ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 20 iulie 2017. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.07.2017 18:50 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 20 iulie 2017

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat,
a contului anual de executie a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate si a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016
2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 si a contului general anual de executie a bugetului
asigurarilor pentru somaj pe anul 2016
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Serbia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate, semnat la
Bucuresti, la 8 februarie 2017
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2006 privind
regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile
privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative
ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazuta in bugetul
Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru aceasta activitate

II. ORDONANŢE
1. ORDONANŢA privind unele masuri pentru administratia publica centrala
2. ORDONANŢA pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal
3. ORDONANŢA privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

III. HOTARÂRI
1. HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la
Bucuresti la 13 iunie 2017 si la Paris la 23 iunie 2017 intre Guvernul Romaniei si Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel de
servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si instruirea
personalului aferent, semnat la Bucuresti la 29 ianuarie 2007 si la Paris la 9 februarie 2007
2. HOTARÂRE privind aprobarea platii contributiei financiare voluntare a Romaniei pentru
sprijinirea Sistemului Comun de Transmitere a datelor in contextul schimbului automat de
informatii, reglementat prin Standardul Comun de Raportare al OECD, in perioada 2017-2018
3. HOTARÂRE privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de
executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016
4. HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.977/2016 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat
pe anul 2016, pentru judetul Neamt
5. HOTARÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", prevazuti in anexa la Hotararea Guvernului nr.
900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd.Stirbei Voda nr. 34, municipiul Craiova,
judetul Dolj, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
6. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului
nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
7. HOTARÂRE pentru aprobarea Intelegerii intre Comisia Nationala pentru Controlul
Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele
Unite ale Americii (USNRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul
securitatii nucleare, semnata la Bucuresti la 2 martie 2017 si la Rockville, Maryland la 16
martie 2017
8. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei
Autonome "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" aflata sub autoritatea Ministerului
Transporturilor
9. HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor
masuri in vederea finantarii unor proiecte si programe din bugetul Fondului pentru mediu
10.HOTARÂRE privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi libera
11.HOTARÂRI privind eliberari/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
12.HOTARÂRE privind suplimentarea, pe anul 2017, a sumei prevazute ca justa despagubire
aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 399/2014, privind declanşarea procedurilor de expropriere
a imobilelor proprietate private care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de
investiţii ”Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului
nr. 399/2014
13.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 16/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
14.HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG IPA de Cooperare
Transfrontaliera Romania-Serbia 2014-2020, in vederea transmiterii acestuia catre Comisia
Europeana si mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene sa realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale Programului si
sa le transmita catre Comisia Europeana
2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiza pentru demararea
si aprobarea masurilor necesare pentru relansarea activitatilor Institutului National de
Cercetare Cantacuzino, institutie de interes strategic in domeniul asigurarii protectiei si
sigurantei starii de sanatate a populatiei, implicit operationalizarea productiei de vaccinuri
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul
Apelor si Padurilor din Romania si Ministerul Resurselor de Apa si Irigatiilor din Republica
Araba Egipt privind cooperarea in domeniul resurselor de apa
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului de cooperare stiintifica
si tehnologica intre Ministerul Cercetarii si Inovarii din Romania si Ministerul Educatiei si
Stiintei din Republica Kazahstan
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri si semnarea unui Memorandum de
Intelegere in domeniul agriculturii intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din
Romania si Ministerul Agriculturii si Imbunatatirilor Funciare din Republica Araba Egipt
6. MEMORANDUM cu tema: Identificarea unor solutii pentru accelerarea absorbtiei fondurilor
europene in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
7. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea Codului de conduita al membrilor Guvernului Romaniei
8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea documentelor de candidatura a Romaniei pentru relocarea, la
Bucureşti, a Agenţiei Europene pentru Medicamente

V. NOTE
1. NOTA privind soluţiile identificate in scopul deblocarii proiectului RO-NET

VI. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publica guvernamentala

VII. INFORMARI
1. INFORMARE privind schema de ajutor de minimis START-UP NATION
2. INFORMARE cu tema: Campania de informare cu titlul''Informare acasa! Siguranta in
lume!'', organizata de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.