Acte normative la Sedinta de Guvern din 22 ianuarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 22.01.2014 17:16 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 22 Ianuarie:

I.  ORDONANTE

1.    ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania si a Ordonantei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului  Economic European
Actul normativ adoptat de Guvern armonizeaza legislatia romaneasca cu Directiva 2011/95/UE, vizand, in principal, urmatoarele aspecte:
•    definirea si redefinirea unor concepte (precum „forma de protectie”, „beneficiar al protectiei internationale”, „infractiune grava”),
•    reglementarea expresa a categoriei persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale,
•    modificarea perioadei de valabilitate a permiselor de sedere eliberate strainilor beneficiari ai protectiei subsidiare,
•    reglementarea expresa a accesului minorilor la cursul pregatitor in vederea inscrierii in sistemul national de invatamant,
•    reglementarea expresa a obligativitatii asigurarii reprezentarii legale a minorului neinsotit, dupa ce acestuia i-a fost acordata protectia internationala. 

II.    HOTARARI

1.    HOTARARE privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern se asigura cadrul pentru alocarea unor sume in cuantum total de 1.300.000 mii lei pentru asigurarea platilor cererilor de rambursare si a cererilor de plata eligibile de catre ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritati de management, in lunile ianuarie si februarie 2014.
2.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Roman de Contragarantare S.A.    
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Roman de Contragarantare S.A. Veniturile totale se ridica la 58.373 mii lei, iar cheltuielile totale la 96.425 mii lei.
- MEMORANDUM cu tema: Suplimentare numar de posturi de specialitate la Fondul Roman de Contragarantare S.A., incepand cu data de 01.01.2014
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune suplimentarea posturilor de specialitate la Fondul Roman de Contragarantare S.A. cu 8 posturi, ceea ce presupune si o crestere a cheltuielilor de personal cu suma de 1.472 mii lei.
3.    HOTARARE privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului, din administrarea Curtii de Conturi a Romaniei in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Giurgiu
Prin Hotararea adoptata de Guvern se transmite un imobil aflat in domeniul public al statului in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Giurgiu, in vederea respectarii criteriilor de acreditare privind mediul intern, cadrul de lucru si conditiile organizatorice corespunzatoare domeniului gestionarii asistentei financiare nerambursabile comunitare.
4.    HOTARARE privind inscrierea unor constructii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului precum si de modificare a denumirii, a datelor de identificare si actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Centrelor Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARARE privind stabilirea  numarului maxim de posturi pentru Ministerul Public
Hotararea adoptata de  Guvern urmareste asigurarea punerii in executare a dispozitiilor OUG nr.74/2013, privind unele masuri pentru infiintarea Directiei de combatere a fraudelor, care urmeaza sa functioneze in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala. In acest scop este necesara suplimentarea cu 280 a numarului de posturi aprobat pentru Ministerul Public, posturi de inspectori antifrauda care urmeaza sa fie detasati in cadrul structurilor de parchet.
6.    HOTARARE pentru scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unei activitati subordonate Ministerului Sanatatii, a unui imobil, ca urmare a retrocedarii in conditiile legii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARARE pentru modificarea art.3 din Hotararea Guvernului nr.948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARARE privind modificarea Anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare si trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Universitatii Tehnica "Gheorghe Asachi"
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare, in vederea scoaterii din functiune si casarii, in conditiile legii, a acestei constructii.
9.     HOTARARE pentru aprobarea tranzactiei convenite prin Memorandumul de Intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013, precum si a unor masuri pentru implementarea acesteia
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care se sting, pe cale amiabila si reciproc avantajos, litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata dintre Ministerul Finantelor Publice si The Rompetrol Group N.V. De asemenea, The Rompetrol Group N.V. se angajeaza ferm sa achizitioneze un numar de actiuni emise de Societatea „Rompetrol Rafinare” S.A. Constanta, reprezentand 26,6959 % din capitalul social in schimbul a 200 milioane dolari SUA si obligatia corelativa a partii romane de a oferi spre vanzare aceste actiuni.
Totodata se reglementeaza principiile referitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unui fond de investitii in sectorul energetic sub forma unei societati pe actiuni la care aportul The Rompetrol Group N.V. va fi de 150 milioane dolari SUA si o cota de participare la capital de 80%, statul roman urmand sa detina o participatie de 20%.
In fine, exista obligatia statului roman de a pastra pe o perioada de 3 ani o participatie nediluata de 18% din capitalul social al Societatii „Rompetrol Rafinare” S.A. Constanta, respectiv diferenta dintre intreg pachetul de actiuni detinut de statul roman si pachetul de 26,6959 % din capitalul social care urmeaza sa faca obiectul unei proceduri de privatizare la care sa participe The Rompetrol Group N.V.
10.    PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea art.9 din Hotararea Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justitiei
Acest proiect de hotarare nu a fost aprobat.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea pentru initierea de negocieri si semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si implementarea masurilor FATCA
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se intra in etapa de negociere pentru semnarea Acordului din titlu. FATCA este o lege adoptata in Statele Unite care urmareste reducerea evaziunii fiscale generate de activitatea transfrontaliera a cetatenilor americani in legatura cu conturile pe care le detin in afara Statelor Unite ale Americii.  Pentru Romania acest Acord simplifica implementarea sistemului de transmitere a informatiilor financiare, creste certitudinea juridica pentru institutiile financiare din Romania si se completeaza cadrul juridic bilateral privind schimbul automat de informatii in domeniul fiscal.
2.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea infractiunilor grave
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se intra in etapa negocierilor privind textul final al Acordului care va reglementa, pe baze juridice, cooperarea bilaterala pentru prevenirea, depistarea si cercetarea infractiunilor grave, a infractiunilor de terorism si, in special, pentru asigurarea schimbului de informatii intre autoritatile cu atributii in acest domeniu.

IV.    NOTE

1.    NOTA privind rezultatele implementarii schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerul Finantelor Publice in anul 2013
Guvernul a primit aceasta Nota. Nota se refera la o raportare a schemelor privind ajutoarele de stat in perioada 2007-2013 si prelungirea acestora pentru perioada 2014-2020.

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea art. 251 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnul senator Darius Bogdan Valcov si domnii deputati Daniel Ionut Barbulescu si Constantin Stelian-Emil Mot – Grupurile parlamentare ale PSD (Plx. 543/2013) AVIZ FAVORABIL
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea si modificarea unor prevederi din Legea nr.185 din 05.iulie 2013 pentru amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, initiata de domnul deputat PNL Horga Vasile impreuna cu un grup de deputati din Grupurile parlamentare ale PNL, PSD, PP-DD, PC, Minoritati Nationale si PD-L (Bp. 583/2013) AVIZ FAVORABIL  
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru  completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului”, initiata de domnul deputat PC Ovidiu Alexandru Raetchi si un grup de deputati – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, PC, independenti (Plx. 569/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Varstnice, initiata de domnul deputat Constantin Mazilu – PSD  (Bp. 716/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea unor acte normative”, initiata de domnul senator PC Vasile Nistor (Bp. 707/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu incaseaza creantele la termenul de scadenta de la institutiile publice”, initiata de  domnul deputat Gheorghe Ialomitianu impreuna cu un grup de parlamentari – PD-L, FC (Bp. 704/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 339/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat din Romania”, initiata de domnul deputat Adrian Gurzau apartinand Grupului parlamentar al P-DL (Bp. 536/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, initiata de domnul senator independent Valeriu Todirascu (Bp. 503/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii”, initiata de domnul deputat Tudor Ciuhodaru (PP-DD) impreuna cu un grup de parlamentari PP-DD (Bp. 650/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind egalitatea in drepturi a cetatenilor romani apartinand majoritatii cu cetatenii romani apartinand minoritatilor etnice, initiata de domnul senator Constantin Popa din Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 605/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege    pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind    taxele judiciare de timbru”, initiata de domnul deputat Cornel Itu impreuna cu un grup de deputati – PSD  (Bp. 742/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privindmodificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, initiata de doamna deputat PNL Alina-Stefania Gorghiu (Bp. 584/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, initiata de domnul senator independent Valeriu Todirascu (Bp. 726/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane”, initiata de domnul deputat PD-L Mircea Lubanovici (Bp. 700/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea art. 64 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura”, initiata de domnul deputat Toader Dima impreuna cu un grup de parlamentari – PSD, PP-DD, UDMR, PD-L  (Bp. 720/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 76 din 2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, initiata de domnul senator PNL Mario Ovidiu Oprea si domnul senator PSD Alexandru Cordos (Bp 686/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.15/2010, initiata de domnul deputat PSD Mihai-Bogdan Diaconu impreuna cu alti 4 deputati din Grupurile parlamentare ale PSD si PP-DD (Bp. 808/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
18.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind facilitatile acordate elevilor - cazuri sociale pentru transportul public in comun, initiata de domnul deputat Raetchi Ovidiu Alexandru si alti 13 deputati PC (Bp 680/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
19.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr.26/1994, privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, initiata de domnul deputat Radulescu Catalin Marian si alti 40 de deputati PSD (Bp. 685/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
20.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, initiata de domnul deputat Cosma Vlad-Alexandru si alti 5 de deputati PSD (Bp. 687/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
21.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea alin. (2) si (5) al art.90 din Legii nr.188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, initiata de domnul deputat PSD Radulescu Catalin Marian si alti 32  de deputati PSD (Bp 758/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
22.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind carnetul de sanatate al copilului, initiata de domnii deputati Banicioiu Nicolae, Florea Daniel si Necula Cosmin, apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp. 764/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
23.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa de modificare si completare a unor dispozitii legale in materia starii civile si a prelucrarii datelor cu caracter personal, initiata de doamna deputat Alina Gorghiu – PNL si alti 14 deputati PNL (Bp. 747/2013) AVIZ  NEFAVORABIL
24.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, initiata de domnul deputat Cornel Itu impreuna cu un grup de deputati - PSD  (Bp. 743/2013) AVIZ  NEFAVORABIL

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.