Acte normative la sedinta de Guvern din 18 mai. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 18.05.2016 19:01 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiecte şi acte normative adoptate in şedinţa Guvernului Romaniei din 18.05.2016

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din Romania

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

II. ORDONANŢE DE URGENŢA

3. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

III. HOTARÂRI

4. HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului 'Prima casa'

5. HOTARÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, in perioada 7-8 iulie 2016, a celei de a XX-a Adunari Generale a Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale, in contextul asigurarii de catre Romania a Preşedinţiei organizaţiei, pentru mandatul iulie 2015-iulie 2016

6. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenţa familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

7. HOTARÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializarilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de invaţamant superior pentru anul universitar 2016-2017

8. HOTARÂRE privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plaţi directe a masurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa interna şi in ţarile terţe, a masurii de promovare a vinurilor, precum şi pentru masuri de piaţa şi intervenţie in agricultura

9. HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 'Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570', judeţul Olt

10. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţa voluntare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1579/2005

11. HOTARÂRE pentru aprobarea plaţii cotizaţiei anuale de participare a Ministerului Justiţiei la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 01.07.2015-30.06.2016

12. HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei parţi din acesta din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din funcţiune şi demolarii

13. HOTARÂRE privind includerea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia in administrarea Ministerului Public — Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara

14. HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice — Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala — Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, in domeniul public al Municipiului Campia Turzii, judeţul Cluj

15. HOTARÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventator ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice — Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Cluj—Napoca, in domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş

16. HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Administraţiei Naţionale 'Apele Romane' — Administraţia Bazinala de Apa Crişuri, instituţie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii

17. HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Romane'', instituţie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Padurilor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din funcţiune, casarii şi valorificarii, dupa caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. HOTARÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTARÂRE privind acţiunea ''Dezvelirea şi sfinţirea Monumentului intitulat ''ARIPI'' ridicat in memoria luptatorilor din rezistenţa anticomunista 1945-1989'' şi aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfaşurarea acesteia in Bucureşti in cursul trimestrului II al anului 2016

20. HOTARÂRE privind acordarea de ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor

IV. BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

21.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale 'Administraţia Porturilor Maritime' — S.A. Constanţa aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

22. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societaţii Naţionale 'Aeroportul Internaţional Traian Vuia-Timişoara' — S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

V. MEMORANDUMURI

23. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de catre Romania a Acordului de parteneriat economic (APE) intre Uniunea Europeana şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele Comunitaţii de Dezvoltare Sud-Africane (SADC), pe de alta parte

24. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Dragoş DOROş, Preşedinte cu rang de secretar de stat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, in calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare

25. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Claudiu Vrinceanu, secretar de stat, in calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare S.A

26. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea incheierii unui Acord prin schimb de note verbale intre Guvernul Romaniei şi Organizaţia Mondiala a Turismului (OMT) pentru organizarea unei conferinţe privind managementul integrat al calitaţii in destinaţii turistice: o cheie pentru competitivitate

27. MEMORANDUM cu tema: Organizarea Olimpiadei Internaţionale de Matematica, in anul 2018, la Cluj-Napoca

28. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2016—2018

29. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea masurii ajutorului de minimis pentru ''Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional'' pentru anul 2016, sub forma de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, in politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

30. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea masurii ajutorului de minimis pentru Programul privind ''reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu''.

VI. NOTE

31. NOTA referitoare la activitatea InvestRomania februarie-mai 2016.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.