ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 18 mai 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.05.2017 18:32 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 18 mai 2017:

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECTUL LEGII prevenţiei
 
II.            ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000
 
III.         HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
2.    HOTARÂRE privind desfiintarea Centrului de Sanatate Baltesti-judetul Prahova
3.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.23 la Hotararea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau
4.    HOTARÂRE privind stabilirea uniformei, siglei, insignei si documentelor de legitimare pentru personalul militar al Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne
5.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, precum si trecerea acestuia in domeniul public al comunei Teremia Mare, judetul Timis
6.    HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
7.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si trecerea unei constructii din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unitati subordonate
8.    HOTARÂRE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de catre domnul Cotarcea Ionuţ
9.    HOTARÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare in condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de catre domnul Ioniţa Radu George
10.HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale pe teritoriul Romaniei
11.HOTARÂRE privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi libera
12.HOTARÂRE privind abrogarea Hotararii Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului
13.HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
14.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune ''CNCIR'', aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
15.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si a centrelor judetene din subordinea acesteia
16.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Autoritatea Nationala Fitosanitara, precum si trecerea unor bunuri imobile inregistrate in anexa nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, in conditiile legii
17.HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'', institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor-Regia Nationala a Padurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluarii
19.HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Arges, Covasna, Constanta, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timis, Gorj, Tulcea, Buzau si municipiul Bucuresti
20.HOTARÂRE privind inscrierea unui imobil situat in comuna Moroeni, jud.Dambovita, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru trecerea unei parti din acesta, constituita din constructii, din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora
21.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat in domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Romane
22.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale ''Administratia Porturilor Maritime''-S.A Constanta aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
23.HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sanataţii
24.HOTARÂRE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitaţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017
25.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popauţi şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
26.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof-Targu Secuiesc şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
27.HOTARÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura şi Vinificaţie Bujoru şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
28.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societaţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”-S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
29.HOTARÂRE pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrarilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţa multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic şi care prezinta pericol public
30. HOTARÂRE privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.
 
IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere in domeniul investitiilor intre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat din Romania si Ministerul Investitiilor si Cooperarii Internationale si aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere si Cooperare in domeniul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, intre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat din Romania si Ministerul Industriei, Comertului si Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Republica Araba Egipt, in cadrul lucrarilor celei de-a II-a sesiuni a Comitetului mixt guvernamental romano-egiptean de cooperare economica, stiintifica si tehnica
2.    MEMORANDUM cu tema: Activarea Potentialului Economic al Sectoarelor Culturale si Creative din Romania
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui amendament la Conventia cadru privind protejarea si dezvoltarea durabila a Carpatilor
4.    MEMORANDUM cu tema: Infiintarea Comitetului interministerial de urgenta pentru solutionarea disfunctionalitatilor programului National de Vaccinare si asigurarea aprovizionarii la timp cu vaccinurile necesre PNV si campaniei de vaccinare antigripala pentru sezonul 2017-2018
 
V.             NOTE

1.       NOTA privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de Comisia Europeana impotriva Romaniei
 
VI.          INFORMARI

1.    Informare privind crearea Parcului Stiintific si Tehnologic ''Laser Valley-Land of Lights'' la Magurele, in jurul Centrului de cercetare Extreme Light infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP) al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara ''Horia Hulubei''
2.    Informare privind stadiul pregatirii alegerilor locale partiale din data de 11 iunie 2017
 
VII.       PUNCTE DE VEDERE
1.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de lege initiate de guvernele anterioare aflate in procedura parlamentara la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile initiatoare
2.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor propuneri legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, initiata de domnul deputat PSD Marius Constantin Budai impreuna cu un grup de parlamentari PSD, ALDE, UDMR si Minoritati (Bp. 66/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, initiata de doamna deputat PSD Mihaela Hunca impreuna cu un grup de parlamentari PSD, UDMR, ALDE, Minoritati nationale (Plx. 161/2017)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, initiata de domnul deputat USR Cosmin Vlad Segiu impreuna cu un grup de parlamentari USR (Bp.84/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 190 si 190¹ din legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, initiata de domnul deputat PSD Tudor Ciuhodaru (Bp.39/2017)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, initiata de domnul senator UDMR Derzsi Akos impreuna cu un grup de parlamentari UDMR (Bp.92/2017)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind unele masuri in domeniul protectiei apelor, initiata de domnul deputat PSD Ion-Marcel Ciolacu si un grup de parlamentari PSD (Bp.111/2017)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, initiata de domnul deputat PSD Liviu-Nicolae Dragnea si un grup de parlamentari PSD, ALDE (Bp.164/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.