Acte normative la sedinta de Guvern din 21 octombrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 21.10.2014 16:27 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 octombrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se trimit catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind planificarea apararii
Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizeaza eficientizarea procesului de planificare a apararii, concentrat pe dezvoltarea de capabilitaţi, in scopul integrarii tuturor disciplinelor de planificare a apararii şi asigurarii coerenţei acestora cu evoluţia proceselor de planificare a apararii din NATO şi UE.
Totodata, proiectul de Lege:
- extinde perioada de planificare la 10 ani, in scopul asigurarii concordanţei procesului naţional de planificare a apararii cu cel al NATO;
- stabileşte cadrul legal pentru implementarea unui mecanism ce faciliteaza dezvoltarea capabilitaţilor non-militare asumate de Romania;
- eficientizeaza activitatea directorilor de programe majore, prin stabilirea unor obiective şi prioritaţi clare in toate domeniile de planificare a apararii;
- eficientizeaza procesul de evaluare a planificarii apararii.
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea ''Acordului Euro-mediteranean in domeniul aviatiei intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Guvernul Statului Israel, pe de alta parte'', semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital
Acest proiectul de lege a fost in prima lectura.
4.    PROIECT DE LEGE privind unele masuri vizand republicarea actelor normative
Acest proiect de lege a fost aprobat.

II.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
Prin Ordonanţa de Urgenţa adoptata de Guvern, se reduc arieratele in economie prin transmiterea catre Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. a obligaţiilor fiscale pe care Compania Naţionale a Huilei le are faţa de bugetul general consolidat. In acest mod se diminueaza şi datoria pe care o are Complexul Energetic Hunedoara catre Compania Naţionala a Huilei.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" si pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010
Prin Hotararea adoptata de Guvern se realoca, pentru programul „Prima casa”, suma de 400,5 milioane lei, echivalentul a 90 milioane euro, din plafonul destinat Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, intrucat din acest plafon, in suma de 100 milioane euro in 2014, nu a fost acordata nicio garanţie.
2.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanta Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MFP, pe anul 2014, cu suma de 13.337 mii lei.
3.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se suplimenteaza bugetul Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 14.873 mii lei, pentru plata arieratelor inregistrate de Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.
4.    HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare-dezvoltare si inovare 2014-2020
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor indreptatite si de modificare a numarului postal al unui imobil
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.111/2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale Agenţiei se estimeaza la 191.724 mii lei, iar cheltuielile totale la 191.724 mii lei.
9.    HOTARÂRE pentru completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
10.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1189/2008 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research
Prin adoptarea acestui act normativ s-a realizat actualizarea bazei legale pentru plata contribuţiei anuale a Romaniei la aceasta organizaţie.
11.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2014 pentru Societatea Comerciala "CUPRU MIN" - S.A. Abrud aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale Companiei se estimeaza la 148.000 mii lei, iar cheltuielile totale la 140.725 mii lei.
-    MEMORANDUM cu tema: numarul de personal prevazut pentru anul 2014 in bugetul de venituri si cheltuieli al SC Cupru Min SA Abrud
Memorandumul aprobat de Guvern propune majorarea numarului de personal la aceasta societate cu 27 de persoane, ca urmare a extinderii activitaţii.
12.     HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administratia Nationala ''Apele Romane'', aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale instituţiei se estimeaza la 1.442.968 mii lei, iar cheltuielile totale la 1.442.968 mii lei.
13.     HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MAI, pe anul 2014, cu suma de 1.825 mii lei.
14.     HOTARÂRE privind trecerea unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea acordarii acesteia in compensare ca masura reparatorie prin echivalent si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
15.     HOTARÂRE privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum judetean, situate in judetul Timis, trecute in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A, a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare care creeaza cadrul legal pentru modernizarea drumurilor de acces spre punctele de mic trafic de frontiera Foeni II, Valcani şi Lunga.
16.     HOTARÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. Veniturile totale ale Companiei se estimeaza la 4.772 mii lei, iar cheltuielile totale la 4721,3 mii lei.
17.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare.
18.     HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014 pentru institutiile de invatamant superior de stat.
Prin aceasta Hotarare aprobata de Guvern se suplimenteaza bugetul Ministerului Educatiei Nationale cu suma de 40.000 mii lei. Sumele alocate potrivit prezentei Hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii.
19.     HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Prin aceasta Hotarare Guvernul aproba suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014 cu suma de 7.200.000 lei pentru SC Conversmin S.A Bucuresti.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea proiectelor de infrastructura de mediu de transport care depasesc termenul final de eligibilitate pentru finantarea alocata de Uniunea Europeana in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu si Programul  Operational Sectorial Transport
Memorandumul aprobat de Guvern propune un calendar de acţiuni prin care sa se urgenteze demersurile de finalizare a investiţiilor in perioada de eligibilitate şi, de asemenea, pentru proiectele care au un grad mare de risc de nefinalizare, sa se analizeze posibilitaţile de fazare sau de transferare a acestor proiecte in perioada de tranziţie, in aşa fel incat sa poata fi continuate dupa data de 31.12.2015.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii ''Memorandumului de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria in vederea implementarii studiilor de fezabilitate privind constructia de noi poduri peste fluviul Dunarea”
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului privind cooperarea, in domeniul juridic, intre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Statului Qatar
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Afacerilor Externe din Romania si Departamentul Afacerilor Externe, Comert si Dezvoltare din Canada, in ceea ce priveste asigurarea, de catre Romania, a protectiei intereselor cetatenilor canadieni aflati in Republica Araba Siriana
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Deblocarea si redistribuirea sumei de 50 milioane lei din bugetul alocat Ministerului Educatiei Nationale – activitatea pentru cercetare, care nu pot fi utilizati in anul 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Suma deblocata urmeaza sa fie distribuita astfel: 25.000.000 lei pentru finantarea suplimentara in 2014 a proiectelor in cadrul programului Parteneriate in domenii prioritare din cadrul Planului National CDI II, contractate in acest an in urma castigatii competitiei 2013/2014. Restul de 25.000.000 lei vor fi folositi pentru suplimentarea fondurilor prevazute pentru plata cotizatiilor la organismele internationale din domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (CDI) la care Romania este membra.

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, BEC a emis Decizia nr. 51D/09.10.2014, pentru colectarea datelor şi informarea opiniei publice privind prezenţa la vot la secţiile de votare din strainatate; Decizia nr. 54D/16.10.2014 privind operaţiunile tehnice pentru centralizarea rezultatelor alegerilor pentru Preşedintele Romaniei şi Decizia nr. 55D/16.10.2014 privind unele masuri pentru buna organizare şi desfaşurare a alegerilor.
MAI a transmis prefecţilor repartizarea pe fiecare judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, a cantitaţilor de buletine de vot, tabele electorale, ştampile cu menţiunea Votat şi timbre autocolante.
De la inceputul campaniei au avut loc 282 manifestari electorale in 207 localitaţi din 33 de judeţe şi municipiul Bucureşti.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.