Acte normative la sedinta de Guvern din 26 august. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 28.08.2014 15:23 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 august:

I.    PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de imprumut (Primul imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2014
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. La data de 17 iunie 2014 a fost semnat, la Bucureşti, Acordul de imprumut dintre Romania şi BIRD, aferent primului imprumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economica, in valoare de 750 milioane euro. Masurile de reforma asociate acestui imprumut sunt in linie cu cele agreate cu FMI şi CE in cadrul pachetului actual de finanţare multilaterala, de tip preventiv, şi se refera in principal la intarirea managementului datoriei publice, imbunataţirea eficienţei cheltuielilor publice şi a managementului şi performanţelor intreprinderilor de stat, precum şi la imbunataţirea funcţionarii pieţei de energie, a pieţei de capital şi a pieţei imobiliare.
2.    PROIECT DE LEGE pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor art.4 din Ordonanta Guvernului nr.41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
Proiectul de Lege aprobat de Guvern stabileşte ca actualizarea taxelor in lei datorate de persoanele fizice şi juridice romane pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor de proprietate industriala se aplica incepand cu anul 2016.
3.    PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se creeaza cadrul legal pentru sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care efectueaza activitaţi neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea autoturismelor, aşa cum este reglementat prin Legea nr. 38/2003.
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica
Schimbarile introduse de Proiectul de Lege adoptat de Guvern au in vedere introducerea posibilitaţii de efectuare a ITP la vehiculele agreate pentru transportul de marfuri perisabile şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, cu excepţia troleibuzelor, şi la staţiile ITP autorizate, nu numai de personalul RAR.
5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii Farmaciei
Nr. 266/2008, republicata
    Proiectul de Lege adoptat de Guvern prelungeşte termenul referitor la menţinerea criteriului demografic impus la infiinţarea farmaciilor. De asemenea, se aduc reglementari in privinţa vanzarii şi eliberarii medicamentelor care se acorda fara prescripţie medicala, prin intermediul serviciilor societaţii informaţionale.

Declaraţii susţinute de premierul Victor Ponta la inceputul şedinţei de guvern

II.    ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢA

1.    ORDONANTA privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania
Ordonanţa adoptata de Guvern vizeaza armonizarea legislaţiei naţionale privind incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei cu o serie de reglementari europene. Ordonanţa instituie, ca regula generala pentru angajatori, obligaţia de a obţine un aviz de angajare pentru a putea incadra in munca un strain şi se stabilesc in mod expres situaţiile limitative in care strainii pot fi incadraţi in munca fara aviz de angajare.
2.    ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Ordonanţa adoptata de Guvern vizeaza armonizarea legislaţiei naţionale privind azilul cu o serie de reglementari europene, mai precis Regulamentul Dublin III şi Regulamentul Eurodac.
3.    ORDONANTA pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa.
4.    ORDONANTA pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor
Prin Ordonanţa adoptata de Guvern se stabileşte schimbarea regimului de finanţare al Inspectoratului de Stat in Construcţii, din instituţie publica finanţata integral de la bugetul de stat, in instituţie publica finanţata din venituri proprii.
5.    ORDONANTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni CEC-SA in vederea achiziţionarii de autoturisme
Actul normativ adoptat de Guvern stabileşte modalitatea de acordare a despagubirilor pentru persoanele fizice care, dupa 22 decembrie 1989, şi-au transferat depozitele la Banca Romana pentru Dezvoltare – BRD SA şi nu pot prezenta documentele care sa ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni SA.
6.    ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice
Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa.
7.    ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru interpretarea unor prevederi legale
Guvernul a amanat adoptarea acestei Ordonanţe de Urgenţa.

III.    PROIECTE DE HOTARÂRE

1.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului si a structurii cheltuielilor     necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare. Bugetul total pentru pregatirea, organizarea şi desfaşurarea alegerilor pentru Preşedintele Romaniei din anul 2014 este de 192.400 mii lei. Aceasta suma este alocata dupa cum urmeaza: 166.778 mii lei pentru MAI, 47.058 mii lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 10.694 mii lei pentru Autoritatea Electorala Permanenta, 7.735 mii lei pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi 4.270 mii lei pentru MAE.
2.    HOTARÂRE privind stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
3.    HOTARÂRE pentru aprobarea modelului, dimensiunilor si a conditiilor de tiparire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Presedintele Romaniei din 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
4.    HOTARÂRE privind modelul, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
5.    HOTARÂRE pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, a modelelor tabelelor electorale si a modelului declaratiei pe propria raspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
6.    HOTARÂRE pentru aprobarea modelelor stampilelor birourilor electorale, a modelului stampilei de control a sectiilor de votare si a modelului stampilei cu mentiunea "VOTAT" care vor fi folosite la alegerile pentru Presedintele Romaniei din 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
7.    HOTARÂRE privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare si centralizare a rezultatelor votarii pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2014
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
8.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in domeniul public al Comunei Foeni si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
9.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in domeniul public al Comunei Valcani si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
10.    HOTARÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in domeniul public al Comunei Comlosu Mare si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
11.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
12.    HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Tulcea
Hotararea a fost adoptata de Guvern
13.    HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Bacau
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
14.    HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Covasna
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
15.     HOTARÂRE pentru completarea anexei nr. 28 la HG nr. 447/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
16.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dambovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dambovita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
17.    HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Ialomita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
18.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 55 la Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
19.    HOTARÂRE privind transmiterea imobilului Vila nr.1, situat in orasul Sangeorz-Bai, str.Trandafirilor nr.13A, judetul Bistrita-Nasaud, aflat in administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, din domeniul public al statului in domeniul public al judeţului Bistriţa-Nasaud
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
20.    HOTARÂRE privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA in domeniul public al comunei Borca, judetul Neamt
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
21.    HOTARÂRE privind prorogarea termenului prevazut la art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al judetului Dambovita si in administrarea Consiliului Judetean Dambovita
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
22.    HOTARÂRE privind preluarea si darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unui sector de drum de interes judetean, situat in judetul Covasna, trecut in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a activitaţilor de interes naţional in domeniul administrarii drumurilor naţionale
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
23.    HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Predeal – Cristian + Racord”
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aloca suma de 253 mii lei pentru despagubirile pentru expropriere in cauza de utilitate publica.
24.    HOTARÂRE privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea     Exporturilor a unui teren in suprafata totala de 2.451 mp, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitii de interes national "Varianta de ocolire Craiova Sud"
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
25.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului in domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflata in administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi aprobarea actului adiţional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotarilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activitaţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, incheiat intre Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţionala de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – SA Mediaş, aprobat prin HG nr. 668/2002
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
26.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei Nationale, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum şi in ceea ce priveşte plata sumelor prevazute in hotarari judecatoreşti devenite executorii in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 15.044 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinaţie in bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.
27.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Inspectoratul Scolar Judetean Cluj-Club Sportiv "Viitorul" - Cluj-Napoca”
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
28.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane''-Exploatarea Complexa Stanca-Costesti aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
29.    HOTARÂRE privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane '' prin Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor si Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad, institutie publica in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru şi publicitate imobiliara
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
30.    HOTARÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate in administrarea Administratiei Nationale ''Apele Romane'' , institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
31.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.II/19 la Hotararea Guvernului     nr.446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prioritare din infrastructura de mediu
Hotararea adoptata de Guvern prevede ca finanţarea obiectivului de investiţii „Indiguire şi consolidari de mal pe raul Tisa intre BF 254 şi 319, judeţul Maramureş” se va face, pe langa sursele iniţiale, şi din fonduri externe nerambursabile postaderare.
32.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara pentru finalizarea lucrarilor de reabilitare si achizitia de mobilier la Maternitatea Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti
Guvernul a amanat adoptarea acestei Hotarari.
33.    HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 300/2014 pentru aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reţeaua autoritaţilor administraţiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate şi autoritaţile administraţiei publice locale in subordinea carora funcţioneaza respectivele unitaţi şi a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume, cu modificarile şi completarile ulterioare
Prin acest act normativ se transfera suma de 10.000 mii lei din bugetul aprobat pe anul 2014 al MS dupa cum urmeaza: 5.000 mii lei catre bugetul local al municipiului Timişoara, pentru extinderea Spitalului Clinic de Urgenţa pentru Copii „Louis Ţurcanu”, şi 5.000 mii lei catre bugetul local al Consiliului Judeţean Bistriţa-Nasaud, pentru modernizarea şi extinderea Spitalului Judeţean de Urgenţa Bistriţa-Nasaud.
34.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei pe anul 2014 al Regiei autonome ''Monetaria Statului'' din subordinea Bancii Nationale a Romaniei
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Monetaria Statului”, aflata in subordinea Bancii Naţionale a Romaniei.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 45.261 mii lei, iar cheltuielile totale de 39.863 mii lei.
35.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ICTCM S.A Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC ICTCM SA Bucureşti, aflata in subordinea AAAS. Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 2.250 mii lei, iar cheltuielile totale de 2.250 mii lei.
36.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pentru Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 429 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinaţie in bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.
37.    HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba suplimentarea bugetului Curţii de Conturi, pe anul 2014, la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 5.447 mii lei, din suma globala prevazuta cu aceasta destinaţie in bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.
38.    HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale ''Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM '' S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat, prin Hotarare, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC „Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM” SA, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 1.550.220,52 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.667.023,97 mii lei.
39.    HOTARÂRE privind  trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate ''CFR''-S.A Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Bucuresti si Craiova, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
40.    HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea     denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj, precum si darea in folosinta gratuita a acestora Clubului Sportiv ''U-MOBITELCO'' din Cluj-Napoca
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
41.    HOTARÂRE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenurile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
42.    HOTARÂRE privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investiţii Straine, Parteneriat Public-Privat şi promovarea exporturilor a unor sectoare de drum situate in comuna Agigea, judeţul Constanţa, trecute in domeniul public al Statului şi incadrarea acestora in categoria funcţionala a drumurilor de interes naţional, in vederea realizarii de catre Compania Naţionala de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din Romania-SA activitaţilor de interes naţional in domeniul administrarii drumurilor naţionale
               Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.
43.    HOTARÂRE pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
Prin Hotararea adoptata de Guvern se aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si conţinutul-cadrul al caietului de sarcini.

IV.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea si semnarea Memorandumului de Intelegere privind Cadrul Institutional al Initiativei de Pregatire si Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema: Accelerarea masurilor pentru realizarea achizitiilor publice de bunuri si servicii necesare implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (PO AD)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea initierii negocierii Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice al Romaniei si Ministerul Mediului al Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul protectiei mediului
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii de catre Romania a Acordului privind spatiul aerian comun intre Uniunea Europeana si statele sale membre si Ucraina
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea Acordului intre Romania şi Republica Populara Chineza in domeniul securitaţii sociale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.