Acte normative la sedinta de Guvern din 2 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 04.07.2014 14:45 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 2 iulie:

I.      HOTARÂRI

1.     HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului National pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor si a finantarii acestuia
Prin Hotararea adoptata de Guvern se actualizeaza sumele necesare pentru Planul Naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor, pentru urmatoarea perioada, pana in decembrie 2015. Sumele necesare, in cuantum de 201.342.446 lei se vor asigura din POS Mediu – Axa prioritara 5, Fondul pentru mediu şi Bugetul de stat, prin bugetul MMSC.
2.     HOTARÂRE pentru aprobarea Planului de actiune pe anul 2014 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2011 – 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare in perspectiva riscurilor şi provocarilor care pot aparea prin modificarea fluxurilor de migranţi odata cu admiterea Romaniei in spaţiul Schengen. Acţiunile prevazute in Planul pe 2014 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia vizeaza o serie de obiective specifice care vor asigura o gestionare eficienta a problemelor imigranţilor.
3.     HOTARÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de motorina si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate din judetele Valcea si Vrancea
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantitaţi de motorina, in limita sumei de 233 mii lei, care va fi acordata ca ajutoare de urgenţa, cu titlu gratuit, pentru desfaşurarea masurilor de intervenţie operativa pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile şi viiturile recente din judeţele Valcea şi Vrancea.
4.     HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Puica Nicolae" al judetului Arges din subordinea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul privat al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.     HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.430 din 26 iunie 2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, cu modificarile si completarile ulterioare
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.     HOTARÂRE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundatiei Post-Privatizare, cu modificarile si completarile ulterioare
Actul normativ adoptat de Guvern modifica Statutul Fundaţiei Post Privatizare in sensul ca drepturile şi obligaţiile statului se preiau de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism. De asemenea, modificarile operate au pus statutul fundaţiei in acord cu prevederile OG nr. 26/2000.
7.     HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli al AAAS. Veniturile totale estimate se ridica la 194.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 194.000 mii lei.
8.     HOTARÂRE privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.     HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 mai 2014 si respectiv la 26 mai 2014 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare, prin care se aproba Amendamentul care extinde data limita de tragere a imprumutului cu trei luni, pana in 30 septembrie 2014.
10. HOTARÂRE privind aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11. HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea bugetului MFP pe anul 2014 cu suma de 13.988 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
12. HOTARÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al II-lea al anului 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea, pe anul 2014, a bugetului MJ cu suma de 109.597 mii lei, a bugetului ICCJ cu suma de 3.624 mii lei, a bugetului Ministerului Public cu suma de 48.465 mii lei şi a bugetului CSM  cu suma de 1.143 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
13. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Roman'' aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli al Registrului Auto Roman. Veniturile totale estimate se ridica la 242.573 mii lei, iar cheltuielile totale la 233.976 mii lei.
14. HOTARÂRE privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica, de interes national, "Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunile Sighisoara-Coslariu si Coslariu-Simeria", pentru unitatile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Atel, Alma, Brateiu, Medias, Tarnava, Copsa Mica, Axente Sever – judetul Sibiu, Blaj, Craciunelu de Jos, Teius, Alba Iulia, Sebes, Vintu de Jos – judetul Alba
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 8.838.399,42 lei aferenta despagubirilor pentru exproprierea in cauza de utilitate publica.
15. HOTARÂRE privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica, de interes national, "Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu-Simeria", pentru unitatile administrativ-teritoriale: Salistea si Sibot - judetul Alba, Geoagiu, Romos, Orastie, Turdas si Simeria - judetul Hunedoara
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 2.336.138,30 lei aferenta despagubirilor pentru exproprierea in cauza de utilitate publica.
16. HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului II al anului 2014
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea bugetului MC pe anul 2014 cu suma de 2.637 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevazute de OUG nr. 71/2009.
17. HOTARÂRE pentru organizarea in Romania, la Bucuresti, in perioada 10-11 iulie 2014, a celei de-a 33-a intalniri regionale a Retelei de Sanatate pentru Europa de Sud-Est
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18. HOTARÂRE  privind alocarea temporara, pentru luna iulie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba alocarea temporara, din venituri din privatizare, a sumei de 380.000 mii lei pentru ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS CCE şi POR, pentru efectuarea plaţilor aferente lunii iulie 2014.
19. HOTARÂRE privind aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul nr. 1857/2006 schemelor de ajutor de stat instituite in temeiul acestuia, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale
Actul normativ adoptat de Guvern reglementeaza ca schemele de ajutor de stat, instituite prin HG nr. 756/2010, prin HG nr. 920/2010 şi prin HG nr. 207/2011, sa se aplice pana la 31 decembrie 2014. Totodata, se stabileşte valoarea ajutoarelor de stat menţionate anterior la 47.453 mii lei.
20. HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei nationale de securitate si siguranta nucleara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21. HOTARÂRE privind inscrierea in Inventarul centralizat al bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexului Sportiv National "Lia Manoliu" a unor imobile, precum si actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
22. HOTARÂRE privind aprobarea stemei comunei Cenei, judetul Timis
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
23.  HOTARÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa” S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

II.   MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului de Achizitie Comuna Pentru Achizitii Publice de Contramasuri Medicale ("Joint Procurement Agreement" - JPA)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.     MEMORANDUM cu tema: Organizarea conferintei anuale "LIMBA ROMÂNA IN LUME", 9-13 octombrie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Actul normativ propune organizarea conferinţei la Arizona State University, SUA, unde funcţioneaza cel mai mare dintre lectoratele de limba romana din lume, ca numar de studenţi.
3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Aranjamentului de implementare intre Autoritatile Desemnate ale Romaniei si Statelor Unite ale Americii referitor la Centrul de Control Operational al Sistemului de Aparare Impotriva  Rachetelor Balistice
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Departamentul de Transport si Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoasterea reciproca a permiselor de conducere auto
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Protocolului de modificare a Acordului de cooperare in domeniul sanatatii si al medicinei intre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Moldovei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

III.           PUNCTE DE VEDERE

1.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege intitulat ”Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnii deputaţi Vasile - Daniel Suciu şi Cosmin Necula – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 661/2013, Plx 101/2014)
Aviz favorabil.
2.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind promovarea investitiilor in exploatatiile agricole mici si mijlocii”, initiata de domnul deputat PNL Daniel Iane si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 71/2014)
Aviz nefavorabil.
3.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea si modificarea art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, initiata de domnul senator UDMR Alexandru Vegh si un grup de senatori apartinand Grupului parlamentar al UDMR (Bp.91/2014)
Aviz nefavorabil.
4.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii”, initiata de doamna deputat PSD Cristina Nichita si un grup de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, independent (Bp.84/2014)
Aviz nefavorabil.
5.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind infiintarea la nivelul administratiei publice locale din comune si orase a compartimentului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale”, initiata de domnul deputat PSD Virgil Delureanu si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD (Bp.74/2014)
Aviz nefavorabil.
6.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit”, initiata de domnul deputat PSD Iulian Iancu si un grup de parlamentari apartinand Grupului parlamentar al PSD (Plx. 251/2010)
Aviz nefavorabil.
7.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie”, initiata de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp.113/2014)
Aviz nefavorabil.
8.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator”, initiata de domnul deputat UDMR Szabo Odon  (Bp.258/2014)
Aviz nefavorabil.
9.     PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale”, initiata de domnul senator PD-L Ghilea Gavrila (Bp. 130/2014)
Aviz nefavorabil.
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului”, initiata de domnul senator Haralambie Vochiţoiu – Grupul parlamentar al PSD  (Bp.41/2014)
Aviz nefavorabil.
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind reglementarea serviciilor prestate de catre furnizorii de energie catre populatie”, initiata de domnul deputat PSD Cosmin Necula impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar PSD (Bp. 53/2014, L 274/2014)
Aviz nefavorabil.
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator UDMR Cseke Attila Zoltan si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale UDMR (Plx. 38/2010)
Acest punct de vedere a fost amanat.
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru completarea alineatului (2) al articolului  28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitaţi publice, republicata”, initiata de domnul senator PSD Ovidiu-Liviu Dontu (Bp. 901/2013)
Aviz nefavorabil.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.