Acte normative la Sedinta de Guvern din 19 februarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.02.2014 14:09 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului Romaniei din 19 februarie:

I. ORDONANŢE DE URGENŢA

1. ORDONANŢA DE URGENŢA pentru stabilirea mecanismului financiar necesar implementarii Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţa tehnica şi financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, a Protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinau la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinau la 16 august 2011
Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern stabileşte mecanismul financiar necesar implementarii Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova. Contravaloarea in lei a sumei de 100 milioane euro se asigura de Guvernul Romaniei prin bugetul MDRAP. Reprezentanţii autoritaţilor de coordonare naţionala ale celor doua ţari se vor reuni semestrial, alternativ, in Romania şi Republica Moldova, in vederea monitorizarii stadiului proiectelor incluse in programul anual de cooperare şi acceptate la finanţare de catre cele doua guverne.

II. HOTARARI

1. HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de a aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitaţii in domeniul serviciilor sociale
Prin actul normativ adoptat de Guvern se stabilesc:
Procedurile de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;
Procedurile de acreditare a serviciilor sociale;
Procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi incadrarea in clasele corespunzatoare;
Modalitaţile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditarii furnizorului şi serviciului social.
2. HOTARARE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002 şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1149/2002
Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza mai multe situaţii de aplicare a Legii nr.76/2002 şi Legii nr. 116/2002, dintre care menţionam:
Se stabilesc formularele prin care angajatorii comunica locurile de munca vacante şi ocuparea acestora;
Se include soţia/soţul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate in categoria intreprinzatorilor persoane fizice;
Se definesc mai precis activitaţile autorizate potrivit legii şi persoanele care nu realizeaza venituri prevazute de lege;
Se modifica prevederile referitoare la certificarea stagiilor de cotizare prevazute de lege pentru perioada de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurari pentru şomaj.
3. HOTARARE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Paris la 18 octombrie 2013 intre Guvernul Romaniei şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului 'Reforma educaţiei timpurii in Romania'
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba amendarea Acordului-cadru de imprumut din titlu prin extinderea termenului de finalizare a proiectului de la 31 decembrie 2013, la 31 decembrie 2016. Acest amendament nu majoreaza obligaţiile financiare asumate de Romania faţa de BDCE şi nu determina noi condiţionalitaţi economice faţa de cele convenite iniţial.
4. HOTARARE pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei şi KfW, prin scrisoarea semnata la Frankfurt am Main la 12 noiembrie 2012 şi la Bucureşti la 3 decembrie 2012 la Acordul de imprumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi Romania, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti la 28 decembrie 2007, pentru finanţarea Programului privind infrastructura municipala
Prin Hotararea adoptata de Guvern se anuleaza din valoarea imprumutului suma de 0,38 milioane euro, ca urmare a economiilor facute de partea romana. Aceste modificari nu sunt de natura sa genereze condiţionalitaţi suplimentare faţa de cele convenite iniţial.
5. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', regie autonoma aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al RA 'Monitorul Oficial'. Veniturile totale sunt estimate la 72.939 mii lei iar cheltuielile totale, la 45.140 mii lei.
6. HOTARARE privind organizarea şi funcţionarea Centrului Operaţional de Comanda al Guvernului
In urma modificarii aduse Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţa, Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza funcţiile şi atribuţiile pe care le indeplineşte Centrul Operaţional de Comanda al Guvernului, precum şi structura de principiu şi cooperarea cu celelalte centre operative şi operaţionale constituite la nivelul instituţiilor publice centrale reprezentate in cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţa.
7. HOTARARE privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Intemperii şi Calamitaţi
Hotararea adoptata de Guvern reglementeaza mecanismele interinstituţionale şi parghiile prin care Comitetul Naţional pentru Intemperii şi Calamitaţi işi exercita atribuţiile şi competenţele de coordonare in cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţa.
8. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Veniturile totale sunt estimate la 195.224 mii lei iar cheltuielile totale, la 195.224 mii lei.
9. HOTARARE privind aprobarea stemelor comunelor Farcaşa, Ruginoasa şi Taşca, judeţul Neamţ
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10. HOTARARE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12. HOTARARE privind stabilirea masurilor pentru buna organizare şi desfaşurare a alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Prin actul normativ adoptat de Guvern sunt detaliate atribuţiile şi sarcinile care revin AEP, MAI, MAE, INS şi STS in pregatirea, organizarea şi desfaşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014. De asemenea, Hotararea Guvernului reglementeaza infiinţarea, pe durata alegerilor, a unor organisme, la nivel judeţean şi central, de coordonare a activitaţilor care trebuie indeplinite de autoritaţile publice.
13. HOTARARE privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregatirea, organizarea şi desfaşurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Hotararea adoptata de Guvern stabileşte bugetul alocat pregatirii, organizarii şi desfaşurarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014 şi reglementeaza tipurile de cheltuieli care urmeaza a fi efectuate de autoritaţile publice. De asemenea, prin actul normativ se infiinţeaza, in perioada electorala, o comisie de transparenţa compusa din cate un reprezentant al fiecarui partid politic parlamentar, un reprezentant al AEP, doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi doi reprezentanţi ai Clubului Roman de Presa.
14. HOTARARE pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ştampilei cu menţiunea 'VOTAT', care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15. HOTARARE privind aprobarea modelului listei de susţinatori care va fi folosit la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16. HOTARARE privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tiparire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17. HOTARARE privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18. HOTARARE privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19. HOTARARE pentru modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr.220/2009 pentru aprobarea modelului cererii de inscriere in listele electorale speciale, care se face de catre alegatorul comunitar, precum şi a modelului declaraţiei pe propria raspundere, care se prezinta de catre persoana eligibila comunitar la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
20. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Administratiei Nationale de Meteorologie care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
21. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala 'Poşta Romana' S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţionala
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea de la Banca
Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a unui imprumut in valoare de 250 milioane euro in vederea susţinerii implementarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar şi aprobarea notei mandat de negociere a acestuia
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind renegocierea Convenţiei intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnata la Bucureşti, la 1 iunie 1994
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii 'Programului de cooperare intre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din Romania
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere in caz de urgenţe medicale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5. MEMORANDUM cu tema: 'Aprobarea semnarii Acordului privind infiinţarea Centrului de excelenta in domeniul finanţelor cu sediul la Ljubliana, Slovenia'.
Guvernul a aprobat acest memorandum.
6. MEMORANDUM cu tema: 'Aprobarea incheierii prin schimb de scrisori a Programului de cooperare pe anul 2014 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in baza articolului 1 al Acordului dintre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţa tehnica şi financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), a primului Protocol Adiţional la Acord, semnat la Chişinau la 23 septembrie 2010 şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinau la 16 august 2011.
Guvernul a aprobat acest memorandum.

IV. NOTE

1. NOTA privind stadiul de realizare a lucrarilor la magistrala de metrou Drumul Taberei—Pantelimon
Guvernul a primit aceasta Nota.
2. NOTA privind Aprobarea iniţierii demersurilor legale in vederea Bazelor de Salvare Aeromedicala Iaşi şi Galaţi ca structuri cu atribuţii in executarea de misiuni de intervenţie aeromedicala transfrontaliere, precum şi aprobarea iniţierii procedurilor pentru alocarea fondurilor necesare achiziţiei unor autosanitare.
Guvernul a primit aceasta Nota.

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii', iniţiata de domnul senator PSD Şerban Constantin Valeca şi un grup de parlamentari — Grupurile parlamentare al PSD (Bp. 791/2013)
AVIZ FAVORABIL
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarşirea unor infracţiuni contra pacii şi omenirii', iniţiata de domnul senator PNL Crin Antonescu şi de domnii deputaţi PNL Andrei Gerea şi George Scutaru (Bp. 663/2013)..
AVIZ FAVORABIL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru organizarea şi desfaşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a Romaniei — 1 Decembrie', iniţiata de domnul deputat PSD Mircea Duşa (Bp. 800/2013).
AVIZ FAVORABIL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren şi a unor construcţii din domeniul privat al statului şi administrarea Autoritaţii Naţionale pentru Tineret in proprietatea publica a Municipiului Campina, judeţul Prahova şi in administrarea Consiliului Local Campina', iniţiata de domnii deputaţi Virgil Guran şi Sorin Teju — Grupul parlamentar al PNL (Bp. 639/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind exercitarea prin corespondenţa a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau reşedinţa in strainatate', iniţiata de doamna deputat independent Mihaela Stoica şi domnii deputaţi independenţi Eugen Tomac, Valerian Vreme, Clement Negruţ (Bp. 619/20123).
AVIZ NEFAVORABIL
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii, republicata, iniţiata de domnii deputaţi independenţi Dumitru Ovidiu Ioan, Mihai Aurelian, Mihai Tararache, Blajuţ Viorel, de domnul deputat PP-DD Marian Ion Cristinel şi de domnul deputat UNPR Puşcaş Iacob (Bp. 753/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate', iniţiata de domnul deputat PSD Nicolae Vasilescu impreuna cu un grup de parlamentari PDL, PP-DD, PC, PNL (Bp. 807/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale', iniţiata de domnul senator PNL Catalin Boboc şi un grup de parlamentari aparţinand Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 767/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind trecerea canalului şi barajului de pe paraul Buşmei din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Padurilor — Romsilva, Direcţia Silvica Neamţ, in domeniul public al Comunei Farcaşa şi in administrarea Consiliului Local al Comunei Farcaşa, Judeţul Neamţ', iniţiata de domnii deputaţi PSD Ioan Munteanu, Ionel Arsene şi Vlad Marcoci (L.632/2013, Plx. 597/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 46/2008 — Codul Silvic', iniţiata de domnul senator PSD Darius Bogdan Valcov (L.598/2013, Plx. 666/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind modificarea LEGII nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal', iniţiata de domnul deputat PDL Bode Lucian Nicolae impreuna cu un grup de parlamentari — PSD, PDL, UDMR (Bp. 621/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind declararea Zilei Inalţarii Domnului — Ziua Eroilor, sarbatoare naţionala legala, zi nelucratoare', iniţiata de domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu — Grupul parlamentar al PSD (Bp. 682/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege privind unele masuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de munca, in baza unor titluri executorii', iniţiata de doamna deputat Alina-Ştefania Gorghiu şi de domnii deputaţi Vasile Horga, Viorel Ştefan, Dan Ştefan Motreanu şi Dan Coriolan Simedru — Grupurile parlamentare ale PNL şi PSD (Plx. 21/2014).
AVIZ NEFAVORABIL
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata 'Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 11 din Legea nr. 107/1996 — Legea apelor', iniţiata de domnul senator Darius Bogdan Valcov — Grupul parlamentar al PSD (Plx. 596/2013).
AVIZ NEFAVORABIL
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind reglementarea activitaţii de voluntariat in Romania, iniţiata de domnul deputat Mihai-Razvan Sturzu din Grupul parlamentar al PSD impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PC, Minoritaţi Naţionale şi ale PP-DD (Bp. 611/2013).
AVIZ FAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.