Acte normative la sedinta de Guvern din 23 septembrie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 23.09.2015 17:15 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Acte normative aprobate in sedinta Guvernului Romaniei din 23 septembrie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul, la 11 mai 2011
II.    ORDONANŢE DE URGENŢA
1.    ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri pentru consolidarea pozitiei de actionar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri are calitatea de institutie publica implicata
2.    ORDONANTA DE URGENTA privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
3.    ORDONANŢA DE URGENŢA pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţa

III.    HOTARÂRE

1.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015
2.    HOTARÂRE privind infiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe
3.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2015- 2016
4.    HOTARÂRE pentru modificarea Anexelor nr. 1, 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2015-2016, precum si domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul institutiilor de invatamant superior
5.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii
6.    HOTARÂRE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat in administrarea Ministerului Culturii - Muzeul National de Istorie a Romaniei, urmata de transmiterea acestuia in administrarea Muzeului National "Peles"
7.    HOTARÂRE privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii, in domeniul public al Municipiului Calarasi
8.    HOTARÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Complex Sportiv de Natatie" - Otopeni, judetul Ilfov, aprobati prin Hotararea Guvernului nr. 1.422/2008
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1705/2006, a unui imobil aflat in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea
10.    HOTARÂRE pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul Sesiunii a XXVIa a Comisiei hidrotehnice romano-ungare, semnat la Nyiregyhaza, Ungaria la 30 aprilie 2015 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
11.    HOTARÂRE privind transmiterea unui teren apartinand domeniului public al statului din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'', institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor
12.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii
13.    HOTARÂRE pentru prorogarea unor termene prevazute in Hotararea Guvernului nr.1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
14.    HOTARÂRE privind recunoasterea Asociatiei Romane pentru Securitate si Sanatate in Munca, ca fiind de utilitate publica
15.    HOTARÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020
16.    HOTARÂRE privind aprobarea inchirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei
17.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale
18.    HOTARÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional „Deschiderea şi punerea in exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Initierea de negocieri in vederea incheierii unui Acord intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanta BERD in Romania
2.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Acordului de Colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, si Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM).

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.