Acte normative la sedinta de Guvern din 26 august. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 26.08.2015 18:46 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 26 august:

I.ORDONANŢE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢA

1.ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
2.ORDONANTA pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, precum si abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
3.ORDONANTA privind reorganizarea activitatii de inspectie pentru clasificarea carcaselor, functionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine si ovine, monitorizarea si raportarea preturilor acestora
4.ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia
5.ORDONANTA privind modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
6.ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania
7.ORDONANTA privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare
8.ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
9.ORDONANTA privind cazierul fiscal
10.ORDONANTA pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor  
11.ORDONANTA privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti  
12.ORDONANTA privind aprobarea platii contributiei anuale de participare a Romaniei la Comitetul pentru Investitii sesiune largita, din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
13.ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

II.HOTARÂRI DE GUVERN

1.HOTARÂRE privind aprobarea Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectarii retelelor de gaze naturale si energie electrica din Republica Moldova si Romania
2.HOTARÂRE privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata
3.HOTARÂRE privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare
4.HOTARÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de seceta si pentru asigurarea debitelor ecologice pe principalele canale, japse si garle pescareşti din Delta Dunarii
5.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Jiu, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
6.HOTARÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Somes - Tisa, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
7.HOTARÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice
8.HOTARÂRE pentru aprobarea organizarii de catre Ministerul Transporturilor, in Romania, in luna octombrie 2015, a Reuniunii ministrilor transporturilor din regiunea Organizatiei Cooperarii Economice a Marii Negre (OCEMN), precedata de Reuniunea Grupului de experti responsabil cu discutarea si analizarea declaratiei comune care va fi adoptata de ministrii transporturilor
9.HOTARÂRE privind categoriile de cheltuieli si conditiile de finantare a activitatilor de organizare si desfasurare a Cursului Superior International in cadrul Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Romane
10.HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin UM 0836 Bacau
11.HOTARÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Arhivele Nationale
12.HOTARÂRE privind schimbarea regimului juridic a unei parti dintr-un imobil, situat in Municipiul Bucuresti si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.HOTARÂRE privind darea in folosinta gratuita a unor imobile proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale
14.HOTARÂRE privind revocarea dreptului de folosinta gratuita al Federatiei Romane de Rugby asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea privata a statului
15.HOTARÂRE privind trecerea unui drum forestier si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al comunei Maneciu, judetul Prahova
16.HOTARÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului
17.HOTARÂRE privind aprobarea unor normative de cheltuieli pentru Seminarul cu tema: ''Codificarea Dreptului Electoral'', organizat de Autoritatea Electorala Permanenta in perioada 19-20 octombrie 2015
18.HOTARÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor inscrise in anexa nr.33 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
19.HOTARÂRE privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenta pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in banda de frecvente 3410-3800 MHz, precum si a conditiilor de plata a taxei de licenta

III.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea negocierii si semnarii celui de-al patrulea Protocol aditional intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova la Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010
2.MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu pentru contractarea unei finantari aditionale, in valoare de pana la 48 mil. EUR din partea Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru continuarea proiectelor in domeniul controlului integrat al poluarii cu nutrienti
3.MEMORANDUM cu tema: Participarea Romaniei la Grupul de lucru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), creat pentru dezvoltarea unui instrument multilateral pentru amendarea Conventiilor bilaterale de evitare a dublei impuneri
4.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnarii Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris intre Guvernul Romaniei si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare
5.MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea cu 6 posturi a corpului de atasati pe probleme de munca si sociale al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si alocarea acestora in Spania, Marea Britanie, Franta, Suedia, Olanda si Emiratele Arabe Unite
6.MEMORANDUM cu tema: Negocierea memorandumului de intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Palestinei privind cooperarea in prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, a terorismului si a altor infractiuni

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.