Acte normative la sedinta de Guvern din 24 februarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 24.02.2016 16:27 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele şi actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 24 februarie:

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vanzarea produselor din tutun şi a produselor conexe
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetica

II.    ORDONANŢA DE URGENŢA

1.    ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

III.    HOTARÂRE

1.    HOTARÂRE pentru aprobarea celui de-al Cincilea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Inţelegere (MMOU) intre miniştrii apararii din cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord privind Programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie si Control (NAEW&C), semnat de partea romana la 13 octombrie 2014
2.    HOTARÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucratori nou admişi pe piaţa forţei de munca in anul 2016
3.    HOTARÂRE privind transmiterea unor imobile aflate in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in administrarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati
4.    HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.15 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar  si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile sau a unor parti din acestea, aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
6.    HOTARÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii si pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012
8.    HOTARÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
9.    HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de punere in aplicare a Ordonantei de urgenta nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
10.    HOTARÂRE privind modificarea art. 3 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
11.    HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuarii donatiei unor bunuri mobile, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Guvernul Ucrainei
2.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante prevazute in Acordul de Parteneriat si masurile necesare pentru indeplinirea acestora pana in decembrie 2016
3.    MEMORANDUM cu tema: Nominalizarea candidatului Romaniei pentru funcţia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene
4.    MEMORANDUM cu tema: Obiective şi masuri de etapa in relaţia Romania (RO) – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (OCDE)

V.    INFORMARI

1.    INFORMARE referitoare la sistemul national de verificare, monitorizare, raportare si control al situaţiilor financiare, angajamentelor legale si bugetelor entitaţilor publice (FOREXEBUG)

VI.    PUNCTE DE VEDERE

1.    Puncte de vedere cu privire la 7 propuneri legislative parlamentare
2.    Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputati sau senatori, aflate in procedura parlamentara la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

VII.    NOTE

1.    NOTA referitor la analiza situaţiei turismului balnear in Romania şi a masurilor necesare pentru dezvoltarea acestui sector turistic.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.