Acte normative la sedinta de Guvern din 23 iulie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.07.2014 18:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 23 iulie:

I.    PROIECT DE LEGE

– se va trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere intre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciproca a sprijinului naţiunii gazda, semnat la Ruse la 7 martie 2014.
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

II.    PROIECTE DE ORDONANTA

1.    ORDONANTA pentru reglementarea unor masuri bugetare in legatura cu activitatea Autoritaţii pentru Administrarea Activelor Statului.
Prin actul normativ adoptat de Guvern, conturile bancare ala AAAS sunt supuse dispoziţiilor legale privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, cu excepţia conturilor din care se platesc obligaţiile care constau in drepturi de natura salariala stabilite prin titluri executorii.
2.    ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2008 privind infiintarea activitatii de derulare si gestionare a proiectelor de infratire institutionala finantate de Uniunea Europeana,  pentru care Romania are calitate de donator de asistenta tehnica.
Guvernul a adoptat aceasta ordonanta.
3.    ORDONANTA pentru prorogarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Guvernul a adoptat aceasta ordonanta.
4.    ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
Guvernul a adoptat aceasta ordonanta.

III.    HOTARÂRI

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 18 noiembrie 2013, la Bucuresti la 25 noiembrie 2013 si la 9 decembrie 2013 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
2.    HOTARÂRE pentru aprobarea Protocolului de modificare a Acordului de cooperare intre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Republicii Moldova in domeniul sanatatii si stiintelor medicale, semnat la Chisinau la 21 iulie 2014.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide precum si pentru aplicarea prevederilor din Regulamentele europene care decurg din prezentul Regulament.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Ministerul Sanataţii a fost desemnat ca autoritate competenta pentru coordonarea masurilor naţionale necesare aplicarii Regulamentului.
5.    PROIECT DE HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Centrale de Arbitraj.
Acest proiect de hotarare a fost amanat.
6.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Naţionale.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.     HOTARÂRE pentru  modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.     HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.    HOTARÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Casimcea si Topolog, judetul Tulcea
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
13.      HOTARÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.     HOTARÂRE privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat in comuna Moieciu, judetul Brasov, trecut in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania-S.A a activitatilor de interes national in  domeniul administrarii drumurilor naţionale.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Prin transmiterea catre Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investiţii Straine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exportului a sectorului de drum judeţean DJ 112F km 0+000 – km 8+450, se vor realiza lucrari de amenajare şi modernizare.
15.     HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei cultural-istorice ''Muzeul'' ca fiind de utilitate publica.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.     HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Culturale ''ACT'' ca fiind de utilitate publica.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.     HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei nationale de securitate si siguranta nucleara.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.     HOTARARE privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole in spatii protejate” care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal.
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Organizarea Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica la Suceava, in anul 2014.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de catre Guvernul Romaniei a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013.
Guvernul a aprobat acest Memorandum. Ca o masura pentru creşterea ratei de absorbţie la nivelul Programului, cele doua state partenere, Romania şi Republica Bulgaria au convenit sa supracontracteze proiectele aflate pe lista de rezerva de la nivelul Programului. In acest sens, este necesara revizuirea planului financiar al Programului prin transferul sumei de 5.328.455 euro FEDR de la Axa prioritara 3 la Axele prioritare 1 şi 2.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii celui de al cincilea amendament la addendum-ul la memorandumul multilateral de intelegere (MMOU) intre ministrii apararii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea sistemului NATO aeropurtat de avertizare timpurie si control (NAEW&C).
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea grupului de lucru interinstitutional pentru identificarea unor masuri de sprijin pentru sectoarele industriale mari consumatoare de gaze naturale.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: 1.Aprobarea semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel pentru cooperare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor
2.Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Alexandru-Razvan Cotovelea, Ministrul pentru Societatea Informationala, in vederea semnarii Acordului intre Guvernul  Romaniei şi Guvernul Statului Israel  pentru cooperare in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    NOTE

1.    NOTA privind acordarea de asistenta umanitara de urgenta autoritatilor ucrainene, prin asigurarea asistentei medicale in Romania pentru militari ucraineni raniti in conflictul din estul Ucrainei
Aceasta nota a fost prezentata in cadrul sedintei de Guvern.

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Codul Muncii - Legea nr.53/2003 - republicata”, initiata de domnii senatori Liviu Marian Pop si Petru Alexandru Fratean impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PSD (Bp.236/2014). Aviz favorabil.
2.    PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.9 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica, initiata de domnul senator Vegh Alexandru, aparţinand Grupului  parlamentar UDMR. Aviz favorabil.
3.    PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia”, initiata de domnul deputat Seres Dénes impreuna cu  un grup de parlamentari – Grupul parlamentar  al UDMR ( Bp.150/2014). Aviz favorabil.
4.    PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor”, initiata de domnul deputat PP-DD Mihai Deaconu (Bp. 230/2014). Aviz favorabil.
5.    PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Harbuz şi un grup de parlamentari apartinand Grupului PSD (Bp. 183/2014). Aviz favorabil.
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila”, initiata de doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora,  de domnul deputat Dan Ştefan  Motreanu şi de domnul senator Ben-Oni Ardelean – Grupul parlamentar al PNL (Bp. 149/2014). Aviz favorabil.
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea         si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnii deputati  Marko Attila Gabor si Marton Arpad Francisc – UDMR (Plx. 578/2013,  L. 171/2014). Aviz nefavorabil.
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art.88 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul senator PSD Liviu Marian Pop (Bp. 185/2014). Aviz nefavorabil.
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei civile si al situatiilor de urgenta”, initiata de domnul deputat PSD Sorin Avram Iacoban si un grup de parlamentari apartinand Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PC si minoritati (Bp. 219/2014). Aviz nefavorabil.
10.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala”, initiata de domnul senator PSD Haralambie Vochitoiu (Bp. 288/2014). Aviz nefavorabil.
11.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de doamna senator PNL Miron Steliana Vasilica si de domnul   senator PD-L Chiru Gigi Cristian (Bp. 222/2014). Aviz nefavorabil.
12.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului”, initiata de domnii deputati UDMR Szabó Ödön si Cseke Attila impreuna cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, UDMR si Minoritati Nationale (Bp. (Bp. 206/2013). Aviz nefavorabil.
13.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea art.106 din Legea 263/2010”, initiata de doamna deputat PSD Adriana-Doina Pana si de domnul deputat PSD Florin Iordache (Bp. (Bp. 207/2014). Aviz nefavorabil.
14.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, initiata de doamnele deputat Florica Chereches si Elena Uioreanu si domnii deputati Ioan Cupsa si Mircea Rosca, impreuna cu un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar PNL  (Bp 180/2014, L389/2014). Aviz nefavorabil.
15.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic, initiata de domnii deputati Mihai Weber, Ion Mocioalca si Ioan Benga, apartinand Grupului parlamentar PSD (Bp 152/2014, L357/2014). Aviz nefavorabil.
16.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru completarea art. 4 si 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, initiata de domnul senator Cristian Bodea impreuna cu un grup de senatori PNL (Bp. 162/2014) Aviz nefavorabil.
17.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii”, initiata de domnul deputat  Daniel Oajdea - Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 160/2014). Aviz nefavorabil.
18.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European”, initiata de domnul deputat  Tudor Ciuhodaru -  Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 173/2014). Aviz nefavorabil
19.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege pentru modificarea si completarea dispozitiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici”, initiata de domnul deputat PD-L Ioan Oltean (Bp. 181/2014) Aviz nefavorabil..
20.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul deputat PSD Liviu Marian Pop (Bp. 186/2014). Aviz nefavorabil.
21.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii”, initiata de domnul senator PSD Darius Bogdan Valcov impreuna cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 191/2014). Aviz nefavorabil.
22.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea  alin.(8) al art.8 din Legea nr.  220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie”, initiata de domnul senator Darius Bogdan Valcov impreuna cu un grup de parlamentari apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp 67/2014, Plx. 322/2014). Aviz nefavorabil.
23.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea Legii minelor  nr. 85/2003”, initiata de domnii deputati Aurel Vladoiu, Ion Calin, Vasile Bleotu, Vasile Popeanga, Florin Iordache, Neculai Ratoi si Constantin Mazilu - Grupul parlamentar al PSD (Bp 787/2013, Plx. 227/2014). Aviz nefavorabil.
24.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, initiata de domnul senator PSD Darius-Bogdan Valcov impreuna cu domnii deputati PSD Daniel-Ionut Barbulescu, Dan Ciocan, Virgil Delureanu, Constantin-Stelian-Emil Mot, Stanescu Alexandru  (Bp 212/2014). Aviz nefavorabil.
25.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii”, initiata de domnul senator PSD Darius Bogdan Valcov si un grup de parlamentari apartinand Grupului parlamentar al PSD  (Bp. 231/2014). Aviz nefavorabil
26.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind combaterea faptelor, declaratiilor si actiunilor de leznatiune, initiata de domnul deputat PSD  Mihai-Bogdan Diaconu   (Bp 237/2014). Aviz nefavorabil.
27.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice”, initiata de domnul deputat Tudor Ciuhodaru – Grupul parlamentar al PP-DD  (Bp 114/2014). Aviz nefavorabil
28.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Legea antreprenorului social”, initiata de domnul deputat PSD Iulian Iancu si un grup de deputati apartinand Grupului parlamentar al PSD (Bp. 167/2014). Aviz nefavorabil.
29.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor”, initiata de domnul deputat PP-DD Mihai Deaconu impreuna cu un grup de deputati din grupurile parlamentare ale PP-DD si PSD (Bp. 135/2014) Aviz nefavorabil..
30.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea si modificarea Titlului VIII, Cap. 6, al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile si modificarile ulterioare”, initiata de domnul senator independent Valeriu Todirascu (Bp. 80/2014). Aviz nefavorabil
31.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 82/2006 privind recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat”, initiata de domnii  senatori PNL Corneliu Dobritoiu si Dobra Dorin Mircea impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 131/2014, L 334/2014). Aviz nefavorabil.
32.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind modificarea si completarea articolului 58, alineatele (4) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, initiata de domnul senator PNL Puiu Hasotti impreuna cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 223/2014). Aviz nefavorabil.
33.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru completarea articolului 29 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor”, initiata de domnul senator PNL George-Crin-Laurentiu Antonescu (Bp. 850/2013). Parlamentul va decide.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.