Acte normative la sedinta de Guvern din 18 iunie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 19.06.2014 17:36 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative incluse pe agenda sedintei de guvern din 18 iunie 2014:

I.PROIECTE DE LEGE

– se trimit catre Parlament
1.PROIECT DE LEGE PENTRU ADERAREA ROMÂNIEI LA TRATATUL INTRE REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZA, REPUBLICA ITALIANA, REGATUL TARILOR DE JOS SI REPUBLICA PORTUGHEZA PRIVIND CREAREA FORTEI DE JANDARMERIE EUROPEANA, EUROGENDFOR, SEMNAT LA VELSEN LA 18 OCTOMBRIE 2007
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege.
2.PROIECT DE LEGE pentru acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie
Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Intrarea in vigoare a acestui act normativ ar aduce Romania in randul majoritaţii ţarilor Uniunii Europene, ţari care au acceptat, deja, jurisdicţia obligatorie a CIJ.
3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, precum si pentru modificarea Legii nr. 104/2008 pentru prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc
Proiectul de Lege adoptat de Guvern aduce modificari substanţiale legislaţiei naţionale in domeniu printr-o raportare clara la prevederile Codului Mondial Anti-Doping, o norma internaţionala ce va intra in vigoare la 1 ianuarie 2015.
4.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior
Proiectul de Lege adoptat de Guvern stabileşte preţul mediu de vanzare al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la 101 lei/mc, acesta fiind egal cu preţul mediu realizat la vanzarile de masa lemnoasa pe picior rezultat din datele comunicate de INS, fapt care va determina creşterea corespunzatoare a taxelor, garanţiilor, redevenţei, despagubirilor şi, respectiv, a compensaţiilor pentru proprietari.
5.PROIECT DE LEGE pentru modificarea  Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Reglementarile din Proiectul de Lege adoptat de Guvern prevad diminuarea cotelor platite de angajatori, in funcţie de condiţiile de munca, pentru contribuţia de asigurari sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat dupa cum urmeaza:
- 15,8% pentru condiţii normale de munca,
- 20,8% pentru condiţii deosebite de munca,
- 25,8% pentru condiţii speciale de munca şi pentru alte condiţii de munca.

II.ORDONANTE DE URGENTA

1.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscale
Masurile principale stabilite de Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern sunt:
- se reglementeaza o excepţie in privinţa obligaţiei de desemnare a unui imputernicit de catre contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal in Romania.
- se reglementeaza posibilitatea emiterii şi comunicarii actelor administrative fiscale şi in forma electronica.
- se reglementeaza posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizand mijloacele de transmitere la distanţa.
- se reglementeaza regulile care stabilesc aceste posibilitaţi şi condiţiile in care se realizeaza.
- se reglementeaza posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv in format electronic, la solicitarea altor autoritaţi publice, documentele privind situaţia fiscala a unui contribuabil.
- creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF se includ in sfera de aplicare a eşalonarii de plata, astfel incat vor constitui obiect al eşalonarii toate obligaţiile de plata existente in evidenţa organului fiscal.
- se reglementeaza situaţiile in care contribuabilul solicita inlocuirea sau redimensionarea garanţiei.
- se anuleaza impozitul pe venitul agricol, proporţional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfaşurat in anul 2013 activitaţi agricole şi care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi.
2.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern pune in concordanţa prevederile Legii nr. 289/2002, privind perdelele forestiere de protecţie, cu prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in ceea ce priveşte termenul pentru exprimarea in scris a acordului de catre titularii dreptului de proprietate pe ale caror terenuri se infiinţeaza perdele forestiere de protecţie. Acest termen este de 20 de zile de la data notificarii. De asemenea, actul normativ mai prevede ca toate masuratorile topografice in acest scop sa fie executate de catre Regia Naţionala a Padurilor.
3.ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern, Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit se reorganizeaza in Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale care va avea ca principala atribuţie implementarea tehnica şi financiara  a FEADR prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2014-2020.
4.ORDONANTA DE URGENTA pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport, in baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
5.ORDONANTA DE URGENTA privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantitati de carburanti si acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii, precum si stabilirea regimului taxei pe valoare adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
6. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.

III. HOTARÂRI

HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 371.000 lei, ca ajutoare de urgenţa, pentru un numar total de 154 de familii şi persoane singure, care se afla in situaţii de necesitate cauzate in principal de incendii, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot duce la riscul de excluziune sociala.
HOTARÂRE pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chisinau la 31 martie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza cadrul legal pentru vanzarea a 426 de locuinţe care vor putea fi astfel cumparate de catre chiriaşi.
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judetului     Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
HOTARÂRE pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice romano-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza cadrul legal pentru intarirea cooperarii romano-ungare in domeniul protecţiei mediului.
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti ''Metrorex'' -S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al Societaţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” SA.. Veniturile totale estimate se ridica la 604.388,71 mii lei, iar cheltuielile totale la 670.910,23 mii lei.
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta  aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – SA Constanţa. Veniturile totale estimate se ridica la 297.118 mii lei, iar cheltuielile totale la 258.859 mii lei.
HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unui proiect cultural
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii cu suma de 100 mii lei pentru finanţarea participarii Orchestrei Romane de Tineret la Festivalul Young Euro Classic de la Berlin, care va avea loc intre 20 şi 30 iunie 2014.
HOTARÂRE pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate si afectate unor destinatii de interes public
Prin adoptarea acestei Hotarari, Guvernul Romaniei aduce la indeplinire o obligaţie stabilita prin Decizia nr. 7244/14.11.2013, pronunţata de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se Suplimenteaza bugetul Curţii de Conturi pe anul 2014 cu suma de 5.447 mii lei pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenţa OUG nr. 71/2009.
HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al Societaţii Comerciale ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A. Veniturile totale estimate se ridica la 5.005.539 mii lei, iar cheltuielile totale la 4.968.659 mii lei.

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor si semnarea Acordului intre
Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul securitatii si ordinii publice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnarii Declaratiei Ministeriale dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice din Romania si Ministerul Locuintelor si Constructiilor din Israel
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul statului Israel privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
-Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice sau pentru o persoana desemnata de acesta, pentru semnarea
Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.MEMORANDUM cu tema: Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul statului Israel privind cooperarea bilaterala in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice si industriale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.MEMORANDUM cu tema: Protocol intre Ministerul roman al Muncii, Familiei, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE SI MINISTERUL DE INTERNE AL STATULUI ISRAEL PRIVIND RECRUTAREA DE MUNCITORI ROMÂNI PENTRU LUCRARI TEMPORARE IN DOMENIUL  CONSTRUCTIILOR IN STATUL ISRAEL
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.MEMORANDUM cu tema: Declaratia comuna intre Ministerul Muncii, Familiei, PROTECTIEI  SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE DIN ROMÂNIA SI MINISTERUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE AL STATULUI ISRAEL
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Liban privind cooperarea in domeniul militar
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru amendarea Intelegerii de securitate intre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind protectia informatiilor clasificate din domeniul apararii, semnata la Bucuresti, la 10 noiembrie 2009
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.MEMORANDUM cu tema:
1.Aprobarea initierii demersurilor vizand participarea Romaniei, prin MAI, in CALITATE DE "NATIUNE SPONSOR" LA CENTRUL DE EXCELENTA NATO PENTRU OPERATII DE STABILITATE (NATO SP COE), VICENZA, ITALIA
2. Aprobarea negocierii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Apararii al REPUBLICII ITALIENE, AUTORITATILE NATIONALE ALE STATELOR SPONSOR SI COMANDAMENTUL SUPREM ALIAT PENTRU TRANSFORMARE REFERITOR LA RELATIA FUNCTIONALA PRIVIND CENTRUL DE
Excelenta NATO pentru operatii de stabilitate (NATO SP COE) si a Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Apararii al Republicii Italiene si autoritatile nationale ale statelor sponsor referitor la organizarea, administrarea si functionarea Centrului de Excelenta NATO pentru Operatii de stabilitate (NATO SP COE) GUVERNUL A APROBAT ACEST MEMORANDUM.
10.MEMORANDUM cu tema: Semnarea si aplicarea provizorie de catre Romania a ACORDULUI DE ASOCIERE INTRE UNIUNEA EUROPEANA SI COMUNITATEA EUROPEANA A ENERGIEI ATOMICE SI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE O PARTE, SI UCRAINA, PE DE ALTA PARTE, IN CEEA CE PRIVESTE TITLURILE III, IV, V, VI SI VII PRECUM SI ANEXELE I-XLIV SI PROTOCOALELE I-III
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
11.MEMORANDUM cu Tema: Aprobarea celei de a doua versiuni oficiale a Acordului de Parteneriat 2014-2020
Guvernul a aprobat acest Memorandum

V. PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE AL GUVERNULUI REFERITOR LA PROPUNEREA LEGISLATIVA INTITULATA „LEGE PENTRU ABROGAREA ART. 4 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 247/2005 PRIVIND REFORMA IN DOMENIUL PROPRIETATII SI JUSTITIEI, PRECUM SI UNELE MASURI ADIACENTE”, INITIATA DE DOMNUL DEPUTAT ILIUTA VASILE APARTINÂND GRUPULUI PARLAMENTAR AL PD-L (BP. 69/2014)
Aviz nefavorabil.
2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru stimularea infiintarii microintreprinderilor de catre cetatenii romani cu REZIDENTA INTR-O TARA STRAINA, CARE ISI STABILESC REZIDENTA PE TERITORIUL ROMÂNIEI”, INITIATA DE DOAMNA DEPUTAT PNL MARIA GRECEA SI UN GRUP DE PARLAMENTARI APARTINÂND GRUPURILOR PARLAMENTARE ALE PSD, PNL, PP-DD, PD-L, PC, INDEPENDENT (BP. 857/2013)
Aviz nefavorabil.
3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare si folosire a steagurilor UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE", INITIATA DE DOMNUL DEPUTAT PSD MARIAN NEACSU SI UN GRUP DE DEPUTATI APARTINÂND GRUPULUI PARLAMENTAR AL PSD (BP. 227/2014)
Aviz favorabil.
4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind schimbarea denumirii satului Racarii de Jos, comuna Bradesti, judetul Dolj, in Racari, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul deputat  PSD Valeriu Stefan Zgonea impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PDL, Minoritati Nationale (Plx. 182/2014, Bp 310/2014)
Aviz favorabil.
5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din randul aparatului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, din randul personalului diplomatic si consular, din randul functionarilor publici parlamentari, din randul deputatilor si senatorilor, din randul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila si din CADRUL CURTII DE CONTURI”, INITIATA DE DOMNUL DEPUTAT PSD ANGHEL STANCIU SI UN GRUP DE DEPUTATI APARTINÂND GRUPULUI PARLAMENTAR AL PSD, PRECUM SI LA AMENDAMENTELE COMISIEI PENTRU MUNCA, FAMILIE SI PROTECTIE SOCIALA A SENATULUI (BP.861/2013)
Aviz nefavorabil.
6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind statutul artistului”, initiata de doamna deputat PP-DD Liliana Minca impreuna cu un grup de deputati PP-DD (Bp. 862/2013)
Aviz nefavorabil.
7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la forma amendata de Comisia pentru drepturile omului, culte si minoritati si Comisia juridica, de disciplina, imunitati si validari ale Senatului a proiectului de lege intitulat „Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Prevenirea si Combaterea Torturii”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de doamna senator UDMR Biró Rozalia Ibolya si un grup de senatori – Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PDL, PPDD (Plx. 423/2013, L 118/2014)
Punctul de vedere a fost amanat.
8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestarii unei activitaţi in folosul comunitaţii”, initiata de domnul senator PSD Darius-Bogdan Valcov si de un grup de parlamentari PSD si PNL (Bp.98/2014)
Aviz nefavorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.