Acte normative la Sedinta de Guvern din 23 aprilie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 25.04.2014 11:36 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 23 aprilie:

I.    ORDONANTE DE URGENTA

1.    ORDONANTA DE URGENTA privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, pentru stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatii de privatizare pentru dezvoltarea activitatii economice in conditii de profitabilitate, a operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la operatorii economici, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta.
2.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Guvernul a aprobat aceasta Ordonanta.

II.    HOTARARI

1.    HOTARARE pentru promovarea in regim de urgenta a unor lucrari de investitii prin alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru prevenirea si inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii pe cursurile de apa: paraul Cainelui, raul Vedea in localitatea Icoanei si raul Teleorman in sat Beiu
Prin Hotararea adoptata de Guvern se suplimenteaza bugetul MMSC pentru Departamentul pentru Ape, Paduri şi Piscicultura din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului cu suma de 53.000 mii lei, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica”, titlul 71 „Active nefinanciare”, art. 71.01 „Active fixe”. Fondurile menţionate se vor utiliza pentru realizarea in regim de urgenţa a lucrarilor pentru inlaturarea efectelor calamitaţilor naturale produse in luna aprilie 2014 la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
2.    HOTARARE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Noua schema de ajutor de stat are in vedere finanţarea sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitaţii maxime admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, inregistrate pe o perioada de 2 ani consecutivi, ca urmare a crearii de minimum 20 de locuri de munca determinate de realizarea unei investiţii iniţiale.
Se pot emite acorduri pentru finanţarea in baza schemei pana la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2015-2025, in limita bugetului anual alocat schemei. Ajutorul de stat se acorda daca are un efect stimulativ şi contribuie la dezvoltarea regionala.
3.    HOTARARE pentru completarea art.5 din Hotararea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura
Actul normativ adoptat de Guvern stabileşte deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de acord prealabil, aferent anului 2014, in perioada cuprinsa intre 5 mai 2014 şi 10 iunie 2014 inclusiv.
4.    HOTARARE privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Normele de venit se stabilesc şi se propun de catre Direcţiile pentru agricultura judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin consultarea entitaţilor publice teritoriale din sectorul agricol şi al structurilor asociative profesionale din agricultura, de la nivelul fiecarui judeţ.
5.    HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale
Potrivit Hotararii adoptate de Guvern, Agenţia Naţionala a Medicamentului şi a Dispozitivelor medicale devine autoritatea naţionala competenta in domeniul evaluarii tehnologiilor in sanatate, indeplinind atribuţii specifice in acest sens.
6.    HOTARARE pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015 (prima lectura)
Guvernul a avut o prima lectura a acestui proiect de Hotarare. Actul normativ redefineşte pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii medicale de baza.
7.    HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 11 la hotararea Guvernului nr. 1005/2012  privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba achiziţionarea unui numar de 7 barci cu motor care vor intra in dotarea Garzii Naţionale de Mediu in  cadrul implementarii proiectului Managementul Comun al Riscului in Zona de Frontiera a Dunarii. In acest fel, pentru GNM numarul maxim de autoturisme va fi de 264 şi numarul maxim de ambarcaţiuni de 27.
8.    HOTARARE privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului mediului si Schimbarilor Climatice – Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ICSITPML – S.A Craiova, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC ICSITPML SA.
Veniturile totale estimate se ridica la 1264 mii lei, iar cheltuielile totale la 1264 mii lei.
10.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala a Uraniului – S.A Bucuresti, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale a Uraniului SA. Veniturile totale estimate se ridica la 179.608 mii lei, iar cheltuielile totale la 169.055 mii lei.
11.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Oil Terminal S.A, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC Oil Terminal SA. Veniturile totale estimate se ridica la 99.876 mii lei, iar cheltuielile totale la 98.626 mii lei.
12.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Nationala Inchideri Mine Valea Jiului S.A, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societaţii Naţionale de Inchideri Mine Valea Jiului SA. Veniturile totale estimate se ridica la 259.122 mii lei, iar cheltuielile totale la 259.122 mii lei.
13.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Nationale „Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia” – S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SN Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia SA. Veniturile totale estimate se ridica la 36.010 mii lei, iar cheltuielile totale la 35.765,76 mii lei.
14.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile” – S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 50.365 mii lei, iar cheltuielile totale la 47.347,8 mii lei.
15.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Administraţia Fluviala a Dunarii de Jos” SA.
Veniturile totale estimate se ridica la 78.735 mii lei, iar cheltuielile totale la 78.735 mii lei.
16.    HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” - S.A Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunarii Maritime” SA.
Veniturile totale estimate se ridica la 18.015 mii lei, iar cheltuielile totale la 16.502,6 mii lei.
17.    HOTARARE  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatii Comerciale „Telecomunicatii CFR” S.A , aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „Telecomunicaţii CFR” SA. Veniturile totale estimate se ridica la 56.967, 21 mii lei, iar cheltuielile totale la 56.967,21 mii lei.
18.    HOTARARE  privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Actul normativ nu aduce noutaţi de fond faţa de anii şcolari/universitari precedenţi. S-au efectuat corecţii prin majorari ale cifrelor de şcolarizare la invaţamantul profesional şi postliceal pentru a se asigura şcolarizarea in proporţie de suta la suta a elevilor in invaţamantul general obligatoriu. De asemenea, in concordanţa cu evoluţia demografica a populaţiei de varsta şcolara, s-au scazut cifrele de şcolarizare pentru invaţamantul gimnazial şi liceal (clasa a IX), invaţamant de zi.
19.    HOTARARE  pentru completarea anexei nr.26 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.    HOTARARE  privind transmiterea unui imobil, proprietate privata a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in administrarea Ministerului Afacerilor Externe
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.    HOTARARE  privind modificarea si completarea anexei nr.44 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

III.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: - Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul statului Israel privind cooperarea in domeniul protectiei mediului – Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice sau pentru o alta persoana desemnata de acesta si pentru doamna Doina Adriana Pana, ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura sau pentru o alta persoana desemnata de aceasta, pentru semnarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul statului Israel privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul organizarii evenimentelor prevazute in calendarul Presedintiei-in-Exercitiu romane a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), care se desfasoara in perioada iunie 2013-iunie 2014
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Realizarea unui schimb de note diplomatice cu privire la deschiderea unui punct de trecere a frontierei dintre Romania si Ungaria, intre localitatile Nadlac (Romania) si Csanadpalota (Ungaria)
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propun negocieri in vederea deschiderii unui punct de trecere de frontiera temporar, intre Romania şi Ungaria, pentru transportul materialelor de construcţie necesare la lucrarile legate de interconectarea autostrazilor M43 şi A1.
4.    MEMORANDUM cu tema: Majorarea cheltuielilor de natura salariala in anul 2014 la SC MINPRESTSERV S.A Rovinari
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2014, corespunzator creşterii numarului mediu de personal.

IV.    INFORMARI

1.    INFORMARE privind stadiul pregatirii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2014
Guvernul a primit informarea saptamanala asupra stadiului pregatirii alegerilor pentru Parlamentul European. In saptamana care a trecut, BEC a adoptat Hotararea privind interpretarea unor noţiuni şi expresii (numar total de voturi valabil exprimate, prag electoral, atribuirea mandatelor, calcularea caturilor, sistemul de atribuire al mandatelor şi conţinutul listei candidaţilor supleanţi) şi Decizia privind masurile pentru asigurarea ordinii publice in cadrul procesului electoral. De asemenea, BEC a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de catre 15 partide politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetaţenilor aparţinand minoritaţilor naţionale, precum şi de catre 8 candidaţi independenţi şi a stabilit ordinea pe buletinul de vot a listelor de candidaţi şi candidaţilor independenţi.
Autoritatea Electorala Permanenta a stabilit ca in listele electorale permanente, intocmite la nivelul unitaţilor administrativ-teritoriale, sunt inscrişi 18.303.915 cetaţeni cu drept de vot.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.