ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 20 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.04.2017 19:07 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 20 aprilie 2017:
 
I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale
2.    PROIECT DE LEGE privind infiintarea Universitatii Adventus din Cernica
 
II.            ORDONANŢE DE URGENŢA
1.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
2.    ORDONANŢA DE URGENŢA privind stabilirea unor masuri necesare organizarii de catre parlamentul Romaniei a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO la Bucureşti, 6-9 octombrie 2017
 
III.         HOTARÂRI
1.    HOTARÂRE privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017
2.    HOTARÂRE  pentru aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativitatii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti, la 9 noiembrie 2016
3.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara
4.    HOTARÂRE privind transmiterea unei parti din imobilul 1230 Vanju Mare, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al orasului Vanju Mare, judetul Mehedinti si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia, pe o perioada de 15 ani, in folosinta gratuita a Fundatiei "Maresal Alexandru Averescu"
6.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si transmiterea unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof.Dr.G.K. Constantinescu" in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Botosani, precum si de modificare a denumirii si a codului de clasificatie
7.    HOTARÂRE privind acordarea cetateniei romane domnului "Kyrychenko Vitalii"
8.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli afferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
9.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Roman'' aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10.HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale ''Aeroporturi-Bucuresti''-S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11.HOTARÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si trecerii unei parti din acest imobil din domeniul public al statului in domeniul privat, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii
12.HOTARÂRE privind trecerea unei constructii aflata in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviatie, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.HOTARÂRE privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru primari in unele circumscriptii electorale
14.HOTARÂRE pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale partiale din data de 11 iunie 2017
15.HOTARÂRE privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari şi desfaşurari a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
16.HOTARÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii şi desfaşurarii in bune condiţii a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
17.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 150/2010 pentru infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial de avizare a lucrarilor publice de interes naţional şi locuinţe
18.HOTARÂRE pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri in transportul feroviar public de calatori
19.HOTARÂRI privind eliberari/numiri prefecţi şi subprefecţi
20.HOTARÂRE privind alocarea temporara, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii (POIIMM).
 
IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Planurile nationale integrate in domeniul energiei si schimbarilor climatice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Non-Paper-ului ''Pozitia Romaniei cu privire La Pachetul Energie Curata pentru toti Europenii, lansat de Comisia Europeana in noiembrie 2016''
3.    MEMORANDUM cu tema: Transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016, precum si crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
4.    MEMORANDUM cu tema: "Negocierea Protocolului de Implementare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul intre Comunitatea Europeana si Republica Democratica Socialista Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004"
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Programului de colaborare intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Ministerul Invatamantului din Turkmenistan in domeniul educatiei pentru perioada 2017-2022''
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri in vederea identificarii unor masuri pentru finalizarea acordarii de despagubiri pentru fostii investitori ai Fondului National de Investitii ("FNI")
 
V.             RAPOARTE
1.    RAPORT anual cu privire la desfasurarea si efectele Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri – 2016
 
VI.          PUNCTE DE VEDERE
1.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de lege initiate de guvernele anterioare aflate in procedura parlamentara la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/institutiile initiatoare

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.