Acte normative la Sedinta de Guvern din 26 februarie. Vezi ce-au decis!

Scris de Coriolan Onescu | Publicat in 27.02.2014 15:57 | Publicat in NATIONAL | Tipareste pagina

Actele normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 februarie:

I.PROIECTE DE LEGE

– se vor trimite catre Parlament
1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
Proiectul de Lege aprobat de Guvern urmareste transpunerea corecta in legislatia nationala a Directivei 2005/29/CE. Dintre modificarile aduse de actul normativ, mentionam:
•Clarificarea notiunii de „deformare substantiala a comportamentului economic al consumatorului”;
•Calificarea ca practica incorecta a promovarii unui produs diferit de cel care a facut, initial, obiectul publicitatii;
•Calificarea ca incorecte a practicilor ca un consumator sa ofere o contraprestatie sau sa suporte un cost pentru un premiu sau beneficiu echivalent.
2.PROIECT DE LEGE privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

II.ORDONANTE DE URGENTA

1.ORDONANTA DE URGENTA pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
Guvernul a aprobat aceasta ordonanta de urgenta.

III.HOTARARI

1.HOTARARE privind modificarea art. 2, alin.(5) si (6) din Hotararea Guvernului nr. 33/2014 privind alocarea temporara, pentru lunile ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat extinderea pana pe 14 martie a termenului de plata pentru beneficiarii de prefinantari din fonduri europene structurale, prin alocarea temporara a unor fonduri din Trezoreria Statului. Este vorba de suma de 1.300.000 mii lei.
2.HOTARARE privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. Petrosani, pentru anul 2014
Actul normativ aproba cheltuielile necesare inchiderii exploatarilor miniere Petrila, Paroseni si Uricani. Ajutorul de stat, in suma totala de 173.977 mii lei pentru anul 2014,  este suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie.
3.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu
Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, astfel incat sa fie asigurata functionarea institutiei si realizarea activitatii acesteia pentru un numar de 195 posturi, inclusiv demnitarii, respectiv sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului si pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene in domeniul mediului si schimbarilor climatice prin incasarea veniturilor reprezentand contributii si taxe la bugetul Fondului pentru Mediu si finantarea proiectelor si programelor pentru protectia mediului.
Pentru anul 2014 s-au estimat venituri totale in suma de 852.485 mii lei. De asemenea, pentru anul 2014 s-a estimat valoarea totala a cheltuielilor egala cu cea a veniturilor in suma de 852.485 mii lei.
4.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. Veniturile totale sunt estimate la 271.376 mii lei iar cheltuielile totale, la 183.591 mii lei.
Memorandum cu tema: Suplimentarea numarului de personal de specialitate la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune suplimentarea numarului de personal de specialitate, cu 10 salariati, cu incadrarea in cheltuielile de natura salariala aferente.  
5.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale "Grup Exploatare si Intretinere Palat C.F.R." - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale „Grup Exploatare si Intretinere Palat CFR” - S.A. Veniturile totale sunt estimate la 15.782,6 mii lei iar cheltuielile totale, la 12.982,45 mii lei.
6.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. Veniturile totale sunt estimate la 16.332 mii lei iar cheltuielile totale, la 15.259,43 mii lei.
7.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflata sub autoritatea Serviciului Roman de Informatii
Prin Hotararea adoptata de Guvern s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Rasirom”. Veniturile totale sunt estimate la 28.008 mii lei iar cheltuielile totale, la 26.645 mii lei.

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Protocolului de Cooperare intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii si alimentatiei din Bulgaria in domeniul agriculturii, zootehniei, sigurantei alimentare si dezvoltarii rurale
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.MEMORANDUM cu tema: aprobarea modificarii prin Actul aditional nr. 1 a Memorandumului de Intelegere intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului din Romania, cu rol de Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice din Republica Bulgaria, cu rol de Autoritate Nationala, Ministerul Finantelor Publice din Romania, cu rol de Autoritate de Certificare si Autoritate de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea „Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013”
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.MEMORANDUM cu tema: Numarul de personal prognozat pentru anul 2014 in conditiile extinderii activitatii la Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca "T.B.R.C.M." S.A.
Guvernul a aprobat acest Memorandum prin care se propune majorarea numarului de salariati la sucursala Buzias (45) si la sucursala 1 Mai (3), justificata prin extinderea activitatii bazei de tratament la cele doua sucursale, ceea ce va genera venituri suplimentare care vor acoperi cheltuielile cu cresterea numarului de personal.  
4.MEMORANDUM cu tema:
a)aprobarea rezultatului discutiilor purtate in perioada 21 ianuarie – 4 februarie 2014 in cadrul misiunii comune de evaluare a Fondului Monetar International, Comisiei Europene si Bancii Mondiale aferente programului curent de asistenta financiara de tip preventiv;
b)aprobarea semnarii de catre Victor Ponta, Prim-ministru, impreuna cu Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, a Scrisorii de intentie
Guvernul a aprobat acest memorandum.

V.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil”, provenit dintr-o propunere legislativa initiata de domnii deputati George Scutaru, Ion Mocioalca, Mihai Weber si Corneliu-Mugurel Cozmanciuc – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL (Plx. 550/2013)
AVIZ FAVORABIL
2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, initiata de domnul senator PC Nita Mihai (Bp. 827/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, initiata de domnii deputatii PNL George Scutaru si Virgil Guran impreuna cu un grup de parlamentari PNL, PP-DD, PDL (Bp. 828/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege de modificare a Ordonantei de urgenta nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila”, initiata de doamna deputat PNL Alina Gorghiu impreuna cu un grup de deputati – PNL, PDL (Bp. 748/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura”, initiata de domnul deputat PDL Vasile Iliuta impreuna cu un grup de deputati – PDL, PP-DD, UDMR (Bp. 761/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind trecerea in proprietatea consiliilor locale a locuintelor de serviciu aflate in proprietatea Statului si administrate de Societatea Nationala a Sarii S.A. Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea”, initiata de domnul deputat PSD Aurel Vladoiu impreuna cu un grup de parlamentari PSD, PNL (Bp. 786/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind amanarea executarii silite a persoanelor fizice care au accesat credite in franci elvetieni”, initiata de doamnele deputat Maria Dragomir, Luminita Adam, de domnii deputati Ioan Munteanu, Ion Melinte, Sorin Teju, Aurel Niculae, Vasile Iliuta, Dumitru Niculescu, Attila Kelemen si de domnii senatori Liviu Bumbu si Liviu Tomoiaga – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD si UDMR (Bp. 809/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului si administrarea autoritatii publice centrale in proprietatea privata a autoritatilor administratiei publice locale”, initiata de domnul deputat PNL George Scutaru si un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL, PDL, PP-DD, PC, UDMR (Bp. 782/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
9.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata „Lege privind infiintarea abatoarelor mobile avand ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor si comercializarea carnii”, initiata de domnii senatori Teodor Atanasiu si Akos-Daniel Mora - Grupul parlamentar al PNL (Bp. 792/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, respinsa de Senat, initiata de domnul deputat Gigel-Sorinel Stirbu impreuna cu alti 12 deputati din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 461/2013, Plx. 680/2013)
AVIZ NEFAVORABIL
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativa intitulata ”Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice”, initiata de domnul Valeriu Todirascu – senator independent (Bp. 705/2013)
Parlamentul va decide

 
 

Tu ce parere ai ?


 

Ti-a placut articolul?

Daca informatia ti s-a parut interesanta, distribuie link-ul si prietenilor.