Acte normative la sedinta de Guvern din 22 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 23.09.2014 12:32 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 22 septembrie:

I.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri privind operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne
    Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţa.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern


II.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE privind aprobarea Programului de iarna in domeniul energetic pentru asigurarea funcţionarii in condiţii de siguranţa şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic naţional in perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.    HOTARÂRE pentru prelungirea prorogarii termenului de intrare in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de al aplciarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern se proroga termenul din titlu pana la data de 1decembrie 2014.
3.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Compania de Investiţii pentru Turism SA Bucureşti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „Compania de Investiţii pentru Turism” S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, prin DIMMMAT.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 6.615 mii lei, iar cheltuielile totale de 5.693,4 mii lei.
4.    HOTARÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se realoca plafonul destinat achiziţionarii de locuinţe prin ANL ramas nealocat şi/sau neutilizat pana la data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari, ca plafon general de garantare in cadrul programului Prima Casa.
5.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala NEPTUN OLIMP SA aflata sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
Guvernul a adoptat Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „NEPTUN OLIMP” S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, prin DIMMMAT.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 2.300 mii lei, iar cheltuielile totale de 1989,5 mii lei.
-    MEMORANDUM cu tema: majorarea in bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC NEPTUN OLIMP SA a numarului de personal prognozat la finele anului 2014 cu 2 persoane faţa de numarul prognozat la finele anului 2013, respectiv de la 11 la 13 persoane şi a cheltuielilor de personal aferente
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune majorarea numarului de personal la Societatea Comerciala „NEPTUN OLIMP” S.A. cu doua persoane, ca urmare a extinderii activitaţii.
6.    HOTARÂRE privind transmiterea unei parţi dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, in administrarea Bibliotecii Naţionale a Romaniei
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE pentru aprobarea masurilor privind derularea programului naţional Cantus Mundi, gestionat de Corul Naţional de Camera „Madrigal”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se creeaza, in cadrul Corului Naţional de Camera „Madrigal”, a departamentului „Cantus Mundi”, al carui scop este integrarea sociala a copiilor prin activitatea corala.
8.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Ministerului Apararii Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sala de Sport Multifuncţionala cu 3000 de locuri – structura preluata”, str. Crişan nr.33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţionala de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA, este de 71.180 mii lei, iar finanţarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul MDRAP, de la bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite.
10.     HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului şi in administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Romane”- Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodarire a Apelor, instituţie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aporbarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE privind aprobarea plaţii contribuţiei voluntare a Romaniei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finanţarii participarii Romaniei, prin Consiliul Concurenţei in parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru şi Ministerul Finanţelor Publice intr-un proiect care sa fie realizat de OCDE, privind analiza impactului reglementarilor in vigoare in sectoare cheie ale economiei romaneşti, in perioada 2014-2015
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 1.365.187 Euro, reprezentand contribuţia voluntara a Romaniei la OCDE.
12.     HOTARÂRE pentru modificarea anexei la HG nr. 511/2014 pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia interna pentru piaţa reglementata de gaze naturale
Prin Hotararea adoptata de Guvern se anuleaza aplicarea majorarii preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia interna pentru consumatorii casnici, prevazuta incepand cu data de 1 octombrie 2014 in anexa HG nr. 511/2014, şi se prevede renegocierea calendarului de eliminare a preţurilor reglementate in sensul extinderii perioadei aferente consumatorilor casnici pana la data de 30 iunie 2021.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Propunere privind acceptarea donaţiei şi mandatare pentru realizarea procedurilor legale privind incheierea unor donaţii in favoarea Statului Roman prin Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investiţii Straine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Se propune acceptarea unor donaţii – in fapt, parcele de teren – din partea unor societaţi comerciale, pentru realizarea unor lucrari de infrastructura de care vor beneficia şi societaţile in cauza.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efecturarii donaţiei unor bunuri mobile, aparţinand domeniului privat al statului, catre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune donarea catre Guvernul Republicii Moldova a trei autobuze.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efecturarii donaţiei unor bunuri mobile, aparţinand domeniului privat al statului, catre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune donarea catre Guvernul Republicii Moldova a 35 autoturisme de teren Dacia Duster.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnarii Programului de cooperare in domeniile educaţiei, culturii şi in alte domenii conexe intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Arabe Egipt
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.  MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedinţilor Parţii romane in Comisiile Mixte Interguvernamentale de cooperare economica şi tehnico-ştiinţifica ale Romaniei cu alte state, programate in anul 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Tratatului dintre Romania şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

IV.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei in anul 2014
Guvernul a primit Informarea saptamanala privind stadiul pregatirii alegerilor pentru Preşedintele Romaniei. In saptamana care a trecut, BEC a emis o serie de Hotarari şi Decizii privind aplicarea unitara a legii şi soluţionarea intampinarilor şi contestaţiilor, MAE a finalizat lista celor 294 de secţii de votare din strainatate şi a comunicat catre BEC ca numarul estimat de buletine de vot necesare pentru aceste secţii este de 600.000.
Prefecţii au raportat MAI tiparirea listelor electorale permanente de catre primari. De asemenea, este in plina desfaşurare activitatea de intocmire a listelor cuprinzand propunerile de persoane pentru funcţiile de preşedinte al BE al secţiei de votare şi de locţiitor al acestuia.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.