Acte normative la sedinta de Guvern din 20 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 20.07.2016 16:21 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiecte şi acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 20.07.2016:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

II. HOTARÂRI

1. HOTARÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

2. HOTARÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

3. HOTARÂRE privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

4. HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

5. HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 si la Bucuresti la 15 martie 2016 la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

6. HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 815/ 2015, privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si modificarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

7. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism "CIT" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

8. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

9. HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului, urmata de transmiterea acesteia din administrarea Directiei Judetene pentru Cultura Dolj in administrarea Bibliotecii Nationale a Romaniei

10. HOTARÂRE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.227/2000 pentru aprobarea inchirierii bunurilor imobile, proprietate publica a statului, aflate in administrarea unor institutii publice de cultura si pentru aprobarea inchirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Ministerului Culturii

11. HOTARÂRE pentru completarea Hotararii de Guvern nr. 1189/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane

12. HOTARÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.164/2015 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole

13. HOTARÂRE privind incetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si renumirea in functie pe postul ramas vacant

14. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 775/2005

15. HOTARÂRE privind atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

16. HOTARÂRE privind plata contributiei Romaniei la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea Armatei Nationale Afgane (ANA TF)

17. HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritime

18. HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.972/2006

19. HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie Judetean Olt, urmare reevaluarii

20. HOTARÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Planul national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 53/2009

21. HOTARÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Lucrari de investitii in imobilul cazarma 2940 Babana, judetul Arges"

22. HOTARÂRE privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, in administrarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

23. HOTARÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative "produs montan"

24. HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale "Aeroporturi-Bucuresti" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si alte evenimente sportive

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Craiova privind emiterea unei hotarari avand ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Craiova in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Ministerului Justitiei

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri catre Consiliul Judetean Dolj in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al judetului Dolj in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Oltenia" al judetului Dolj

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participarii domnului Raul Calin Pop - Secretar de Stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii IOR S.A.

5. MEMORANDUM cu tema: Initierea demersurilor in vederea accederii Romaniei, ca stat membru, la Agentia pentru Energie Nucleara si Agentia Internationala pentru Energie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

IV. RAPOARTE

1. RAPORT privind datoria publica guvernamentala la 31 decembrie 2015

V. NOTE DE INFORMARE

1. NOTA DE INFORMARE referitoare la Programul oficial de internship.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.