ACTE NORMATIVE la SEDINTA de GUVERN din 25 ianuarie 2018. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 25.01.2018 16:29 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in şedinţa din 25 ianuarie 2018.

     I.          HOTARÂRI
 
HOTARÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1053/2014
HOTARÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 15 noiembrie 2017 si la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordulcadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare din Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003
HOTARÂRE privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2015/757 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea si verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim si de modificare a Directivei 2009/16/CE
HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative
HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Neamt
HOTARÂRE pentru completarea art.3 al Hotararii Guvernului nr.727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din cladire in curs de executie si terenul aferent, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne in domeniul privat al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej
HOTARÂRE  privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanta, Buzau, Bistrita Nasaud, Vrancea, Suceava, Neamt si municipiul Bucuresti
HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si transmiterea acestora din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, in domeniul public al Orasului Alesd, Judetul Bihor
HOTARÂRE pentru modificarea şi completarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/şcolar şi stabilirea finanţarii de baza a unitaţilor de invaţamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/şcolar
HOTARÂRE privind numarul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii neguvernamentale prin intermediul carora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate
HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala in administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
HOTARÂRE privind stabilirea contravenţiilor ce intra sub incidenţa legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi modelul planului de remediere
HOTARÂRE pentru aplicarea art. 17 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
HOTARÂRE privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat in domeniul public al statului in administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iaşi, in administrarea Universitaţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, instituţie aflata in coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 
  II.          INFORMARI

1.    INFORMARE cu privire la desfasurarea activitatilor din cadrul raporturilor constitutionale intre Guvern si Parlament, in anul 2017

2.    INFORMARE cu tema: Monitorizarea implementarii Memorandumului privind cresterea transparentei si standardizarea afisarii informatiilor de interes public de catre Institutiile Prefectului - actiune prevazuta in Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 si angajament in Planul National de Actiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisa (OGP 2016-2018)

III.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru abrogarea art. 29ˡ din Legea imbunataţirilor funciare nr. 138/2004 (Bp. 422/2017, L 482/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Institutia Prefectului – Judetul Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu (Bp. 511/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social (Bp. 502/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp.99/2017, Plx. 436/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (Bp. 565/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 49 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp. 517/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru stimularea conformarii fiscale voluntare Bp. 495/2017)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, (Bp. 601/2017)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societaţile Comerciale, (Bp. 514/2017)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie – Ziua Mişcarii de Rezistenţa Armata Anticomunista din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti, provenit dintr-o propunere legislativa (Bp. 162/2017, Plx. 551/2017)

11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata Lege pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea cooperatiei agricole nr. 566 din 2004 (Bp. 572/2017)

12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitaţilor sanitare publice de interes judeţean şi local (Bp. 418/2017)

13.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 492/2017)

14.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa privind marcarea calitatii produselor (Bp. 299/2017, Plx. 590/2017)

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.