoare la detalierea masurilor preventive necesare protejarii impotriva instabilitatii financiare, pe care BNR, ca autoritate competenta din statul membru gazda, le poate lua in situatii de urgenta, in cazul regimului aplicabil sucursalelor infiintate pe teritoriul Romaniei de institutii de credit din alte state membre
•    Prevederea in clar a competentei BNR in ceea ce priveste rezolutia institutiilor de credit si statuarea cu privire la existenta unei delimitari clare intre exercitarea atributiilor privind rezolutia, fata de atributiile privind supravegherea prudentiala
De asemenea, actul normativ creeaza cadrul legal pentru acordarea sumei de 80.000 mii lei in vederea finantarii proiectelor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane euro acordat de Romania Republicii Moldova.
3.    ORDONANTA DE URGENTA pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative
Prin actul normativ sunt reglementate o serie de masuri, dintre care mentionam:
•    Aplicarea sistemului TVA la incasare devine optionala
•    Legea nr.148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice se abroga.
•    Prin actul normativ adoptat de Guvern se amana aplicarea accizei de 7 eurocenti/litru de combustibil pana la 31 martie 2014.
4.    ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Legii 41 / 1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune
Actul normativ reglementeaza situatia foarte putin probabila in care plenul camerelor reunite ale Parlamentului nu se va intruni, vineri 20 decembrie 2013 in cvorum legal, pentru desemnarea directorului general al Societatii Romane de Televiziune. In aceasta situatie conform prezentei Ordonante birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor numesc un director general interimar pentru o perioada de 60 de zile. Pe perioada interimatului directorul general interimar indeplineste doar acte de administrare curenta a activitatii societatii.
5.    ORDONANTA DE URGENTA privind prorogarea unor termene prevazute la art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor masuri cu privire la vanzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” SA si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.31/2004 privind unele masuri pentru derularea procesului de privatizare a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud” SA Bucuresti si a Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord” SA Targu Mures, precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si a termenelor prevazute la alin.(2) si (4) ale art.6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova”- SA si „Electrica Oltenia” – SA
Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern proroga termenul prevazut la litera a), punctul 18, art.2 din OUG nr 116/2011 de la data de 31 decembrie 2013 pana la data de 31 decembrie 2014. 

II.    HOTARARI

1. HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma totala de 236.000 lei pentru un numar total de 32 de familii care se afla in situatie de necesitate, cauzata de explozia produsa in data de 1 octombrie 2013 intr-un bloc de locuinte din municipiul Resita, judetul Caras-Severin.
2.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08
Prin Hotararea adoptata de Guvern se actualizeaza legislatia romaneasca in conformitate cu clasificarea internationala ISCO 08. Astfel, se introduc reglementari prin care se expliciteaza structura COR, prin care se fac precizari metodologice privind grupa majora 0, si, de asemenea, se introduc 4 grupe de baza noi in domeniul educatiei si anume: „3414 Personal didactic in invatamantul primar”, „3415 Personal didactic in invatamantul prescolar”, „3416 Instructori si asimilati din invatamant”, „3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare”.
3.    HOTARARE privind modificarea art.2 din Hotararea Guvernului
nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor si suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reglementeaza:
•    Completarea art.2 din HG nr.186/2009 astfel incat sumele aferente platilor Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor se suporta din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate;
•    Alocarea  sumei de 12.500 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevazute in bugetul MS pentru decontarea la farmacii a medicamentelor compensate in cuantum de 90% pentru pensionarii cu pensii de pana la 700 lei/luna, astfel incat la finele lunii decembrie sa nu se inregistreze arierate.
4.    HOTARARE pentru completarea si modificarea Hotararii Guvernului nr.475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se prelungeste durata Planului national II prevazut de HG nr.475/2007 pana la data de 30 iunie 2014. 
5.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
In perspectiva aplicarii de la 1 ianuarie 2014 a obligatiei de a introduce pe piata benzina cu un continut de biocarburant de minim 6% in volum si pentru a nu genera un impact negativ asupra producatorilor de biocarburanti, asigurand in acelasi timp si o alternativa viabila de alimentare cu carburanti pentru detinatorii de autovehicule a caror functionare nu este compatibila cu E10, actul normativ reglementeaza, concomitent cu mentinerea pe piata a benzinei conforme E5 si introducerea pe piata a benzinei si motorinei cu un continut de biocarburant de minim 4,5% in volum. De asemenea, se prelungeste data pana la care furnizorii de carburanti au obligatia de a introduce pe piata benzina cu un continut de oxigen de maxim 2,7% si cu un continut de etanol de maxim 5% de la 1 ianuarie 2014 pana la 1 ianuarie 2019.
6.    HOTARARE pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene
Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza situatia aparuta in urma inchirierii unui nou sediu pentru MFE, in sensul asigurarii pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor.
7.    HOTARARE pentru  modificarea Hotararii Guvernului nr.183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii
Prin Hotararea adoptata de Guvern se reglementeaza utilizarea, de catre Inspectia Judiciara din cadrul CSM, a veniturilor realizate din taxele de participare la diverse concursuri sau examene pentru plata cheltuielilor care deriva din organizarea concursurilor sau examenelor.
8.    HOTARARE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului Centrului Cultural, semnat la Bucuresti, la 25 noiembrie 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARARE pentru stabilirea nivelului total al compensatiilor banesti, a criteriilor si metodologiei de evaluare a pagubelor, precum si a modalitatilor  concrete de stabilire si plata a cuantumului compensatiei pentru fiecare salariat al  Ambasadei Romaniei la Tripoli afectat de conflictul intern armat
Hotararea adoptata de Guvern stabileste criteriile de evaluare a pagubelor si de stabilire a cuantumului compensatiei pentru fiecare salariat afectat al Ambasadei Romaniei la Tripoli. O evaluare prealabila initiala a stabilit nivelul total al compensatiilor la suma de 19.900 dolari SUA.
10.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informationala la titlul "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata  unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se asigura fondurile necesare pentru plata unui procent de 2,5% din sumele de natura salariala rezultate din hotarari judecatoresti conform OUG 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii. Prin aceasta Hotarare se suplimenteaza bugetul MSI pe anul 2013 cu suma de 36 mii lei pentru plata acestor titluri executorii.
11.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Actul normativ suplimenteaza bugetul Curtii de Conturi pe anul 2013 la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.700 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr.71/2009.
12.    HOTARARE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
13.    HOTARARE pentru aprobarea Structurii organizatorice si Statutului Academiei de Stiinte Militare
Actul normativ reglementeaza:
•    Numarul maxim de membri ai Academiei de Stiinte Militare
•    Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor titulari si corespondenti, precum si drepturile si indatoririle acestora
•    Atributiile Consiliului stiintific si ale presedintelui
•    Organizarea si functionarea ASM precum si atributiile si responsabilitatile celor 3 sectii stiintifice pe care le are in structura.
14.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Ciolpani, judetul Ilfov
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
15.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Tufeni, judetul Olt
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
16.    HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Valea Calugareasca,  judetul Prahova
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
17.     HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Aninoasa, judetul Dambovita
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
18.     HOTARARE privind aprobarea stemei orasului Nadlac, judetul Arad
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
19.     HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Cotofenii din Fata, judetul Dolj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
20.     HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Fundeni, judetul Calarasi
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
21.     HOTARARE privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea
Hotararea adoptata de Guvern aproba Hotararea Consiliului Local Odobesti prin care se propune desfiintarea unitatii sanitare publice cu paturi Spitalul Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea.
22.    HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2013.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Astfel, prin suplimentarea bugetului ministerului se va evita: debransarea de la utilitati, marirea cheltuielilor cu costurile aferente debransarii, punerea in incapacitate a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor de a-si desfasura activitatea.
23.    HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul National de Dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru judetul Iasi.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare, prin care se aloca 8000 mii lei pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi-extras din SF, in vederea executarii partiale a obiectivului Modernizare Modulul 1-Etapa Intermediara-pista 2400 m”.
24.     HOTARARE privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se infiinteaza AADR ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului pentru Societatea Informationala, si se finanteaza integral din venituri proprii prin fuziunea Centrului National de Management al Societatii Informationale, Centrului National ”Romania Digitala” si Centrului National de Supercomputing.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Ministerului Educatiei Nationale in calitate de  Autoritate Nationala pentru Programul Uniunii Europene in domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului si sportului - Erasmus+ si a Agentiei Nationale pentru programe Comunitare in domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, in calitate de  Agentie nationala pentru programul Erasmus +(2014+2020)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului de colaborare in
domeniile stiintei, educatiei, culturii, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Austria pentru anii 2013-2017
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere privind consultarile politice bilaterale intre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si  Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru initierea de negocieri in vederea incheierii unui acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Insulelor Virgine Britanice privind schimbul de informatii in domeniul fiscal
Guvernul a aprobat acest Memorandum. 
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Memorandumului de intelegere intre Ministerul Transporturilor din Romania si Ministerul Transporturilor din Republica Populara Chineza privind elaborarea unui studiu de fezabilitate.
Guvernul a aprobat acest Memorandum. 

IV. PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind infiintarea Consiliului National pentru Prevenirea si Combaterea Torturii”,  initiata de doamna senator UDMR Biró Rozalia Ibolya si un grup de senatori –  Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Plx. 423/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, initiata de domnul deputat PSD Catalin Marian Radulescu si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD (Bp. 612/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru protejarea rezervei de gaze naturale a Romaniei si interzicerea exploatarii resurselor naturale prin metode neconventionale care pericliteaza siguranta mediului”, initiata de domnul senator Sebastian Grapa – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 581/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat”, initiata de domnul deputat UDMR Szabó Ödön si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale UDMR, PD-L, PP-DD, PNL, Minoritatilor Nationale (Bp. 637/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii”, initiata de doamna deputat Camelia-Margareta Bogdanici – Grupul parlamentar al PDL (Bp 610/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru interzicerea manifestarilor si organizatiilor de tip extremist, initiata de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 558/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura”, initiata de domnul deputat PSD Vasile Mocanu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, PP-DD (Bp 615/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 226/29.11.2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961”, initiata de domnul deputat PNL Nechita Adrian Oros si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp 640/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului”, initiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 570/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, initiata de doamna deputat Alina Gorghiu apartinand Grupului parlamentar al PNL (Bp. 557/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, initiata de domnul deputat Cornel Itu si alti 12 deputati PSD si 1 PNL (Bp. 608/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, initiata de 11 senatori apartinand Grupului parlamentar al PP-DD (Bp 447/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii Farmaciei nr.266/2008, republicata, initiata de domnul deputat Petru Movila apartinand Grupului parlamentar al PDL (Bp. 542/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, initiata de domnul deputat Daniel Oajdea apartinand Grupului parlamentar al PP-DD (Bp. 549/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul senator PP-DD Ioan Iovescu (Bp. 683/2013)
AVIZ  NEFAVORABIL
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, initiata de domnii senatori Ion Luchian, Popa Florian si Boeriu Valeriu-Victor - PNL si alti 18  parlamentari PNL, PSD, UDMR (Bp. 445/2013)
AVIZ  FAVORABIL
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului Propunerea legislativa intitulata „Lege pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declararii Independentei Romaniei”, initiata de domnul deputat Gigel Stirbu si de un grup de deputati – PNL, PP-DD (L. 430/2013).
AVIZ  FAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.