Acte normative la sedinta de Guvern din 19 august. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.08.2014 18:48 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 19 august::

I.    PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite in procedura de urgenta catre Parlament

1.    PROIECT DE LEGE privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii
Proiectul de lege adoptat de Guvern propune scutirea de la plata debitelor generate de interpretari neunitare ale prevederilor legislaţiei din domeniul asigurarilor sociale şi pensiilor pentru toţi pensionarii aflaţi in evidenţa sistemului unitar de pensii publice la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Proiectul nu are in vedere scutirea de la plata a debitelor care au drept cauza culpa debitorului, materializata in folosirea de catre acesta a unor documente eliberate fara respectarea legii sau declararea unor date neconforme realitaţii care au avut drept urmare stabilirea eronata a pensiei. De asemenea, actul normativ nu vizeaza restituirea sumelor provenite din debitele deja recuperate.
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunara pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
Proiectul de lege adoptat de Guvern propune:
a.    Modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 prin introducerea de reglementari care sa permita parinţilor realizarea unor venituri supuse impozitului in perioada concediului pentru creşterea copiilor de pana la 1500 lei anual, precum şi stabilirea unei modalitaţi de recuperare a eventualelor sume de la beneficiarii care realizeaza venituri peste nivelul menţionat anterior;
b.    Stimularea comportamentului activ pe piaţa muncii al persoanelor beneficiare de indemnizaţie pentru creşterea copilului care, in prezent, nu pot realiza venituri din activitaţi salariale, independente sau agricole pe perioada cat beneficiaza de indemnizaţie;
c.    Amnistierea fiscala a persoanelor beneficiare sau care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent şi pentru care s-au constituit sau urmeaza a se constitui debite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a stabilirii unui cuantum eronat al indemnizaţiei pe baza documentelor prezentate.

Declaratii ale premierului Victor Ponta la inceputul sedintei de guvern


II.    ORDONANŢE

1.    ORDONANŢA pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru ocuparea Forţei de Munca
Guvernul a adoptat acest act normativ. Ordonanţa prevede ca ANOFM este o instituţie de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflata sub autoritatea MMFPSPV. De asemenea, Ordonanţa conţine dispoziţii vizand reglementarea in mod expres a mandatului de membru in structurile de conducere tripartite ale instituţiei şi unitaţilor din subordine.
2.    ORDONANŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”CNI” SA
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitaţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Valcea, Mehedinţi şi Gorj
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat şi acordarea ca ajutor umanitar intern de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru locuitorii afectaţi de inundaţii, urmatoarele produse:
a.    Pentru judeţul Valcea, 20 bucaţi construcţii uşoare din elemente modulate, 40 tone motorina, 40 bucaţi saltele pat, 40 bucaţi paturi şi 80 bucaţi cearşafuri pat, in valoare de 647.000 lei.
b.    Pentru judeţul Mehedinţi, 8 tone motorina, in valoare de 30.400 lei.
c.    Pentru judeţul Gorj, 38,4 tone motorina, in valoare de 146.000 lei.
2.    HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitaţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern urgenţa, cu titlul gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat şi acordarea ca ajutor umanitar intern de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru locuitorii afectaţi de inundaţii din judeţul Olt, urmatoarele produse: 3.000 kg conserve carne porc, 2.000 kg conserve pateu de ficat, 8.208 litri apa minerala, 2.000 bucaţi saltele pat, 4.000 bucaţi cearşafuri pat, 4 tone benzina şi 6 tone motorina, in valoare de 580.000 lei.
3.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Paduri şi Piscicultura din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitaţilor naturale produse in luna iulie 2014 in judeţul Harghita
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MMSC, pentru Departamentul Ape, Paduri şi Piscicultura cu suma de 3.700 mii lei, pentru realizarea in regim de urgenţa a lucrarilor pentru inlaturarea efectelor calamitaţilor naturale produse in luna iulie 2014 in judeţul Harghita.
4.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea si desfasurarea la Bucuresti, in perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al Asociatiei Internationale a Fostilor Detinuti Politici, Deportati si Persecutati Politic.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este suplimentat bugetul Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 cu suma de 49,1 mii lei.
5.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanataţii din Fondul de rezerva bugetara pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Maternitatea Spitalului de Urgenţa Sf. Pantelimon Bucureşti
Acest Proiect de Hotarare a fost amanat pentru urmatoarea sedinta de guvern.
6.    HOTARARE privind donarea unor autovehicule apartinand domeniului privat al statului catre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Guvernul a aprobat aceasta hotarare prin care sunt donate, catre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 15 autovehicule Dacia Duster aflate in proprietatea privata a statului.
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”ROMAERO” S.A aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC ROMAERO SA, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 129.711 mii lei, iar cheltuielile totale la 129.516 mii lei.
8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „AVIOANE”- S.A. CRAIOVA, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Avioane Craiova SA, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 16.444 mii lei, iar cheltuielile totale la 16.444 mii lei.
9.    HOTARÂRE privind aprobarea Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale din Romania şi Ministerul Agriculturii din Republica Irak privind cooperarea in domeniul Agriculturii, semnat la Bucureşti, la data de 22 noiembrie 2013
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.    HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi trecerea unei parţi a acestuia din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti in administrarea Agenţiei de Plaţi şi intervenţie pentru Agricultura Centrul Judeţean Ialomiţa
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Bucureşti S.A, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Electrocentrale Bucureşti SA, pe anul 2014. Veniturile totale estimate se ridica la 2.381.857 mii lei, iar cheltuielile totale la 2.381.857 mii lei.
12.     HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1032/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.     HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitaţilor din subordinea acesteia
Prin Hotararea adoptata de Guvern se specifica explicit ca instituţia se afla in coordonarea ministrului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale. La nivelul ANSVSA se infiinţeaza o structura denumita „Poliţia sanitar-veterinara a animalelor”. De asemenea se reitereaza faptul ca numarul total de posturi in cadrul ANSVSA este de 5.419.
14.     HOTARÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 „Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local” la Hotararea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
Prin Hotararea adoptata de Guvern se coreleaza prevederile Legii nr.185/2013 cu prevederile Anexei nr. 1 la HG nr. 955/2004. In temeiul reglementarilor aduse de actul normativ, autoritaţile administraţiei publice locale vor putea gestiona mai bine problemele publicitaţii stradale, cu impact direct asupra calitaţii mediului construit.
15.     HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.     HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile şi completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „LEA 400 kV de interconexiune Reşiţa (Romania) - Pancevo (Serbia)”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.     HOTARÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” ca fiind de utilitate publica
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.     HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar al unui imobil aflat in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al judeţului Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al judeţului Iaşi, in administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iaşi
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.     HOTARÂRE privind transmiterea unei parţi dintr-un imobil situat in comuna Lereşti, judeţul Argeş, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apararii Naţionale in domeniul public al comunei Lereşti şi in administrarea Consiliului Local al Comunei Lereşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.    HOTARÂRE privind aprobarea Actului aditional nr. 7 la Acordul de concesiune al conductelor magistrale, instalatiilor, echipamentelor si dotarilor aferente Sistemului National de Transport al Gazelor Naturale si a activitatii de operare a Sistemului National de Transport al Gazelor Naturale, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” SA Medias.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Memorandumului de Inţelegere intre Ministerul Justiţiei din Romania şi Ministerul Justiţiei din Regatul Spaniei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de  Inţelegere intre Ministerul Educaţiei Naţionale din Romania şi Fondul pentru Dezvoltare Ştiinţei şi Tehnologiei din Republica Araba Egipt
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Acordului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind modificarea şi completarea Convenţiei Generale intre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din Romania şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri „Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucureşti la 22 august 2008
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de colaborare culturala intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Kenya
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciproca a informaţiilor clasificate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea revizuirii Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automata a datelor personale, adoptata la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea creşterii numarului de personal efectiv prevazut la sfarşitul anului 2014 şi a cheltuielilor de natura salariala in anul 2014 faţa de cele realizate in anul 2013, urmare a creşterii numarului mediu de personal la Societatea Uzina Mecanica Cugir S.A., filiala a C.N. ROMARM S.A.
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune creşterea numarului de personal la Uzina Mecanica Cugir S.A. cu 100 persoane şi suplimentarea cheltuielilor de natura salariala cu 2.034 mii lei, ca urmare a extinderii activitaţii societaţii.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii unui acord cu partea ungara privind constituirea si utilizarea la frontiera de stat romano-ungara a unei infrastructuri transfrontaliere de retea optica.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.