Acte normative la sedinta de Guvern din 2 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 02.09.2015 18:56 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 02 septembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Romania si Republica Albania in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti, la 27 februarie 2015
5.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea  platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii la Directorul de Chei Publice al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale
6.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari

II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru stabilirea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul politistului, referitoare la acordarea recompenselor si raspunderea disciplinara a politistilor
2.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti
3.    HOTARÂRE privind actualizarea datelor de identificare din anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006, privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Romane si trecerea unor constructii din domeniul public al statului, in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
4.   HOTARÂRE privind aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 ianuarie 2015, 28 ianuarie 2015 si 5 februarie 2015, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006
5.   HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 mai 2015 si la Paris la 22 mai 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului ''Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori''
6.    HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna septembrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management
7.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Nationala "POSTA ROMÂNA" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala
8.   HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor
9.  HOTARÂRE privind organizarea si functionarea Agentiei de Investigare Feroviara Romana - AGIFER si de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare
10.  HOTARÂRE pentru modificarea art. 23 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu
11. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
12.  HOTARÂRE privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
13.  HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala
14.   HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului
15.   HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si transmiterea acestora in administrarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale
16.   HOTARÂRE privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, precum si trecerea unui imobil aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sanatatii in administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a judetului Constanta

III.    MEMORANDUMURI

1.     MEMORANDUM cu tema: realizarea proiectului ''Green/Brown Field'' prin constituirea unei societati de tip IPP pentru construirea unui grup energetic nou de 600 MW la Sucursala Electrocentrale Rovinari din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.