Acte normative la sedinta de Guvern din 2 martie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 02.03.2016 19:00 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in şedinta Guvernului Romaniei:

I.  ORDONANŢE DE URGENŢA

1.ORDONANTA DE URGENŢA privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

II.  HOTARÂRI

1. HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂRII GUVERNULUI NR. 681/2011 PRIVIND APROBAREA CODULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
2. HOTARÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.174/2002 si pentru modificarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.377/2002
3. HOTARÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 si 2018, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
4. HOTARÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional
5. HOTARÂRE privind aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2016 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.95/2002 privind industria de aparare
6. HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor, formularelor-tip folosite in activitatea de cazier judiciar
7. HOTARÂRE privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitaţii
8. HOTARÂRI privind numiri/eliberari de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.  BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

1. HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2016 al Ministerului Energiei
2. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Rasirom", aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii
3. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflata sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului
4. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'', regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

IV.  MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre Romania şi Malaysia privind transferarea persoanelor condamnate
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre Romania şi Malaysia privind extradarea
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre Romania şi Malaysia privind asistenţa judiciara in materie penala
4. MEMORANDUM cu tema:
- Aprobarea raportului negocierii Acordului de imprumut (finanţare adiţionala) dintre Romania şi Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare in valoare de 48 milioane EUR pentru sprijinirea Proiectului privind controlul integrat al poluarii cu nutrienţi
- Aprobarea semnarii textului negociat al Acordului de imprumut (inclusiv a scrisorilor suplimentare)
- Aprobarea imputernicirii de semnare a Acordului de imprumut ministrului Finanţelor Publice
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componentei institutionale a delegatiei Romaniei in cadrul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Addendumului la Memorandumul de Intelegere privind implementarea proiectelor comune de cercetare intre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia universitara a Francofoniei, semnat la Bucuresti, la data de 09 octombrie 2014
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Bogdan Puşcaş, preşedinte cu rang de secretar de stat al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului Roman de Contragarantare S.A.
8. MEMORANDUM cu tema: Mentinerea numirii domnului Daniel Diaconescu, Vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in calitate de membru al Consiliului de administratie al Companiei Nationale Loteria Romana -S.A
9. MEMORANDUM referitor la: Aprobarea participarii domnului Aristotel Marius Jude – Secretar de Stat la Ministerul Energiei, in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA Medias
10. MEMORANDUM referitor la: Aprobarea participarii domnului Vlad Vasiliu - Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, in calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii GDF SUEZ Energy Romania SA (in curs de schimbare a denumirii in ENGIE ROMANIA - S.A.)
11. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Dragoş-Nicolae Pislaru, consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru, in calitate de membru al Consiliului de  administraţie al Fondului Naţional de Garantare pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii S.A-IFN.
12. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Paul Gheorghiu, director Cabinet Prim-ministru, cu rang de secretar de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru in calitate de membru al consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii S.A-IFN.
13. MEMORANDUM cu tema: Creşterea transparenţei şi standardizarea afişarii informaţiilor de interes public

V.  NOTE

1. NOTA privind formularea punctului de vedere al Guvernului asupra unor amendamente cuprinse in Raportul preliminar al Comisiei pentru Munca şi Protecţie Sociala a Camerei Deputaţilor referitor la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 32/2015 privind infiinţarea Garzilor Forestiere (Plx.717/2015)
2. NOTA privind formularea punctului de vedere al Guvernului cu privire la Legea privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite (Bp.256/2015,L 450/2015,Plx 743/2015)

VI.  PUNCTE DE VEDERE

1. Punctele de vedere asupra unor propuneri legislative initiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile consultate
2. Punctele de vedere cu privire la 17 propuneri legislative parlamentare.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.